Підвищення кваліфікації

24.01.2023

Перелік пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців Державної регуляторної служби України за загальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами у 2023 році

 

 1. Пріоритетні напрями (теми) підвищення кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації:
  • державні службовці, вперше призначені на посади державної служби категорії «А», «Б», «В» (протягом року з дня їх призначення на посаду);
  • державні службовці, які займають посади державної служби категорії «А», «Б», «В» (не рідше одного разу на роки).

 

 1. Пріоритетні напрями (теми) підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»:
  • Управління персоналом та управління результативністю
  • Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів
  • Управління змінами та прийняття ефективних рішень
  • Забезпечення діяльності органів державної влади в умовах воєнного стану
  • Управління ефективністю та розвиток персоналу
  • Корпоративна культура в управлінні органом публічного управління
  • Формування іміджу та бренду державного службовця
  • Система кіберзахисту державної установи від А до Я
  • Гендерно-орієнтоване врядування
  • Використання цифрових інструментів в діяльності органів державної влади
  • Лідерство у публічному управлінні: особистість, команда, інституція
  • Технологій маніпуляційного впливу та протидія провокаціям у професійному і діловому спілкуванні.

 

 1. Пріоритетні напрями (теми) підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б»:
  • Smart-технології
  • Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу
  • Бухгалтерський облік та фінансова звітність
  • Бюджет і бюджетний процес
  • Ведення ділових переговорів
  • Ведення ділових переговорів
  • Ведення діловодства та формування архівних справ в державних органах
  • Вивчення англійської мови
  • Вивчення змін в методології бухгалтерського обліку
  • Вміння вирішувати комплексні завдання
  • Вміння працювати в команді та керувати командою
  • Вміння розв’язання конфліктів
  • Впровадження змін
  • Дезінформація: види, інструменти та способи захисту
  • Дезінформація: види, інструменти та способи захисту
  • Дипломатичний протокол та етикет
  • Дистанційна роботи для державних службовців
  • Досягнення кінцевих результатів
  • Електронне врядування в сучасній системі державного управління
  • Ефективне використання ресурсів
  • Ефективне управління персоналом: мотивація, навчання та розвиток
  • Європейська інтеграція України
  • Запобігання корупції та забезпечення доброчесності
  • Застосування сучасних технік управління конфліктними ситуаціями
  • Комунікація і взаємодія
  • Конфлікти, стреси, маніпулювання в службовій діяльності
  • Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця
  • Лідерство в публічному управлінні
  • Навички медіації та діалогу для потеб публічної служби
  • Новації українського правопису
  • Нові засади здійснення адміністративної процедури
  • Організація і здійснення заходів з питань цивільного захисту
  • Організація і контроль роботи
  • Основи кібергігієни
  • Оцінка і розвиток підлеглих
  • Персональна ефективність на державній службі
  • Підвищення кваліфікації з питань управління персоналом
  • Прийняття ефективних рішень
  • Проектний менеджмент
  • Професійне зростання керівника: кроки до досконалості
  • Публічні виступи
  • Публічні закупівлі
  • Ризик-орієнтоване планування, управління проектами, навики комунікації на стратегічному рівні, управлінські навики, забезпеченя якості, ІТ-аудит, аудит фондів ЄС
  • Рівні права таможливості жінок і чоловіків (гендерна рівність)
  • Розвиток лідера на державній службі
  • Співпраця та налагодження партнерської взаємодії
  • Стратегічні аспекти комунікативної діяльності органів публічного управління в умовах діджіталізації
  • Стратегічні комунікації
  • Тайм-менеджмент
  • Транскордонне співробітництво
  • Угода про асоціацію між Україною та ЄС та реформи в Україні-Natolin4CapacityBuilding
  • Управління державними інвестиціями
  • Управління державними фінансами
  • Управління персоналом та управління результативністю
  • Цифрові держслужбовці.

 

 1. Пріоритетні напрями (теми) підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В»:
  • Smart-технології
  • Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу
  • Актуальні питання світової політики
  • Ведення діловодства та формування архівних справ в державних органах
  • Відкриті дані для державних службовців
  • Впровадження стандартів захисту персональних даних
  • Дезінформація: види, інструменти та способи захисту
  • Деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території та управління деокупованою територією
  • Діалог та медіація: Шлях до порозуміння
  • Ділова українська мова
  • Документ як форма писемного публічного мовлення
  • Доступ до публічної інформації
  • Дотримання прав людини та протидія дискримінації
  • Електронне врядування в публічному управлінні
  • Етика державного службовця
  • Євроінтеграція
  • Європейська та євроатлантична інтеграція
  • Запобігання корупції та забезпечення доброчесності
  • Зміни та новації в частині ведення військового обліку
  • Інструменти та технології комунікацій
  • Інформаційна безпекаКомандна робота та взаємодія
  • Комунікація і взаємодіяЛідерство в публічному управлінні
  • Медіація
  • Методи збору інформації
  • Механізм оцінки ризиків
  • Мистецтво переговорного процесу
  • Навички медіації та діалогу для потеб публічної служби
  • Надання зворотнього зв’язку
  • Опір змінам і його подолання
  • Оренда державного майна
  • Основи кібергігієни
  • Основи підготовки аналітичних документів, звітів
  • Персональна ефективність на державній службі
  • Підвищення кваліфікації з питань управління персоналом
  • Підготовка аналітичних документів та звітів
  • Позитивні комунікації
  • Принципи державної політики цифрового розвитку
  • Реалізація державної інформаційної політики: електронне урядування та електронна демократія
  • Робота в команді
  • Розвиток лідера на державній службі
  • Службове листування
  • Сприйняття змін
  • Стратегічне управління та планування
  • Стратегічні аспекти комунікативної діяльності органів публічного управління в умовах діджіталізації
  • Сучасні програмні інструменти організації роботи державного службовця
  • Тайм-менеджмент
  • Тренди розвитку глобальної економіки
  • Удосконалення підготовки аналітичних документів, формування стратегічних пріоритетів
  • Управління змінами
  • Цифрові держслужбовці.