Структура

01.10.2020

СТРУКТУРА

Державної регуляторної служби України

(Наказ ДРС від 16.05.2022 №95 “Про введення в дію структури ДРС та штатного розпису ДРС на 2022 рік”)   

1. Керівництво
1.1. Голова
1.2. Перший заступник Голови
1.3. Заступник Голови
1.3. Заступник Голови
1.4. Заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)
2. Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції
2.1. Перший відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади
2.2. Другий відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади
2.3. Відділ проведення експертизи проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування
2.4. Відділ оперативного дерегулювання
2.5. Відділ методичного забезпечення діяльності регуляторних органів
2.6. Сектор аналізу ефективності провадження регуляторної політики
2.7. Сектор організаційно-аналітичного забезпечення
3. Департамент ліцензування та дозвільної системи
3.1. Відділ погодження проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування та проектів порядку проведення дозвільних процедур
3.2. Відділ методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування
3.3. Відділ забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування
3.4. Відділ методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів
4. Департамент державного нагляду (контролю)
4.1. Відділ нагляду (контролю) з питань здійснення державного нагляду (контролю)
4.2. Відділ нагляду за дотриманням законодавства у сфері ліцензування
4.3. Відділ контролю за додержанням законодавства дозвільними органами
4.4. Відділ методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю)
5. Управління організації роботи та документообігу
5.1. Відділ організаційно-аналітичної роботи
5.2. Відділ документального забезпечення, контролю та архівної справи
5.3. Сектор роботи зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації
6. Управління комунікацій та міжнародного співробітництва
6.1. Відділ взаємодії з інститутами громадянського суспільства та зв’язків із ЗМІ
6.2. Відділ міжнародного співробітництва
7. Управління правового забезпечення
7.1. Відділ претензійно-позовної роботи
7.2. Відділ правової роботи
8. Управління персоналом
8.1. Відділ проходження державної служби
8.2. Відділ професійного розвитку персоналу
9. Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення
9.1. Сектор управління фінансами
10. Відділ господарського забезпечення та договірної роботи
11. Відділ з питань цифрового розвитку та захисту інформації
12. Сектор забезпечення діяльності Голови
13. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
14. Сектор внутрішнього аудиту
15. Сектор з публічних закупівель
16. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
17. Головний спеціаліст з кіберзахисту
18. Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи
19. Головний спеціаліст з питань охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки
20. Західний міжрегіональний відділ ДРС
21. Центрально-Західний міжрегіональний відділ ДРС
22. Центральний міжрегіональний відділ ДРС
23. Південний міжрегіональний відділ ДРС
24. Дніпровський міжрегіональний відділ ДРС
25. Східний міжрегіональний відділ ДРС