Контакти

21.06.2022

 Адреса: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

E-mail загальний: inform@drs.gov.ua 

(тимчасово: drsua.oms@gmail.com)

 КАНЦЕЛЯРІЯ 239-76-40

ПРЕС-СЛУЖБА 239-76-41

 ПРИЙОМ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН проводиться за адресою м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, к. № 404

Відповідальний за роботу зі зверненнями громадян – завідувач сектору 

ЗАЙЦЕВА Надія Миколаївна, тел: 239-76-26

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 239-76-26

(на час воєнного стану тимчасово також звертатися на е-mail inform@drs.gov.ua (тимчасово: drsua.oms@gmail.com))

          Для повідомлень про порушення антикорупційного законодавства 239-76-49

Голова

КУЧЕР Олексій Володимирович

239-76-00
Перший заступник Голови

МУЗИЧЕНКО Станіслав Валерійович

Заступник Голови

МИХАЙЛОВ Олексій Сергійович

o.mykhailov@drs.gov.ua
Заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)

ЯБЛОНСЬКА Леся Леонідівна

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЇ

Заступник директора департаменту

ДЕРБАЛЬ Аліса Олексіївна

239-76-46

a.derbal@drs.gov.ua

Перший відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ЗДОРОВ Максим Вячеславович

239-76-31

m.zdorov@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

КУЧЕРУК Наталія Петрівна

239-76-08

n.kucheruk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БЕРЕЖНИЙ Роман Миколайович

239-76-08

r.berezhnoy@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЯРОШЕНКО Ірина Юріївна

Другий відділ погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади

Начальник відділу

КІМ Лейла Гарушевна

239-76-24

l.kim@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЗНАМЕНСЬКИЙ Віталій Ігорович

239-76-24

v.znamenskiy@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЛЯШЕНКО Юлія Володимирівна

239-76-08

y.liashenko@drs.gov.ua

Відділ проведення експертизи проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування

Начальник відділу

ГАНОВА Ганна Олександрівна

239-76-10

g.ganova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БОНДАРЕНКО Людмила Олександрівна

239-76-14

l.bondarenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГОНЧАР Людмила Миколаївна

239-76-11

l.gonchar@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КОВАЛЬЧУК Наталія Василівна

239-76-14

n.kovalchuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ОМЕЛЬЧЕНКО Людмила Василівна

239-76-14

l.omelchenko@drs.gov.ua

Відділ оперативного дерегулювання

Головний спеціаліст

КАРАСЬОВА Оксана Петрівна

239-76-32

o.karasiova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

АЙРІЯН Каріне Борисівна

239-76-32

k.ariyan@drs.gov.ua 

Головний спеціаліст

ЛЕОНОВА Ліана Дональдівна

239-76-32

l.leonova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ВАЛЕНТЮК Інна Вікторівна

239-76-11

i.valentiuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ХРИЩЕНЮК Тетяна Григорівна

239-76-12

t.khryshcheniuk@drs.gov.ua

Відділ методичного забезпечення діяльності регуляторних органів

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ГАРАН Анна Василівна

239-71-00

a.garan@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

МУРАЛЬОВА Ірина Юріївна

239-76-12

i.rmralova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

СОЛОПАН Світлана Григорівна

239-76-12

s.solopan@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ПІЧКО Тетяна Миколаївна

239-76-12

t.pichko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МИРОНЕНКО Жанна Леонідівна

239-76-32

z.mironenko@drs.gov.ua

Сектор аналізу ефективності провадження регуляторної політики

Завідувач сектору

ІВАНЧУК Максим Олександрович

239-76-16

m.ivanchuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ДЕРЛЮК Ірина Станіславівна

239-76-16

i.derliuk@drs.gov.ua

Сектор організаційно-аналітичного забезпечення

Завідувач сектору

КОСТЮЧЕНКО Наталія Петрівна

n.kostiuchenko@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

ТКАЧЕНКО Вікторія Олександрівна

239-76-11

v.tkachenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БОРЯК Жанна Михайлівна

239-76-13

z.boryak@drs.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Директор департаменту

БУДЧИК Наталія Іванівна

239-76-09

n.budchyk@drs.gov.ua

Відділ погодження проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування та проектів порядку проведення дозвільних процедур

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ЛИСОГОР Наталія Миколаївна

239-76-19

n.lisogor@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГОРБАЧЕНКО Юлія Володимирівна

239-76-18

j.gorbachenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ІГНАТІЙ Наталія Вікторівна

