Інформація про затверджені Урядом критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання, розроблені органами державного нагляду (контролю) у віднесених до їх відання сферах на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України № 342 від 10.05.2018 (станом на 13.11.2019)

13.11.2019