Рішення про усунення порушень

10.04.2023

Рішення про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики – це механізм прикладного дерегулювання, передбачений вимогами статей 27 – 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Цей механізм застосовується до регуляторних актів органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади.

Рішення про необхідність усунення порушень може стосуватися як регуляторного акта в цілому, так і окремих його положень.

Прийняте ДРС рішення щодо регуляторного акта підлягає виконанню органом виконавчої влади у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання рішення ДРС передбачає підготовку органом виконавчої влади проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення про необхідність усунення порушень, або визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

 

№ п/пПроблемне питання, на вирішення якого спрямовані дії ДРСЗміст рішення про усунення порушень принципів державної регуляторної політикиДосягнуті результати
1

Внесення змін до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 №52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу» шляхом виключення з його редакції положень щодо необхідності реєстрації (перереєстрації) установок очистки газу

Рішення №1 від 2015-07-15

Рішення виконано у встановлений Законом термін

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 листопада 2015 року №454 "Про внесення змін до Правил технічної експлуатації установок очистки газу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2015 за №1552/27997 до Наказу №52 внесено зміни і доповнення

Скасована не передбачена законодавством реєстрація установок очистки газу, в наслідок чого зменшено адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання

2

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 №204 «Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон у зоні діяльності регіональних митниць і митниць», зареєстрований Міністерством юстиції України 15.11.1999 за № 787/4080, в частині виключення з редакції Положення норм стосовно необхідності подання Екологічної декларації щодо суден та товарів

Рішення №2 від 2015-07-23

Рішення не виконано у встановлений Законом термін  

(повідомлення ДРС в УК від 06.10.2015 № 185)

Однак, Наказ № 204 скасовано згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12 листопада 2015 року № 435

Скасовано необхідність подання екологічних декларацій щодо суден та товарів, наявність якої не передбачена законодавством України та міжнародними угодами щодо перевезень вантажів будь-яким видом транспорту, а також ліквідовано архаїчний та корупційний механізм здійснення екологічного контролю у зоні діяльності регіональних митниць і митниць

3

Внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, шляхом приведення пункту 5.2 цього положення у відповідність до вимог чинного законодавства в частині проходження зазначеними в цьому пункті посадовими особами навчання з питань охорони праці у навчальних закладах та установах, які в установленому цим положенням порядку проводять відповідне навчання

Рішення №3 від 2015-08-11

Рішення оскаржено 

На виконання вимог ст. 29 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Держпраці надано на погодження до ДРС проект регуляторного акта (рішення про погодження № 965 від 10.11.2015).

Зміни до наказу № 15 внесено згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року № 140.

Скасування монополії Державного підприємства «Головний навчально-методичний центр Держпраці» щодо проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, визначених Типовим положенням посадових осіб, та можливості здійснення відповідного навчання у навчальних центрах за вибором роботодавця

4

Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 №65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» шляхом виключення з його редакції пункту 2.1 Наказу та абзацу 3 пункту 1.6 Положення

Рішення №4 від 2015-11-06

Рішення не виконано у встановлений Законом термін 

(повідомлення ДРС в УК від 20.01.2016 № 11)

До Наказу № 65/80 внесено зміни  згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства внутрішніх справ України від 22 січня 2016 року №37/45, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 р. за №252/28382

Скасування необґрунтованого обмеження права проводити медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів усіма закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на провадження медичної практики та медичної комісії, за наявності визначених фахівців

5

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 № 215 "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації" визнати таким, що втратив чинність

Рішення №5 від 2016-05-10

Рішення не виконано у встановлений Законом термін 

(повідомлення ДРС в УК від 12.08.2016 № 151)

Наказ № 215 від 18.04.2012 втратив чинність (згідно з наказом Міністерства соціальної політики України  від 9 серпня 2016 року №871)

Наказ від 09.08.2016 № 871 «Деякі питання  придбання технічних та інших засобів реабілітації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2016 р. за №1211/29341 (у новій редакції), був погоджений ДРС рішенням № 385 від18.08.2016)

Приведення «Кваліфікаційних вимог до підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації» до вимог чинного на сьогоднішній день законодавства України

6

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.09.2008 №464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства" визнати таким, що втратив чинність

Рішення №6 від 2016-06-16

Рішення оскаржено

Мінекономрозвитку прийнято рішення про задоволення відповідної скарги згідно наказу Мінекономрозвитку від 15.08.2016 № 1350 «Про задоволення скарги Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.07.2016 № 5/1-37/6318-16»

Рішення скасовано згідно рішення ДРС № 6-С від 18.08.2016

Наказ №464 скасовано як такий, що не відповідає Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року №169-р.

