Оперативне дерегулювання

02.08.2021

Основні завдання: 

 • забезпечення реалізації ДРС державної політики з питань дерегуляції господарської діяльності;
 • реалізація функцій ДРС з координації дій органів виконавчої влади, інститутів громадського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності;
 • забезпечення підготовки планів заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності, здійснення моніторингу і координації виконання таких планів органами виконавчої влади;
 • внесення пропозицій щодо вжиття у межах, встановлених законодавством України, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених внаслідок дії регуляторних актів;
 • інформування громадськості про хід виконання планів дій щодо спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності.

Основні функції:

 • забезпечення координації дій органів виконавчої влади та інститутів громадського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності;
 • узагальнення практики застосування законодавства з дерегулювання господарської діяльності та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;
 • участь у підготовці планів заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності;
 • здійснення моніторингу і координації виконання планів заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності органами виконавчої влади;
 • опрацювання пропозицій інститутів громадянського суспільства і підприємництва щодо проведення дерегулювання господарської діяльності;
 • внесення пропозицій у частині методичного супроводу діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування у питаннях, пов’язаних із здійсненням заходів з дерегулювання господарської діяльності;
 • проведення відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» експертизи регуляторних актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади;
 • підготовка проектів рішень про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • інформування органів виконавчої влади, їх посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
 • підготовка в установленому порядку звернень до регуляторних органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих цими органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;
 • підготовка проектів звернень до Президента України, органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках і в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданням про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог.