Акт про відмову у проведенні позапланової перевірки додержання Миколаївською міською радою вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності) № 137-Д-2017 від 21.11.2017

28.12.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної регуляторної

служби України

 

_________________  Ляпіна К.М.

 

«___» ______________ 2017 року

 

 

Акт № 137-Д-2017

про відмову у проведенні позапланової перевірки додержання Миколаївською міською радою вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру(рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності)

 

21.11.2017                                                                                                   м.Миколаїв

 

Керуючись Порядком здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.03.2017  № 442, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2017 р. за №514/30382 (надалі – Порядок), на підставі звернення депутата Миколаївської міської ради Єнтіна В.О. від 07.11.2017 № 07.11/17 та наказу Державної регуляторної служби України  від 14.11.2017 № 137комісія у складі:

 

Пройдисвіт Олексій Олегович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний спеціаліст сектору Державної регуляторної служби у Миколаївській області Державної регуляторної служби України, голова комісії

 (посада)

 

(далі – Комісія) 15.11.2017-21.11.2017 вийшла на проведення позапланової перевірки додержання Миколаївською міською радою вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності) в частині порушення термінів розгляду заяв на отримання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та в частині прийняття безпідставних рішень про відмову у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

На виконання вимог пункту 12 Порядку перед початком проведення перевірки комісією подано керівнику дозвільного органу копію посвідчення, пред’явлено оригінал посвідчення і службове посвідчення голови комісії.

З метою встановлення фактів, викладених у скарзі депутата Миколаївської міської ради Єнтіна В.О., комісією подано письмовий запит (копія листа сектору Державної регуляторної служби у Миколаївській області Державної регуляторної служби України від 20.11.2017 № 13.13/3/17 із відміткою про реєстрацію загальним відділом Миколаївської міської ради додається) з вимогою про надання інформації до 1700 21.11.2017.

Натомість, у встановлений комісією термін, відповідь на вищевказаний запит від Миколаївської міської ради отримано не було.

Пунктом 13 Порядку визначено, що ненадання інформації на письмовий запит комісії в установлений строк є недопущенням до проведення перевірки.

Зважаючи на викладене, комісія вважає такі дії Миколаївської міської ради недопущенням до проведення перевірки.

 

Додатки:

  1. Заява депутата Миколаївської міської ради Єнтіна В.О. від 07.11.2017 № 07.11/17 на 18 арк.
  2. Копія листа сектору Державної регуляторної служби у Миколаївській області Державної регуляторної служби України від 20.11.2017 № 13.13/3/17 на 2 арк.

 

Голова комісії:

 

Пройдисвіт

Олексій Олегович

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________

(підпис)

 

«21» листопада 2017 року

(дата підписання акта)

 

Акт про відмову у проведенні позапланової перевірки складено у 2 примірниках.

 

Другий примірник акта отримано:

 

Казакова

Тетяна Вікторівна

(прізвище, ім’я, по батькові

керівника дозвільного органу)

_____________

(підпис)

«21» листопада 2017 року

(дата підписання акта)