Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/analysis_projects/nakaz-pro-vyznachennya-pokaznyka-dlya-vyznachennya-universalnoyi-elektronnoyi-komunikatsijnoyi-poslugy-shyrokosmugovogo-dostupu-do-merezhi-internet-u-fiksovanomu-mistsi-otrymannya-poslugy/attachment/2978-2/

2978

18.05.2023

2978

Натисніть для друку