Скасування порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, що не відповідає Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

7

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.05.2005 № 87 "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687" визнати таким, що втратив чинність

Рішення №7 від 2016-06-22

Рішення не виконано у встановлений Законом термін (повідомлення ДРС в УК від 03.09.2016 № 165)

Однак, наказ № 87 втратив чинність згідно наказу від 05.09.2016 №981 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.05.2005 №87», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2016 р. за №1286/29416

Скасування не передбаченого законодавством України порядку визначення уповноважених організацій на проведення первинного технічного огляду устатковання

8

Внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.16 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» шляхом скасування необхідності подання звітів № 1-РА «Звіт про обсяги придбання алкогольних напоїв у роздрібній мережі» та № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі»

Рішення №8 від 2016-07-04

Рішення не виконано у встановлений Законом термін 

(повідомлення ДРС в УК від 10.11.2016 № 211)

Наразі ДРС прийнято рішення №486 від 01.11.2016 про відмову у погоджені проекту наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49»

Повторно наданий на погодження до ДРС проект наказу погоджено (лист від 09.02.2017 №758/0/20-17).

Внесено зміни до наказу №49 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10 листопада 2016 року №943, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 р. за №282/30150.

Спрощення умов подання звітності суб’єктами господарювання щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення та зменшення адміністративного та фінансового навантаження на бізнес

9

Внесення змін до Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2009 № 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за № 73/17368, шляхом вилучення із редакції цієї Інструкції пунктів 26-37 в частині встановлення вимог щодо одноосібного права органами з надання сервісних послуг МВС видачі бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, а також порядку ведення обліку цих бланків свідоцтв та здійснення контролю за їх використанням.

Рішення №9 від 2016-12-19

Рішення оскаржено

МВС відкликано скаргу та листом від 28.02.2017 №2720/05/31-2017 надано на погодження до ДРС проект наказу МВС «Про затвердження Змін до Інструкції по порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів».

В ході опрацювання зазначеного проекту наказу з метою вирішення проблемних питань у сфері організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, ДРС було проведено узгоджувальну нараду за участю представників розробника та громадськості, за результатами якої дійшли висновку про необхідність суттєвого доопрацювання редакції проекту наказу в частині запровадження електронного обміну даними шляхом створення порталу для ведення обліку бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв та розроблення порядку доступу до нього за допомогою електронних ключів.

Наразі МВС вносяться відповідні зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», від 08 травня 1993 року №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» та від 20 травня 2009 року №490 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів», з урахуванням відповідних змін до постанов Уряду, наказ №515 буде приведено у відповідність до вимог чинного законодавства.

Скасування невиправданого фінансового та адміністративного навантаження на заклади , що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів в частині отримання та обліку бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

10

Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.1997 №339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів», шляхом виключення з його редакції положень підпункту 2.1 пункту 2 цього Наказу та внесення змін до пункту 2 Інструкції щодо визначення переліків закладів, що мають право на проведення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів, та усунення обмеження щодо здійснення відповідних оглядів суб’єктами господарювання всіх форм власності

Рішення №10 від 2017-08-02

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

(повідомлення ДРС в УК від 21.10.2017 №198)

На погодження до ДРС листом від 28.11.2017 №3.46/27969 надійшов проект наказу МОЗ «Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року №12 та від 28 листопада 1997 року №339».

За результатами розгляду проект наказу МОЗ «Про затвердження змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2001 року №12 та від 28 листопада 1997 року №339» погоджено рішенням ДРС від 21.12.2017 №592.

Скасування необґрунтованого обмеження права проводити обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів усіма закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на провадження відповідної медичної практики

11

Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 №12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів» шляхом виключення з редакції Наказу підпункту 3.1 пункту 3, а також приведення у відповідність до вимог чинного законодавства пункту 2 та пункту 3 Інструкції в частині надання права проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів суб’єктами господарювання усіх форм власності.

Рішення №11 від 2017-08-04

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

(повідомлення ДРС в УК від 20.10.2017 № 197)

На погодження до ДРС листом від 28.11.2017 №3.46/27969 надійшов проект наказу МОЗ «Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 та від 28 листопада 1997 року № 339».

За результатами розгляду проект наказу МОЗ «Про затвердження змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2001 року № 12 та від 28 листопада 1997 року № 339» погоджено рішенням ДРС від 21.12.2017 № 592.

Скасування необґрунтованого обмеження права  проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів усіма закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на провадження відповідної медичної практики

12

Внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010 №700 «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій» в частині виключення з Порядку положень щодо проведення атестації автостанцій та видачі свідоцтв про атестацію автостанцій, які не відповідають вимогам Закону України «Про адміністративні послуги» та принципам державної регуляторної політики

Рішення №12 від 2017-09-19

Рішення виконано у встановлений Законом термін

На погодження до ДРС листом від 14.11.2017 №11668/25/10-17 надійшов проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Змін до Порядку регулювання діяльності автостанцій»

За результатами опрацювання цього проектузмін до наказу №700 його було погоджено рішенням ДРС від 15.12.2017 № 570

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» положень щодо порядку проведення атестації автостанцій

13

Внесення  змін до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 №1430, шляхом виключення з редакції Правил абзацу другого підпункту 1.11.3. та абзацу шістнадцятого підпункту 1.11.1. пункту 1.11.

Рішення №13 від 2017-09-20

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

(повідомлення ДРС в УК від 05.12.2017 №229)

Проект наказу Мініфраструктури «Про внесення змін до Правил перевезення небезпечних вантажів», згідно проекту наказу з редакції Правил виключено абзацу другого підпункту 1.11.3. та абзацу шістнадцятого підпункту 1.11.1. пункту 1.11 надано на опрацювання до ДРС листом від 04.12.2017 №5544/18/14-17, за результатами його опрацювання проект погоджено рішенням ДРС від 05.12.2017 №554

Скасування додаткового адміністративного та регуляторного навантаження на суб’єктів господарювання щодо наявності ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, у разі якщо такий вид діяльності безпосередньо ними не здійснюється

14

Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.1999 №91 «Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1999 р. за № 686/3979, оскільки зазначений наказ не відповідає вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики

Рішення №14 від 2017-11-17

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

(повідомлення ДРС в газеті УК від 24.01.2018 № 16)

Проект наказу МОЗ «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 1999 року № 91» надано на опрацювання до ДРС листом від 19.02.2018 № 05.3-13/4242, за результатами його опрацювання проект погоджено рішенням ДРС від 28.02.2018 № 86.

Скасування не передбачених чинним законодавством вимог до санітарних лабораторій підприємств і організацій щодо проведення їх атестації та надання права на проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами на підставі виданого свідоцтва праці

 _____

Разом з тим, на погодження до ДРС надійшов проект спільного наказу Мінсоцполітики та МОЗ «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» за результатами його опрацювання проект погоджено рішенням ДРС № 225 від 22.05.2018.

З остаточною редакцією проекту спільного наказу, який було погоджено ДРС, та іншими документами можна ознайомитись за посиланням https://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/3696_28_02_18.pdf.

15

Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.12.2006 №16 «Про затвердження Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки», оскільки його положення не відповідають вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Рішення №15 від 2017-12-22

Рішення оскаржено

Мінекономрозвитку прийнято рішення про задоволення відповідної скарги згідно наказу Мінекономрозвитку від 22.02.2018 № 242 «Про задоволення скарги Міністерства соціальної політики України від 12.01.2018 № 664/0/2-18/28». Рішення скасовано згідно рішення ДРС № 15-С від 26.02.2018.

