Перелік органів державного нагляду та контролю, якими у віднесених до їх відання сферах затверджено уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (станом на 16.11.2017) (Увага! Інформація втратила актуальність!)

16.11.2017

Увага! Інформація втратила актуальність!

№ з/п

Орган державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю)

Наказ про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами  проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

 
 
 

Міністерства

1.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Провадження господарської діяльності в галузі племінної справи у тваринництві

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.09.2013 № 544 «Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за  № 1623/24155)

2.

Міністерство внутрішніх справ України

Державний нагляд (контроль) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.02.2016 № 85 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2016 за № 294/28424)

Провадження охоронної діяльність, що підлягає ліцензуванню

 

3.

Міністерство екології та природних ресурсів

Провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню

 

Наказ Міністерство екології та природних ресурсів від 20.03.2017              № 127-н «Про затвердження  уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України та поводження з небезпечними відходами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2017 за № 480/30348)

 

Провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню

 

 

4.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2013
№ 1355 «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2013 за № 1745/24277)

 

Провадження господарської діяльності в туристичній сфері

 

 

Наказ  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 16.01.2017 № 40 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.02.2017 за № 189/30057)

 

Дотримання органами із сертифікації правил і порядку сертифікації продукції

 

Моніторинг призначених органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

 

 

Наказ  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 01.08.2016 № 1262  «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та відповідними технічними регламентами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2016 за  N 1142/29272)

5.

Міністерство культури України

Провадження господарської діяльності у сфері охорони культурної спадщини

 

Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.11.2010 № 1043/0/16-10 «Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони культурної спадщини та уніфікованої форми акта, який складається органами охорони культурної спадщини за результатами планових перевірок» (в Міністерстві юстиції України не реєструвався)

6.

Міністерство охорони здоров’я України

Провадження господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством)

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2014 № 318 «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки суб’єктів господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.05.2014 за № 551/25328)

7.

Міністерство соціальної політики України

 

Провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Наказ  Міністерство соціальної політики України від 09.08.2016 № 865 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном «(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за                       № 1128/2925)

8.

Міністерство освіти і науки України

 

Провадження освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню

Наказ Міністерства освіти і науки від 22 05.2017 № 723 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08. 2017  за № 951/30819)

9.

Міністерство фінансів України

Провадження господарської діяльності

з випуску та проведення лотерей

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 12.12.2002           № 128/1037 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за  № 1005/7293)

 

Наказ Міністерства фінансів України від 09.10.2009 № 1190 «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів лотерей»           (в Міністерстві юстиції України не реєструвався)

Державні служби, агентства, інспекції, фонди

10.

Державна архівна служба України

Провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації

Наказ Міністерства юстиції України від 29.11.2013 № 2541/5 «Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.2013 за № 2047/24579)

11.

Державна служба геології та надр України

Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 № 133 «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2013 за № 563/23095)

 

12.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів, (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби», що підлягає ліцензуванню

Наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 04.07.2017 N 759 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07. 2017 за № 909/30777)

13.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства і стандартів на морському та річковому транспорті

 

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.11.2004 року № 1048 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2004 за № 1584 /10183)

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів міському електричному, транспорті

Наказ Міністерства інфраструктури від 08.07.2013 № 456 «Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) транспорту вимог законодавства, норм і стандартів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.07.2013 за № 1216/23748)

Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним  транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

 

Наказ Міністерства інфраструктури від 22.12.2016 № 457 Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за № 76/29944)

 

Провадження господарської діяльності  у сфері автомобільного транспорту

 

Наказ Міністерства інфраструктури від 26.12.2016 № 467 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2017  за N 88/29956)

 

Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним  транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

 

Наказ Міністерства інфраструктури від 27.12.2016 № 470 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2017 за № 87/29955)

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на залізничному транспорті

Наказ Міністерства інфраструктури від 25.01.2017  № 16 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки, та форм припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.2017 за № 279/30147)

 

14.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

 

Провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини

 

 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 12.10.2011  № 538 «Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2011 за                   № 1256/19994)

 

Захист прав споживачів

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2012 № 24 «Про затвердження форм актів, постанов та рішень» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за № 173/20486):

Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів.

Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію.

Провадження господарської діяльності у сфері карантину  та захисту рослин

 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 02.07.2012       № 384 «Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за № 1229/21541):

Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин

Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин

Провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.04.2013 № 287 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2013 за № 651/23183):

 Уніфікована форма Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у сфері питної води та питного водопостачання населення

 Уніфікована форма Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах

 Уніфікована форма Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі

 Уніфікована форма Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах

 Уніфікована форма Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства на радіотехнічному об’єкті (РТО)

 

 

Дотримання суб’єктами господарювання вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 № 965 «Про затвердження форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.08.2013                             № 1461/23993)

 

Метрологічний нагляд за засобами вимірювальної техніки

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.11.2016 № 1837 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1501/29631):

Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за кількістю фасованого товару в упаковках

Метрологічний  нагляд  у сфері законодавчо регульованої метрології

 

15.

Державна служба України з питань праці

Провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826 «Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за                   № 1531/20269)

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України  30.07.2012 за № 1291/21603)

 

16.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.11.2015 № 1337 «Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України  25.11.2015 за                       № 1467/27912)

17.

Державне агентство лісових ресурсів України

 

Провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 05.11.2012        № 678 «Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та полювання» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за № 1955/22267)

18.

Державне агентство рибного господарства України

 

Сфера безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

 

 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2014 № 237 «Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2014 за № 790/25567)

Охорона водних біоресурсів

Наказ Міністерства аграрної політики України від 14.02.2013 № 98 «Про затвердження акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.02.2013 за                        № 301/22833)

19.

Державне космічне агентство України

Провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх складових частин

 

Наказ Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395 «Про затвердження уніфікованої форми акта планової перевірки суб’єкта господарювання, який провадить господарську діяльність, пов’язану із розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.01.2011 за № 4/18742)

20.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)

 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального  розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 29.05.2017 р. N 133) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за                             № 1116/21428)

Провадження господарської діяльності пов’язаної з будівництвом об’єктів,  що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.12.2016 № 331 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками» (Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 17 травня 2017 року № 115) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за № 73/29941)

21.

Державна інспекція енергетичного нагляду України

 

Державний енергетичний нагляд (контроль)

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 15.11.2010 № 473 «Про затвердження форми Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 24.12.2004 № 817» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1374/18669)

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 № 817 «Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 71/10351)

22.

 

Державна інспекція навчальних закладів України

 

Провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за № 1037/23569):

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері позашкільної освіти, вимог законодавства про позашкільну освіту

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту

Провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти

 

Провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти

 

Провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти

 

23.

Пенсійний фонд України

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Постанова Правління пенсійного фонду України від 04.02.2016             № 2-1 «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2016 за № 270/28400)

24.

Служба безпеки України

Провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Наказ Центрального управління Служби безпеки України 29.12.2016  № 706 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки  України»  (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2017 № 117/29985)

25.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

Провадження господарської діяльності у сфері послуг електронного цифрового підпису

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24.07.2007 № 143 «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2007 за № 914/14181)

 

Державні колегіальні органи

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності у сфері транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, що підлягає ліцензуванню

 

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19.05.2011 № 880 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за             № 909/19647)

 

Провадження господарської діяльності на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок природного газу»

 

 

Постанова  Національної комісії регулювання електроенергетики України  від 19.05.2011 № 881 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2001 за № 910/19648)

 

Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, що підлягає ліцензуванню

 

Постанова  Національної комісії регулювання електроенергетики України  від 19.05.2011 № 882 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 907/19645)

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012
№ 284 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за № 1477/21789)

Провадження господарської діяльності з централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, що підлягає ліцензуванню

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 № 283 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за № 1476/21788)

26.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Державний контроль та нагляд за дотриманням законодавства у сфері телекомунікацій

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 13.12.2012 № 649 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за             № 92/22624)

 

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 27.12.2012 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707)

27.

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію

 

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 16.12.2010 № 972 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2011 за № 72/18810)

Провадження господарської діяльності у сфері фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню

 

Розпорядження Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 16.02.2017 № 290 «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2017 р. за № 893/30761)