Нормативно-правові акти

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» від 03.11.2016 № 1727-VIII (внесено зміни у Кодекс про адміністративні правопорушення)

Постанова КМУ від 05.09.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Порядок проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 361

Порядок внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 361

Порядок проведення спеціально уповноваженим органом планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 182

Порядок участі Державної регуляторної служби у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 388

Порядок участі Міністерства економіки у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються Державною регуляторною службою та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб’єкта господарювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 388

Порядок здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру», затверджений наказом Міністерства економіки України від 03.01.2023 №40 , зареєстрований у Мін’юсті 27 лютого 2023 р. за №354/39410 

Порядок проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських об’єднань, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 398

Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342

Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342

Річні та комплексні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 350

Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання, затверджені спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 07.08.2017 № 1170/81, зареєстрованим у Мін’юсті від 28.08.2017 за № 1053/30921

Функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 1077 «Деякі питання забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 387 «Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей»