АКТ позапланової перевірки додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 25.08.2016 № 8/47-Д-2016

31.10.2016

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної регуляторної служби України

 

_______________К. М. Ляпіна

«___» ____________ 2016 р.

 

АКТ

позапланової перевірки

додержання вимог законодавства

з питань видачі документів дозвільного характеру

Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

 

«25» серпня 2016 р.                                                                       № 8/47-Д-2016

 

Керуючись ст. 9-1 Закону України від 06.09.05 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Порядком здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1064 від 03.09.13, у зв’язку зі зверненням ФОП Талпи Д.О. від 20.07.2016 року № 57, на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 04.08.2016 № 47 «Про проведення позапланової перевірки» головним спеціалістом сектору Державної регуляторної служби України у Миколаївській області Яковлєвим Андрієм Володимировичем з 08.08.2016 по 12.08.2016 проведено позапланову перевірку додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (дозволу на розміщення зовнішньої реклами) Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

У листі ФОП Талпи Д.О., який став підставою для проведення перевірки, повідомлялося про порушення Миколаївською міською радою та дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру та відмови у видачі документа дозвільного характеру – дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності встановлено статтею 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), відповідно до якої виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються зокрема:

– необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види, дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру, вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру, перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Відповідно до пункту 63 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, який затверджено Законом України від 19.05.11 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», дозвіл на розміщення зовнішньої реклами є документом дозвільного характеру.

Пунктом 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» визначено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.        

Відповідно до п. 5 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (далі – Типові правила) для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (робочий орган).           

Згідно з п. 1 рішення Миколаївської міської ради №7/33 від 07.07.11 управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради призначено робочим органом по регулюванню діяльності з розміщення зовнішньої реклами.            

ІІ. ХІД ПЕРЕВІРКИ           

Згідно з абзацом 4 частини першої статті 4-1 Закону строк видачі документів дозвільного характеру становить10 робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частини дев’ятої статті 7 Закону регіональні та місцеві дозвільні органи оформлюють відповідний документ дозвільного характеру або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру та передають протягом одного робочого дня відповідні документи (письмове повідомлення) державному адміністратору.

При проведенні перевірки вивчено наступні матеріали:

– Положення про управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, затверджене рішенням Миколаївської міської ради від 12.12.13 № 36/2;

 Правила розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві, затверджені рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 1015 від 04.10.11;

– Журнал обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору;

– проміжні листи-відповіді управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ФОП Талпі Д.О.  від 16.10.2015 № 18-360, 02.11.2015 б/н, 13.11.2015 № 17-6567, 26.11.2015 б/н про можливість винесення питання видачі дозволів на засідання виконкому Миколаївської міської  ради;

– порядок денний засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 15.02.2016 року;

– витяг з протоколу засідання виконкому Миколаївської міської  ради від 22.01.2016 № 4 про розгляд питання видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами ФОП Талпі Д.О.;

– рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.03.2016 року № 295 «Про відмову у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами»;

– рішення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради «Про продовження пріоритету заявника на розташування зовнішньої реклами» від 25.08.2015 року № 830/15 –ПР, 25.08.2-15 року № 831/15- ПР,  01.09.2015 року № 840/15 – ПР, 02.09.2015 року № 846/15 – ПР, від 15.09.2015 року № 863/15 – ПР, від 24.09.2015 року № 873/15 – ПР, від 01.10.2015 року № 876/15 – ПР;

– договори про пріоритет на місце розташування рекламного засобу між виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та ФОП Талпою Д.О. від 25.05.2015 року № 830/15 – П, 25.05.2015 року № 831/15-П, 02.06.2015 року № 840/15-П, 02.06.2015 року № 846/15- П, 15.06.2015 року № 863/15-П, 24.06.2015 року № 873/15 – П, 01.07.2015 року № 876/15-П.

 III. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

У ході перевірки встановлено:

У листі ФОП Талпи Д.О., який став підставою для проведення перевірки, повідомлялося про 7 випадків порушення дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру або відмови у видачі документа дозвільного характеру – дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Так, згідно вивчених матеріалів до виконавчого комітету Миколаївської міської ради (робочого органу) через державного адміністратора подано документи на отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами ФОП Талпою Д.О.:

 

зп

Назва суб’єкта господарювання

Реєстраційний номер звернення

у дозвільному центрі

Дата

звернення

до дозвільного центру

Дата отримання звернення дозвільним органом

Дата

закінчення строку видачі документа дозвільного характеру

1.

ФОП Талпа Д.О.

П-3900-3934/р-15 (35 звернень)

09.10.15

09.10.15

23.10.15

2.

П-3899/р-15

09.10.15

09.10.15

23.10.15

3.

П-4098-4103/р-15 (6 звернень)

20.11.15

20.11.15

04.12.15

4.

П-4105-4110/р-15

(6 звернень)

20.11.15

20.11.15

04.12.15

5.

П-4112/р-15

20.11.15

20.11.15

04.12.15

6.

П-4116/р-15

20.11.15

20.11.15

04.12.15

7.

П-4023-4077/р-15

(55 звернень)

13.11.15

13.11.15

27.11.15

8.

П-3987-4012/р-15

(26 звернень)

 

28.10.15

28.10.15

11.11.15

9.

П-3980-3985/р-15

(6 звернень)

27.10.15

27.10.15

10.11.15

Перевіркою встановлено, що у порушення вимог абзацу 3 частини 1 статті 4-1 Закону у встановлений законом строк за заявами №№ П-3900-3934/р-15  від 09.10.15, П-3899/р-15 від 09.10.15, П-4098-4103/р-15 від 20.11.15, П-4105-4110/р-15 від 20.11.15, П-4112/р-15 від 20.11.15, П-4116/р-15 від 20.11.15, П-4023-4077/р-15 від 13.11.15, П-3987-4012/р-15 від 28.10.15,  П-3980-3985/р-15 від 27.10.15 суб’єкту господарювання не видано документи дозвільного характеру або рішення про відмову у їх видачі, що підтверджується інформацією у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, та рішенням виконкому Миколаївської міської ради № 295 від 25.03.2016 року «Про відмову у видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами».

Водночас перевіркою виявлено факт надання виконавчим органом Миколаївської міської ради (робочим органом) підприємцю не передбачених законодавством листів із проміжними відповідями щодо розгляду заяв на отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, у яких суб’єкти господарювання інформуються про можливість розгляду їх заяв на чергових засіданнях виконавчого комітету Миколаївської міської ради без зазначення конкретних термінів.  

Частина перша статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) встановлює відповідальність за порушення дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру.

Частиною 2 статті 38 КУпАП передбачено, якщо справи про адміністративні правопорушення, які відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення за них може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

Статтею 247 КУпАП визначено, що провадження про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, зокрема, у разі закінчення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Враховуючи, що на початок проведення перевірки (08.08.16) з дати вчинення правопорушення пройшло більше трьох місяців, протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 16610 КУпАП, не складались.

ПРИПИС

Виконавчому комітету Миколаївської міської ради

про усунення порушень законодавства

з питань видачі документів дозвільного характеру

 

  1. Керівнику Виконавчого комітету Миколаївської міської ради:

1.1. Вжити заходів для усунення порушень Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, а саме:

– недотримання строків прийняття рішень про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

1.2. У подальшій роботі забезпечити неухильне дотримання Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради як дозвільним органом строків оформлення (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) і видачі (передачі державному адміністратору дозвільного центра) документів дозвільного характеру або письмового повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру.

  1. Інформацію про вжиті відповідно до п. 1.1 цього Припису заходи надати Голові Державної регуляторної служби України у строк не пізніше 30 днів з дня отримання акту перевірки.

 

Головний спеціаліст сектору

Державної регуляторної служби України

у Миколаївській області                                                             А.В. Яковлєв

 

 

З актом ознайомлений, один примірник отримав: _____________________