Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Державною регуляторною службою України здійснюється моніторинг приведення органами державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про нагляд (контроль))   та постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (далі – Постанова від 10.05.2018 № 342).

Відповідно  до вимог частини другої статті 5 Закону про нагляд (контроль)  та з урахуванням Постанови № 342 органи державного нагляду (контролю) у віднесених до їх відання сферах розробляють критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання, з метою запровадження ризик-орієнтованого підходу системи державного нагляду (контролю), підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Вказані критерії затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Сфера дії Закону про нагляд (контроль) поширюється на  88 сфер державного нагляду (контролю).

Станом на 15 грудня 2023 року:

у 75 сферах державного нагляду (контролю) Урядом затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю);

у 13 сферах державного нагляду (контролю) не затверджено критерії та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Слід зазначити, що відсутність затверджених критеріїв унеможливлює удосконалення та переорієнтацію системи державного нагляду (контролю)  у відповідних сферах на ризик-орієнтовану та сприятливу для розвитку підприємництва.

Водночас, згідно з положеннями частини третьої статті 22 Закону про нагляд (контроль) якщо не затверджені критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів та перелік питань для їх здійснення, то такі суб’єкти господарювання вважаються суб’єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п’ять років.