АКТ про відмову в проведенні позапланової перевірки додержання Державною службою України з питань праці вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру від 05 січня 2017 р. № 14/94-Д-2017

13.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Державної регуляторної служби України
_______________ В.П.Загородній
20 лютого 2017 р.

АКТ
про відмову в проведенні позапланової перевірки
додержання Державною службою України з питань праці вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

05 січня 2017 р.                                                                                          № 14/94-Д-2017

Керуючись Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) та відповідно до наказу Державної регуляторної служби України від 23.12.2016 № 94 «Про проведення позапланової перевірки» комісія у складі Корнійчука Дмитра
Вячеславовича, головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, голови комісії (далі – Комісія), 27.12.2016 вийшла для проведення позапланової перевірки додержання Державною службою України з питань праці (далі – Держпраці).

Того ж дня Комісією до Держпраці було подано адресовані Голові Держпраці запити голови Комісії від 27.12.2016 №№ 1 та 2 з проханням надати конкретні документи для проведення перевірки, ознайомитись з посвідченням на проведення перевірки та наказом про проведення перевірки, а також з проханням оригінал посвідчення з відміткою „Копію отримав” повернути Комісії.

Факт отримання Держпраці зазначених запитів підтверджується штампом „ОТРИМАНО Державна служба України з питань праці Ідентифікаційний код 39472148” та датою, вписаною у реквізити штампа від руки „27.12.2016”, на других примірниках запитів.

Термін виконання запитів було встановлено 14 год. 00 хв. 28.12.2016.

Згідно з пунктом 4.7 Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.09.2013 №1064, у разі створення перешкод з боку посадових осіб дозвільного органу щодо проведення перевірки ці дії відображаються в акті перевірки.

Пунктом 4.8. цього Порядку встановлено, що у разі відмови керівника дозвільного органу (його посадової особи) у проведенні перевірки про це складається відповідний акт у довільній формі у двох примірниках. У такому акті зазначаються підстави для відмови в проведенні перевірки або безпідставність такої відмови.

Станом на 05.01.2017 Держпраці не надала ДРС інформацію та документи, які запитувались згаданими вище запитами голови Комісії, оригінал посвідчення з відміткою Голови Держпраці „Копію отримав” до Комісії не повернуто. Жодних пояснень бездіяльності Держпраці від жодної посадової Держпраці комісією не отримано.

Таким чином, Комісії відмовлено в проведенні перевірки:

  1. Голова Держпраці оригінал посвідчення з відміткою „Копію отримав” Комісії не повернув;
  2. Голова Держпраці жодну посадову особу Держпраці для роботи з Комісією не уповноважив;
  3. Комісії створено немотивовані перешкоди в роботі, які унеможливили проведення перевірки (запитувані документи, необхідні для проведення перевірки, Держпраці Комісії не надано).

Цей акт складено в двох примірниках.

Голова Комісії

                                  Д.В. Корнійчук

 Примірник акта про відмову
в проведенні позапланової перевірки
отримав                                                                      _____________________
                                                                                          (керівник дозвільного органу)