Уніфіковані форми актів

Державною регуляторною службою України здійснюється моніторинг приведення органами державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про нагляд (контроль))   та постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (далі – Постанова від 10.05.2018 № 342).

Відповідно  до вимог частини другої статті 5 Закону про нагляд (контроль)  та з урахуванням Постанови № 342 органи державного нагляду (контролю) у віднесених до їх відання сферах розробляють критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання, з метою запровадження ризик-орієнтованого підходу системи державного нагляду (контролю), підвищенню об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю). Вказані критерії затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Після затвердження Урядом критеріїв, органом державного нагляду (контролю) розробляється уніфікована форма акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю). Так, на сьогодні:

Сфера дії Закону про нагляд (контроль) поширюється на  88 сфер державного нагляду (контролю).

Станом на 15 грудня 2023 року:

у 70 сферах державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковані форми актів, які відповідають вимогам Закону про нагляд (контроль) та постанови Кабінету Міністрів України № 342;

у 1 сфері державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковану форму акта, проте вона не відповідає вимогам Закону про нагляд (контроль) та постанови Кабінету Міністрів України № 342 і потребує приведення у відповідність до вимог законодавства;

у 17 сферах державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів.

Згідно з положеннями частини п’ятнадцятої статті 4 Закону про нагляд (контроль) при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.