Скасування необґрунтованого регуляторного навантаження на роботодавця в частині організації додаткового теоретичного навчання у ДП "Головний навчально-методичний центр" Держпраці, а також стажування та атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та /або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

16

Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики України від 27.05.2004 № 191 «Про затвердження форм обліку виробництва алкогольних напоїв», оскільки його положення не відповідають вимогам чинного законодавства та порушують принципи державної регуляторної політики

Рішення №16 від 2018-11-02

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

(повідомлення ДРС в УК від 17.01.2019 №10)

На погодження до ДРС листом від 20.12.218 № 37-32-7/27310 надійшов проект наказу Мінагрополітики «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінагрополітики від 27.05.2004 року № 191», проект погоджено рішенням № 3 від 04.01.2019 (лист ДРС № 63/0/20-19 від 04.01.2019)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 грудня 2018 року № 653 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2019 року за № 33/33004

Скасування необґрунтованого державного регулювання в частині необхідності виконання не передбачених чинним законодавством вимог щодо заповнення форм облікових документів щодо виробництва алкогольних напоїв, а також для зменшення адміністративного навантаження на виробників алкогольних напоїв.

17

Внести зміни до пункту 7 розділу ІІ та пункту 3 розділу ІІІ Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.05.2018 № 658, в частині визначення однозначних для розуміння положень щодо безоплатного отримання послуг авторизованих електронних майданчиків.

Рішення №17 від 2018-12-07

Рішення оскаржено

У зв’язку із задоволенням Мінекономрозвитку скарги Фонду державного майна України від 11.12.2018 № 10-58-25344 на рішення ДРС від 07.12.2018 № 17 «Про необхідність усунення Фондом державного майна України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державна регуляторна служба України прийняла рішення від 29.01.2019 № 17–С «Про скасування рішення від 07.12.2018 № 17 «Про необхідність усунення Фондом державного майна України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». (https://www.drs.gov.ua/deregulation/derzhavna-regulyatorna-sluzhba-ukrayiny-pryjnyala-rishennya-vid-29-01-2019-17-s-pro-skasuvannya-rishennya-vid-07-12-2018-17-pro-neobhidnist-usunennya-fondom-derzhavnogo-majna-ukrayiny-porushen-pryntsy/)

Усунення регуляторних бар’єрів з метою безперешкодного та безоплатного внесення інформації із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складений для цілей оподаткування, до єдиної бази даних звітів про оцінку, а також доступу до інформації, що міститься в єдиній базі даних звітів про оцінку визначеними особами – за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»

18

Визнати такими, що втратили чинність Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути), затверджені розпорядженням Голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області від 13.08.2018 № 206.

Рішення №18 від 2019-04-11

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

ДРС направлено лист від 13.06.2019 № 4223/0/20-19 щодо розміщення публікації в газеті "Урядовий кур`єр" про зупинення дії розпорядження № 206, та листом від 13.06.2019 № 4222/0/20-19 повідомлено  Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області про необхідність скасування рішення про його державну реєстрацію.

Міністерство юстиції України листом від 11.07.2019 № 26034/15296-26-19/10.1.4 надано копію наказу про скасування рішення про державну реєстрацію розпорядження Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області від 13.08.2018 № 206

Приведення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району у відповідність до вимог чинного на сьогоднішній день законодавства України.

19

Внести зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 № 1541, шляхом виключення з редакції абзацу першого пункту 6 цього Порядку слова «за акредитованими освітніми програмами», оскільки зазначені положення не відповідають вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики.

Рішення №19 від 2019-05-29

Державна регуляторна служба повідомляє про необхідність усунення Міністерством освіти і науки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України.

Рішення не виконано у встановлений Законом термін (повідомлення ДРС в газеті  «Урядовий кур`єр» від 06.08.2019 №148, «Урядовий кур`єр», 13.08.2019 №153, уточнення).

Скасування необґрунтованих обмежень для закладів вищої освіти усіх форм власності, які мають відповідні ліцензії на провадження освітньої діяльності та можуть надавати освітні послуги, в частині набору іноземних студентів закладами, без проведення додаткової акредитації освітніх програм.

20

Внести зміни до Положення про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх спав України від 21.03.2008 № 130, в частині приведення розділу 3 Положення у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом виключення з його редакції положень щодо реєстрації ГСЦ МВС спеціальних навчальних центрів

Рішення №20 від 2019-07-05

Рішення виконано у встановлений Законом термін

 

На погодження до ДРС листом від 27.08.2019 №11816/04/31-2019 надійшов проект наказу МВС «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2008 року № 130».

За результатами опрацювання цього проекту змін його було погоджено рішенням ДРС від 27.09.2019 № 422

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» положень Порядку спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами.

21

Визнання таким, що втратило чинність розпорядження Голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 21.03.2019 № 61-р «Про районну комісію з проведення обстеження стану закладів торгівлі, громадського харчування щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів»

Рішення №21 від 2019-07-26

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

(повідомлення ДРС в УК від 08.10.2019 №192)

ДРС направлено лист від 30.09.2019 № 7673/0/20-19 щодо розміщення публікації в газеті "Урядовий кур`єр" про зупинення дії розпорядження № 61-р, та листом від 30.09.2019 № 7674/0/20-19 повідомлено  Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області про необхідність скасування рішення про його державну реєстрацію.

Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області листом від 15.10.2019 № 06.1-12/01-26/549 повідомило, що розпорядження № 61-р на державну реєстрацію не подавалося.

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» розпорядження Голови Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 21.03.2019 № 61-р «Про районну комісію з проведення обстеження стану закладів торгівлі, громадського харчування щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів»

22

Внести зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1096, шляхом виключення з редакції абзацу першого пункту 3 розділу XIV цих Умов прийому слова «за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями)», оскільки зазначені положення не відповідають вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики

Рішення №22 від 2019-08-14

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

(повідомлення ДРС в УК від 25.10.2019  № 204)

Скасування необґрунтованих обмежень для закладів вищої освіти усіх форм власності, які мають відповідні ліцензії на провадження освітньої діяльності та можуть надавати освітні послуги, в частині набору іноземних студентів закладами, без проведення додаткової акредитації освітніх програм.

23

Внести зміни до пункту 6 Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення , переробки, затверджених наказом міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553, в частині застосування перехідного періоду чи/ або відтермінування вимоги щодо необхідності супроводження оригіналами міжнародних сертифікатів товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України до проведення повної процедури затвердження форм міжнародних сертифікатів чи узгодження з відповідним органом країни-експортера/країни походження (у тому числі з компетентним органом Китайської Народної Республіки)

Рішення №23 від 2020-06-23

Рішення виконано

Наказом Мінекономіки від 14.07.2020 № 1329 затверджено форми міжнародних сертифікатів, якими повинні супроводжуватись вантажі підконтрольні Держпродспоживслужбі при ввезенні (пересиланні) на митну територію України.

24

Внести зміни до Глави 3 Положення про огляд підприємств, організацій і установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та звязку України від 25.11.2005 №1042, в частині виключення положень щодо видачі Протоколу про відповідність підготовки моряків вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року та національним вимогам, оскільки відповідні положення не узгоджуються з вимогами чинного законодавства та суперечать принципам державної регуляторної політики. 

Рішення №24 - С від 2020-09-03

Рішення оскаржено

Мінекономіки прийнято рішення про задоволення відповідної скарги згідно з наказом Мінекономіки від 01.09.20 № 1674 «Про задоволення скарги Міністерства інфраструктури України від 14.07.20 № 9614/46/10-20»
Рішення скасовано згідно рішення ДРС № 24 - С від 03.09.2020
25

Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України», як такий, що не узгоджується з вимогами чинного законодавства України та порушує принципи державної регуляторної політики.

Рішення №25 від 2020-08-18

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

В газеті «Урядовий кур`єр» від 21.10.2020 № 204 опубліковано повідомлення про зупинення з 19.10.2020 дії наказу Мінекології від 01.10.2012 № 475.

 

26

Запропонувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України внести зміни до підпункту 1.5 пункту 1 та пункту 2 Інструкції, затвердженої наказом № 41, в частині визначення комплексу наявної інформації необхідної для складання РК та здійснення потрібного обсягу досліджень чи робіт, необхідних для заповнення відповідної форми РК власниками ОУВ і ООУВ, критерії їх визначення, а також скасування вимог обов’язкового погодження власниками ОУВ та ООУВ

Рішення №26 від 2020-08-21

Рішення виконано у встановлений Законом термін

На погодження до ДРС листом від 29.09.2020 № 25/1-23/6260-20 надійшов проект наказу Міндовкілля «Про внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 17 лютого 1999 року № 41». За результатами опрацювання його було погоджено рішенням ДРС від 28.10.2020 № 639

27

Запропонувати Міністерству охорони здоров’я України внести зміни до пункту 5 Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» в частині виключення з першого речення цього пункту слів «та акредитаційний сертифікат», а також другого речення цього пункту, оскільки відповідні положення суперечать принципам державної регуляторної політики.

