Бізнесу

26.05.2022

Державний нагляд (контроль)

Інформація про здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період воєнного стану

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»

Дозвільна система

Інформація  про здійснення господарської діяльності у період воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 року № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (питання набуття суб’єктами господарювання  права на провадження господарської діяльності на підставі декларації)

Позиція ДРС щодо окремих питань ліцензування та видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2022 року № 233) (щодо зупинення строків надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами дозвільного дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні)

Закон України від 03 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»

Інформація щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану»

Інформація щодо діяльності у сфері довкілля на період дії воєнного стану і у відбудовний період

Удосконалено механізм подання суб’єктами господарювання декларації про провадження господарської діяльності (зміни до постанови КМУ від 18.03.2022 № 314)

Інформація про строки дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на період карантину та воєнного стану

Ліцензування

Інформація щодо особливостей ліцензування окремих видів господарської діяльності на період дії воєнного стану

– провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

– провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

Інформація про виробництво та торгівлю лікарськими засобами у період дії воєнного стану

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 542  «Деякі питання провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у період дії воєнного стану»

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ

Закон України від 24.03.2022 року № 2145-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (надання районним військовими адміністраціями права передавати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком до одного року земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв), при чому розмір орендної плати не може перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а для визначення розміру орендної плати застосовуватиметься середня нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області)

Закон України від 01.04.2022 № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» (серед іншого передбачає наділення податкового органу повноваженнями щодо здійснення контролю у сфері ціноутворення на період воєнного та надзвичайного стану)

Закон України від 01.04.2022 № 2174-IX “Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України” (продовження дії свідоцтва на торговельну марку, промисловий зразок або строк підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності)