Особливості ліцензування окремих видів господарської діяльності на період дії воєнного стану

28.04.2022

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 № 368

«Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом»

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2022 N 368 внесені зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001.

Ліцензійні умови доповнено нормами, відповідно до яких ліцензії на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів, наступних за днем його припинення або скасування (далі – ліцензії на період дії воєнного стану в Україні), видаються за одним або декількома видами господарської діяльності, а саме:

внутрішні перевезення пасажирів автобусами;

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

міжнародні перевезення пасажирів автобусами;

міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) для цілей, що зазначені нижче.

Під господарською діяльністю, передбаченою вищезгаданими нормами, розуміється діяльність, яка необхідна для здійснення заходів щодо забезпечення захисту інтересів держави на період дії воєнного стану в Україні.

Ліцензія на період дії воєнного стану в Україні видається на підставі заяви на отримання такої ліцензії за формою згідно з додатком 1 із зазначенням вищезгаданих видів господарської діяльності, з приміткою “на період дії воєнного стану в Україні”, що подається в електронній формі через інформаційну систему Укртрансбезпеки.

До заяви на отримання ліцензії на період дії воєнного стану в Україні додаються відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою згідно з додатком 3 та кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів, якщо їх оформлення передбачено.

Відсутність відомостей про наявність матеріально-технічної бази, яка забезпечує виконання технологічних операцій, або договорів із суб’єктами господарювання, що надають послуги з виконання таких операцій, за формою згідно з додатком 2 та відомостей про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника за формою згідно з додатком 5 не звільняє ліцензіата від зобов’язань, зазначених у пункті 16 Ліцензійних умов.

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні на провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються без підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за визначеними видами господарської діяльності.

Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються органом ліцензування в електронному вигляді.

Ліцензія на період дії воєнного стану в Україні підлягає анулюванню протягом 60 календарних днів після спливу 90 календарних днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного стану.

Постанова набрала чинності 29 березня 2022 року.

 

Постанова Кабінету України від 15.04.2022 № 452

«Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Уряд зазначеною постановою вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282.

Ліцензійні умови доповнено положеннями, відповідно до яких здобувач ліцензії для її отримання в умовах воєнного стану подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії в електронній формі згідно з додатком 1. До заяви про отримання ліцензії додаються документи, визначені підпунктами 1, 2, 5 і 6 пункту 6 Ліцензійних умов.

Установлено, що на період воєнного стану документи, визначені підпунктами 2, абзацу третього і четвертого підпункту 6 пункту 6 Ліцензійних умов, подаються у разі їх наявності, зокрема:

  • довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за формою, встановленою МОЗ);
  • дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • документ, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.

Установлено, що суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в умовах воєнного стану, протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану повинні забезпечити подання документів органу ліцензування в паперовій формі відповідно до пункту 6 Ліцензійних умов.

У разі неподання зазначених документів орган ліцензування може прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Постанова набрала чинності 18 квітня 2022 року.