Рішення №27 від 2020-09-08

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

ДРС направлено лист від 06.11.2020 № 7282/0/20-20 щодо розміщення публікації в газеті «Урядовий кур`єр» повідомлення про зупинення дії з 09.11.2020 пункту 5 Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», та листом від 06.11.2020 № 7283/0/20-20 повідомлено Міністерство юстиції України про необхідність скасування державної реєстрації цього наказу.

28

Запропонувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України привести у відповідність до вимог Водного Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 "Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується" Інструкцію про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затверджену наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116, як такої, що не узгоджується з їх вимогами та порушує принципи державної регуляторної політики.

Рішення №28 від 2020-09-08

Рішення не виконано у встановлений Законом термін

В газеті «Урядовий кур`єр» від 12.11.2020 № 220 опубліковано повідомлення про зупинення з 09.11.2020 дії наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116.

29

Запропонувати Міністерству охорони здоров’я України внести зміни до підпункту 1.2 пункту 1 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.04.2008 № 189 «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності», в частині виключення з підпункту 1.2 пункту 1 Положення, слів «та сертифіката державної акредитації», оскільки відповідне положення суперечить принципам державної регуляторної політики

Рішення №29 від 2021-02-11
Рішення виконано у встановлений Законом термін
На погодження до ДРС листами Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.2021 № 28/8787/2-21 надіслано проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність». 
За результатами його розгляду ДРС прийнято Рішення від 16.04.2021 № 204 про погодження проекту регуляторного акта.
30

Запропонувати Міністерству фінансів України внести зміни до пункту 3.2 розділу ІІІ  Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року   № 613, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1307/21619, в частині виключення абзацу 7 цього пункту та внесення змін до абзацу 8 цього пункту, оскільки відповідні положення не узгоджуються з вимогами чинного законодавства та суперечить принципам державної регуляторної політики.

Рішення №30 від 2021-03-16

Рішення виконано

Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 367 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (проект якого було погоджено Рішенням ДРС від 22.06.2021 № 297), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2021 р. за №  11/36533, внесені відповідні зміни.

31

Запропонувати Міністерству фінансів України внести зміни до підпункту 2 пункту 3.3 розділу ІІІ Порядку надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року № 835, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1324/21636, в частині в частині виключення абзацу 4 цього підпункту та внесення змін до абзацу 5 цього підпункту, оскільки відповідні положення не узгоджуються з вимогами чинного законодавства та суперечить принципам державної регуляторної політики.

Рішення №31 від 2021-03-16

Рішення виконано

Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 367 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (проект якого було погоджено Рішенням ДРС від 22.06.2021 № 297), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 липня 2021 р. за № 911/36533, внесені відповідні зміни.

32

Запропонувати Міністерству інфраструктури України внести зміни до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 21.08.2013 № 631, в частині виключення абзаців третього та четвертого пункту третього цього Порядку.

Рішення №32 від 2021-05-20

Рішення виконано

На погодження до ДРС листом Міністерства інфраструктури України від 26.07.2021 № 2699/46/14-21 надіслано проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України». За результатами опрацювання його було погоджено ДРС.

33

Запропонувати Міністерству внутрішніх справ України внести зміни до Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації державної прикордонної служби України від 18.04.2005 № 291 в частині необхідності виключення з абзацу другого пункту 2 Інструкції слів «як правило», а також конкретизації та приведення її норм у відповідність з вимогами чинного законодавства та принципами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Рішення №33 від 2021-07-22

Рішення не виконано

Дію абзацу другого пункту 2 Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації державної прикордонної служби України від 18.04.2005 № 291 «Про затвердження Інструкції про порядок заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів посадовими особами Державної прикордонної служби України» зупинено з 23.09.2021 відповідно до статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

34

Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства транспорту України від 02.04.2001 № 182 «Про затвердження Положення про підготовку і перепідготовку державних морських лоцманів і лоцманів-операторів служб регулювання руху суден», оскільки його положення суперечать принципам державної регуляторної політики.

Рішення №34 від 2021-11-01

Рішення виконано

На адресу ДРС листом Міністерства інфраструктури України від 04.01.2022 № 12/46-22 надійшов проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 02 квітня 2001року № 182».

35

Запропонувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України внести зміни до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації  викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 р. № 7, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 березня 1995 р.  за № 61/597 (далі – Інструкція), в частині виключення пункту 1.11 Інструкції.

