Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції

02.08.2021

Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції є самостійним структурним підрозділом Державної регуляторної служби України.

Завдання Департаменту

До основних завдань Департаменту відноситься:

 • організація роботи, спрямованої на забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття регуляторних актів з порушенням вимог та процедур, встановлених законодавством;
 • організація роботи, спрямованої на забезпечення реалізації ДРС державної політики з питань дерегуляції господарської діяльності;
 • внесення пропозицій щодо вжиття у межах, встановлених законодавством України про державну регуляторну політику, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;
 • координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.

Функції Департаменту

 • підготовка пропозицій щодо формування державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • узагальнення практики застосування законодавства про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;
 • проведення в установленому порядку аналізу проектів регуляторних актів, що подаються для погодження, та результатів їх регуляторного впливу та підготовка проектів рішень про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні;
 • підготовка в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування;
 •  забезпечення підготовки інформації керівництву ДРС про результати опрацювання матеріалів, що виносяться на розгляд засідань урядових комітетів та Кабінету Міністрів України, що належить до компетенції Департаменту;
 • участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державної регуляторної політики та з питань дерегуляції господарської діяльності;
 • підготовка повідомлень органам виконавчої влади, їх посадовим особам, уповноваженим на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених Законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено, а також відповідним органам юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
 • організація та здійснення методичного забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з питань пов’язаних з здійсненням заходів з дерегуляції господарської діяльності;
 • ведення баз даних щодо узагальнення результатів погодження проектів регуляторних актів, розробниками яких є органи виконавчої влади і щодо узагальнення результатів підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики, розробниками яких є органи місцевого самоврядування;
 • забезпечення підготовки матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, громадськості про здійснення державної регуляторної політики в Україні та про стан реалізації заходів з дерегулювання господарської діяльності;
 • забезпечення підготовки проекту щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади;
 • проведення аналізів звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;
 • проведення експертизи проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, підготовка розробникам таких проектів пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • проведення відповідно до законодавства експертизи регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, підготовка проектів рішень про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, організація опублікування в установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних актів або їх окремих положень, а також надсилання повідомлень про це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні акти;
 • забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності і політики з питань дерегуляції господарської діяльності на засадах економічної доцільності та ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;
 • участь у підготовці планів заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності;
 • забезпечення здійснення моніторингу і координації виконання планів заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності органами виконавчої влади;
 • підготовка звернень до регуляторних органів із запитами та пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих такими органами регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог Закону;
 • підготовка звернень в установленому порядку до органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданням про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням вимог Закону;
 • підготовка роз’яснень положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • спрямовання та координація діяльності територіальних органів ДРС з питань що належать до компетенції Департаменту;
 • за дорученням керівництва ДРС та в межах компетенції участь у розробці і реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Коаліційної угоди), державних цільових програм та інших програмних документів;

До складу Департаменту входять:

перший відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади;

другий відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади;

відділ проведення експертизи проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування;

відділ оперативного дерегулювання;

відділ методичного забезпечення діяльності регуляторних органів;

сектор аналізу ефективності провадження регуляторної політики;

сектор організаційно-аналітичного забезпечення.