239-76-18

n.ignatii@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГАРАЖУН Оксана Миколаївна

239-76-18

o.garazhun@drs.gov.ua

Відділ методичного керівництва та інформаційного забезпечення діяльності органів ліцензування

Начальник відділу

СОФРОНОВА Наталія Олександрівна

 239-76-21

n.sofronova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

БАРИШЕВСЬКА Юлія Олександрівна

239-76-20

j.baryshevska@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ПАВКА Олена Іванівна

o.pavka@drs.gov.ua

Відділ забезпечення діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ВОЗНА Юлія Іванівна

239-76-17

j.vozna@drs.gov.ua

Відділ методологічного забезпечення діяльності дозвільних органів

Начальник відділу

БАЄР Крістіна Іванівна

239-76-15

k.baer@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ФРАНЧУК Геннадій Олегович

 

h.franchuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

СЕМАК Нінель Юріївна

239-76-20

n.semak@drs.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Відділ нагляду (контролю) з питань здійснення державного нагляду (контролю)

Начальник відділу

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Вадим Йосипович

 239-76-30 

v.voitsekhovskiy@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КІОССЕ Наталія Анатолівна

239-76-30 

n.kiossie@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ШИРОКОВА Наталія Петрівна

239-76-30 

n.shyrokova@drs.gov.ua

Відділ нагляду за дотриманням законодавства у сфері ліцензування

Заступник директора департаменту – начальник відділу

СТРОКАЧ Костянтин Григорович

239-76-28

k.strokach@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ПРИЛИПКО Тетяна Вікторівна

239-76-28

t.prylypko@drs.gov.ua

Відділ контролю за додержанням законодавства дозвільними органами

Заступник директора департаменту – начальник відділу

ЧЕРВОНОПИСЬКА Людмила Анатоліївна

239-76-36

l.chervonopyska@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЄРМАК Наталія Михайлівна

239-76-36

n.ermak@drs.gov.ua

Відділ методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю)

Начальник відділу

КОСТЮШКО Олена Петрівна

239-76-29

o.kostyushko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЯРАНЦЕВА Вікторія Олександрівна

239-76-29

v.yaranceva@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КІСЛОВА Алла Сергіївна

239-76-29

a.kislova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ТАРАСЕНКО Андрій Віталійович

a.tarasenko@drs.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ

Начальник управління

ЖЕРИБОР Тетяна Віталіївна

239-76-37

t.zheribor@drs.gov.ua

Відділ організаційно-аналітичної роботи

Заступник начальника управління – начальник відділу

ВАСИЛЬКІВСЬКА Олена Володимирівна

239-76-38

o.vasylkivska@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

МАРКЕЛОВА-ЮХИМЕНКО Ірина Валентинівна

239-76-42

i.markelova-yukhymenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ШПИЛЬОВА Ірина Василівна

239-76-38

i.shpileva@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МАЛІННІКОВА Тетяна Григорівна

239-76-38

t.malinnikova@drs.gov.ua

Відділ документального забезпечення, контролю та архівної справи

Начальник відділу

МИЗИНЮК Олеся Дмитрівна

239-76-40

o.myzynyuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЧУМАК Алла Іванівна

239-76-40

a.chumak@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КОНЄВА Ірина Вікторівна

239-76-40

i.koneva@drs.gov.ua

Сектор роботи зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації

Завідувач сектору

ЗАЙЦЕВА Надія Миколаївна

239-76-26

n.zaitseva@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ФЕДЬ В’ячеслав Петрович

239-76-26

v.fedy@drs.gov.ua

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Начальник управління

ДЖУРАНЮК Роман Олегович

239-76-34

r.djuranyuk@drs.gov.ua

Відділ взаємодії з інститутами громадянського суспільства та зв’язків із ЗМІ

В.о. заступника начальника управління – начальника відділу

НІКАНОВИЧ Альона Олегівна

 239-76-41

a.nikanovych@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

НЕСТЕРЕНКО Ірина Миколаївна

239-76-39

i.nesterenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

СОЛОП Наталія Петрівна

n.solop@drs.gov.ua

Відділ міжнародного співробітництва

Начальник відділу

МОРОЗОВА Анна Вікторівна

239-76-38

a.morozova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЛУЧКО Аліна Володимирівна

239-76-39

a.luchko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МІРОШНИЧЕНКО Андрій Миколайович