Рішення №35 від 2021-12-30

Рішення виконано

На погодження до ДРС листом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 17.03.2022 № 25/1-14/3931-22 надійшов проект наказу «Про внесення змін до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин напідприємстві» (далі – Проект Наказу).

Пунктом першим Проекту наказу передбачено внести зміни до глави 1 Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 року № 7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 1995 року за № 61/597, зокрема пункт 1.11 виключити.

За результатами опрацювання Проекту наказу його було погоджено рішенням ДРС від 13.04.2022 № 143.

36

Запропонувати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України привести у відповідність до вимог статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» частину 1 пункту 2.13 Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.05.2010 № 278, як таку, що не узгоджується з вимогами чинного законодавства України та порушує принципи державної регуляторної політики.

Рішення №36 від 2023-03-03

Рішення виконано

На адресу ДРС листом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 28.04.2023 № 5604/27/10-23 надійшов проект наказу «Про внесення змін до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту» (далі – Проект наказу).

Проектом наказу передбачено внести до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 травня 2010 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703, такі зміни:

1.пункт 2.13 розділу ІІ викласти в такій редакції: «2.13. Затвердження паспорта діючого автобусного маршруту регулярних перевезень, нового автобусного маршруту регулярних перевезень (додаток 1) здійснюється організатором перевезень; затвердження паспорта автобусного маршруту регулярних спеціальних перевезень (додаток 2) здійснюється замовником послуг за погодженням з організатором перевезень на відповідній території (у частині маршруту та графіка руху).»;

2.у тексті додатку 1 до Порядку слова «Автомобільний перевізник» замінити словами «Організатор перевезень»;

3.додаток 3 до Порядку виключити.

За результатами опрацювання Проекту наказу його було погоджено рішенням ДРС від 01.05.2023 № 160.

37

Запропонувати Вінницькій обласні військовій адміністрації привести у відповідність до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Постанови КМУ № 1081 від 03.12.2008 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» норми пунктів 4.2, 10, 13.1 розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 04.10.2016 № 720 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньо обласні маршрути)» (із змінами), як такі, що не узгоджуються з вимогами чинного законодавства України та порушують принципи державної регуляторної політики.

Рішення №37 від 2023-04-04

Рішення виконано у встановлений Законом термін

На погодження до ДРС листом від 31.05.2023 № 01.01.-31/4147 надійшов проект розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації «Про внесення змін до Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)».

За результатами опрацювання цього проекту змін його було погоджено рішенням ДРС від 23.06.2023 № 19.

Приведення у відповідність до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Постанови КМУ № 1081 від 03.12.2008 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» норми розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 04.10.2016 № 720 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньо обласні маршрути)» (із змінами).

38

Запропонувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України привести у відповідність до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» пункт 1.3 розділу 1 «Загальні положення» Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони природного навколишнього середовища України від 09.03.2006 № 108 як такий, що не узгоджується з вимогами чинного законодавства України та порушує принципи державної регуляторної політики.

Рішення №38 від 2023-04-10

Рішення виконано

На адресу ДРС листом Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.07.2023 № 25/1-14/12293-23 надійшов проект наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» (далі – проект наказу).

Проектом наказу передбачено:

1.затвердити Інструкцію про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що додається.

2.визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 року № 7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 березня 1995 року за № 61/597;

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня 2006 року № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 341/12215.

За результатами опрацювання Проекту наказу його було погоджено рішенням ДРС від 03.08.2023 № 344.

 

39

Запропонувати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.11.2010 № 860 «Про затвердження Примірної форми договору про надання послуг автостанцією перевізникові», як такий, що не узгоджується з вимогами чинного законодавства України та порушує принципи державної регуляторної політики.

Рішення №39 від 2023-05-11

Рішення виконано у встановлений Законом термін

На адресу ДРС надійшов лист Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від  03.07.20210207/27/10-23 «Про визнання таким, що втратив чинність наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 30 листопада 2010 року № 860» (наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 30 червня 2023 р. № 556), щодо виконання Рішення Державної регуляторної служби України від 11 травня 2023 року № 39 «Про необхідність усунення Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надісланого листом ДРС від 12.05.2023 № 1782/20-23, відповідно до вимог статті 28  цього Закону.