Державна регуляторна служба України

Завжди на боці бізнесу!

Сторінка: https://www.drs.gov.ua/state_supervision/nakaz-drs-vid-13-12-2016-92-pro-zatverdzhennya-planu-perevirok-doderzhannya-organamy-litsenzuvannya-vymog-zakonodavstva-u-sferi-litsenzuvannya-na-kvartal-2017-roku/attachment/nakaz92_2016/

nakaz92_2016

20.12.2016

nakaz92_2016

Натисніть для друку