239-76-39

a.miroshnychenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЙОЩЕНКО Олександр Володимирович

239-76-39

o.yoshchenko@drs.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник управління

ЧЕХУНОВ Денис Миколайович

239-76-48

d.chekhunov@drs.gov.ua

Відділ претензійно-позовної роботи

Заступник начальника управління -начальник відділу

ШАТИЛО Яна Андріївна

239-76-23

y.shatylo@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КОРНЕЙЧУК Олег Ленгенович

239-76-23

o.korneychuk@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ОЛЕКСІЄНКО Анастасія Сергіївна

239-76-23
a.oleksienko@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

РУДЕНКО Олег Миколайович

o.rudenko@drs.gov.ua

Відділ правової роботи

Головний спеціаліст

БОБРОВІЦЬКА Ярослава Леонідівна

239-76-23
y.bobrovitska@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

ПАЩЕНКО Дмитро Андрійович

d.pashchenko@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

ІВАНОВА Ксенія Анатоліївна

k.ivanova@drs.gov.ua

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Відділ проходження державної служби
Заступник начальника управління -начальник відділу

АХТИРЧЕНКО Юлія Олександрівна

239-76-47

j.akhrtirchenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ВЕЛИЧКО Інна Миколаївна

i.velichko@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

ТИТАРЕНКО Ірина Дмитрівна

i.tytarenko@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

КРАСЮК Наталія Григорівна

n.krasiuk@drs.gov.ua

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник відділу – головний бухгалтер

КІФ’ЯК Світлана Іванівна

239-76-45

s.kifiak@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

ДЕМ’ЯНЕНКО Людмила Тадеушівна

l.demyanenko@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

ТРОХИМЕЦЬ Юлія Вікторівна

239-76-45

j.trohymets@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МОСКОВЕНКО Ольга Сергіївна

239-76-45

o.moskovenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ГРИБОВА Ольга Іванівна

239-76-45

o.hrybova@drs.gov.ua

Сектор управління фінансами
Завідувач сектору

ГЕРАЙМОВИЧ Світлана Ярославівна

geraymovich@drs.gov.ua

ВІДДІЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ

Начальник відділу

МИСЬКІВ Олег Юрійович

239-76-43

o.myskiv@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ЗАБАЗНОВ Андрій Владиславович

a.zabaznov@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

ПАСТОЩУК Юлія Сергіївна

y.pastoshchuk@drs.gov.ua
Головний спеціаліст

ОВЧАРЕНКО Марія Олексіївна

m.ovcharenko@drs.gov.ua

ВІДДІЛ  З ПИТАНЬ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Начальник відділу

МАРЄЄВ Андрій Анатолійович

239-76-44

a.mareev@drs.gov.ua

Заступник начальника відділу

ПЯТКОВСЬКИЙ Олександр Борисович

239-76-44

o.piatkovskiy@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КОВАЛЕНКО Дар’я Миколаївна

239-76-44

d.kovalenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

КАРТОШКІН Микола Едуардович

239-76-44

m.kartoshkin@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

ПШЕНИЧНИЙ Володимир Адамович

239-76-44

v.pshenychniy@drs.gov.ua

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВИ

Завідувач сектору

ДЗЮБЕНКО Тетяна Степанівна

239-76-00

t.dzyubenko@drs.gov.ua

Головний спеціаліст

МАРЧЕНКО Любов Сергіївна

239-76-00

СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Завідувач сектору

ІВАШКЕВИЧ Юрій Петрович

239-76-49

j.ivashkevich@drs.gov.ua

СЕКТОР ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Завідувач сектору

ОЛІЙНИК Олег Леонідович

o.oliynik@drs.gov.ua

СЕКТОР З ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Завідувач сектору

КУРОЧКА Марина Анатоліївна

239-76-35

m.kurochka@drs.gov.ua

Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст з кіберзахисту

Головний спеціаліст

КЕРОВА Наталія Євгенівна

n.kerova@drs.gov.ua

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст з питань охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки

Головний спеціаліст

Контакти регіональних підрозділів розміщені в розділіТериторіальні органи

ЧАС РОБОТИ:
понеділок – четвер: з 08-00 до 17-00;

п’ятниця: з 08-00 до 15-45;

обідня перерва: з 12-00 до 12-45

 на період дії карантину:

понеділок – четвер: з 08-00 до 17-00;

п’ятниця: з 08-00 до 15-45;

обідня перерва: з 12-00 до 12-45

 


Переглянути збільшену карту