Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/zu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakoniv-ukrayiny-shhodo-administratyvnoyi-protsedury-u-sferi-tehnichnogo-regulyuvannya-ta-akredytatsiyi-organiv-z-otsinky-vidpovidnosti/attachment/191-3/

191

16.05.2023

191

Натисніть для друку