Інформація щодо виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану

04.04.2022

Кабінет Міністрів України встановив види робіт підвищеної небезпеки та машини (механізми), устаткування підвищеної небезпеки, які на період дії воєнного стану виконуються та експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Відповідну постанову від 24 березня 2022 року № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану» розміщено на сайті Верховної Ради України.

Урядом установлено, що на період дії воєнного стану:

машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2 – 9 групи А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77, експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7 – 9, 11 – 21, 23 – 27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Суб’єкти господарювання, які набули право на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або виконання робіт підвищеної небезпеки на підставі декларації з урахуванням цієї Постанови, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством.

Звертаємо увагу, що строк дії дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.