Декларація про провадження господарської діяльності

Декларація про провадження господарської діяльності (далі – декларація) – це документ, яким суб’єкт господарювання повідомляє дозвільний орган про свою відповідність вимогам законодавства до певного виду господарської діяльності (у тому числі матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу – якщо це зумовлено особливостями провадження відповідного виду господарської діяльності) та на підставі якого набуває право на провадження заявленого виду господарської діяльності і несе передбачену законом відповідальність.

Суб’єкт господарювання має право на здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Реєстрацію декларацій здійснює дозвільний орган на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.*

У такий спосіб суб’єкт господарювання набуває права на здійснення господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру.

 На сьогодні законодавством передбачено подання 4 видів декларацій:

  • декларація про відходи;
  • декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  • декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
  • декларація про готовність об’єкта до експлуатації.

 * Відповідно до статей 1 та 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Нормативно-правові акти: