АКТ позапланової перевірки додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (дозволу на розміщення реклами) виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) від 05.09.2016 № 9/50-Д-2016

24.11.2016

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          В.о. Голови Державної регуляторної служби України

                                                                           _______________ О.М. Мірошніченко

                                                                           «____» вересня 2016 р.

 

АКТ

позапланової перевірки додержання вимог законодавства

з питань видачі документів дозвільного характеру

(дозволу на розміщення реклами)

виконавчим органом Київської міської ради

(Київською міською державною адміністрацією)

 

05 вересня 2016 р.                                                                           № 9/50-Д-2016

 

Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на підставі скарг ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» (вх. ДРС №6130/0/19-16 від 22.07.2016), ТОВ «Точка Інтер» № 22 від 26.07.2016 та ТОВ «На Ко» № 313 від 11.08.2016, на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 18.08.2016 № 50 «Про проведення позапланової перевірки» комісією у складі:

 

МОРОЗ

Інни

Валеріївни

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, голови комісії;

СОСКІНА

Олександра

Марковича,

завідуючого сектором Державної регуляторної служби України в м. Києві, члена комісії;

(далі – Комісія) з 15 по 19 серпня 2016 проведено позапланову перевірку додержання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, а саме дозволу на розміщення реклами.

 

І. Загальні відомості

Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» дозвіл на розміщення реклами віднесений до документів дозвільного характеру.

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, визначаються

Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Статтею 4-1 Закону встановлено, що порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними (регіональними, місцевими) органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Статтею 16 Закону України «Про рекламу» встановлено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів – на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових  правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Типові правила розміщення зовнішньої реклами затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (далі – Типові правила).

Відповідно до Типових правил був розроблений Порядок розміщення реклами в місті Києві, затверджений рішенням Київської міської ради від 22.01.2011 № 37/6253 (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку, робочим органом, який реєструє та розглядає заяви, здійснює підготовку та подає в установленому порядку проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу є Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Статтею 4-1 Закону передбачено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.           

Оскільки Законом України «Про рекламу» не встановлений інший строк видачі дозволу на розміщення реклами, то строк видачі дозволу на розміщення реклами складає десять робочих днів.

Розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) встановлено Розпорядженням від 03 вересня 2014 року № 979 до якого Розпорядженням 25.04.2016 № 258 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внесено зміни, згідно з якими повноваження щодо спрямування координації та контролю за діяльністю Департаменту містобудування та архітектури в частині реклами покладені на заступника голови КМДА Резнікова О.Ю.

На час здійснення перевірки Резніков О.Ю. перебував у відпустці. Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2014 № 979 «Про тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2016 № 258) виконання обов’язків заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Резнікова О.Ю. у разі його відсутності покладаються на Сагайдака І.В. – заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

ІI. При проведенні перевірки Комісією підлягали вивченню:

  1. Порядок розміщення реклами в місті Києві, затверджений рішенням Київської міської ради від 22.01.2011 № 37/6253 (із змінами);
  2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2014 № 979 «Про тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”;
  3. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2016 № 258 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979 «Про тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”;
  4. Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.01.2011 № 90;
  5. Дозвільні справи:

– № № 01026-000172745-064, 01026-000172735-064, 01026-000172738-064, 01025-000172732-064, 01030-000173700-064, 01030-000173788-064, 01030-000173790-064, 01030-000173784-064, 01030-000173785-064, 01030-000173793-064, 01104-000176141-064, 01030-000176247-064, 01030-000176244-064, 01030-000176245-064, 01030-000176246-064, 01030-000183425-064, 01030-000183423-064, 01030-000183427-064, 01030-000184067-064, 01010-000191732-111, 01104-000195862-111, 01104-000195860-111, 01104-000195861-111, 01104-000198581-111, 01104-000198578-111, 01104-000198582-111, 01104-000198579-111, 01005-000213170-111, 01104-000213649-111, 01104-000213654-111, 01104-000213645-111, 01104-000213651-111, 01104-000213653-111, 01062-000214311-111 ТОВ «Фоззі – Фуд»;

– №№ 01301-000206517-111, 01301-000206518-111, 01309-000213750-111 ТОВ «Сінево – Україна»;

– № 01020-000211605-111 ТОВ «Точка Інтер».

ІІІ. Результати перевірки

При вивченні дозвільних справ, зазначених у скаргах, які надійшли на адресу ДРС, було з’ясовано:

  1. ТОВ «Фоззі – Фуд» подало до Центру надання адміністративних послуг м. Києва (далі – ЦНАП) заяви про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у 2015 році які були зареєстровані під №№ 01026-000172745-064, 01026-000172735-064, 01026-000172738-064, 01025-000172732-064, 01030-000173700-064, 01030-000173788-064, 01030-000173790-064, 01030-000173784-064, 01030-000173785-064, 01030-000173793-064, 01104-000176141-064, 01030-000176247-064, 01030-000176244-064, 01030-000176245-064, 01030-000176246-064, 01030-000183425-064, 01030-000183423-064, 01030-000183427-064, 01030-000184067-064, 01010-000191732-111, 01104-000195862-111, 01104-000195860-111, 01104-000195861-111

Також ТОВ «Фоззі Фуд» подало до Центру надання адміністративних послуг м. Києва (далі – ЦНАП) заяви про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами:

 

з/п

Назва здобувача дозволу

№ дозвільної справи

Дата отримання заяви ЦНАП

Дата отримання заяви дозвільним органом

Гранична дата прийняття рішення дозвільним органом

Дата прийняття рішення дозвільним органом

Станом на 19.08.2016 порушено строк на

1.

 

 

 

ТОВ

«Фоззі Фуд»

 

01104-000198581-111

 

14.01.2016

 

15.01.2016

 

28.01.2016

рішення не прийнято

Більше ніж на 6 місяців

2.

01104-000198578-111

3.

01104-000198582-111

4.

01104-000198579-111

5.

01005-000213170-111

04.06.2016

06.06.2016

21.06.2016

рішення не прийнято

42 робочих дні

6.

01104-000213649-111

10.06.2016

13.06.2016

30.06.2016

15.07.2016

(відмова, розпорядження КМДА №549)

12 робочих дні

7.

01104-000213645-111

8.

01104-000213654-111

 

10.06.2016

 

13.06.2016

 

30.06.2016

рішення не прийнято

37 робочих дні

9.

01104-000213651-111

10.

01104-000213653-111

11.

01062-000214311-111

18.06.2016

21.06.2016

06.07.2016

05.08.2016

(відмова, розпорядження КМДА № 653)

22 робочих дні

 

ТОВ «Сінево Україна» подало до Центру надання адміністративних послуг м. Києва (далі – ЦНАП) заяви про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами:

з/п

Назва здобувача дозволу

№№ дозвільних справ

Дата отримання заяви ЦНАП

Дата отримання заяви дозвільним органом

Гранична дата прийняття рішення дозвільним органом

Дата прийняття рішення дозвільним органом

Станом на 19.08.2016 порушено строк на

1.

ТОВ

«Сінево Україна»

01301-000206517-111

05.04.2016

06.04.2016

20.04.2016

рішення не прийнято

82 робочих днів

01301-000206518-111

01309-000213750-111

13.06.2016

14.06.2016

02.07.2016

36 робочих днів

 

ТОВ «Точка Інтер»  подало до Центру надання адміністративних послуг м. Києва (далі – ЦНАП) заяву про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

з/п

Назва здобувача дозволу

№ дозвільної справи

Дата отримання заяви ЦНАП

Дата отримання заяви дозвільним органом

Гранична дата прийняття рішення дозвільним органом

Дата прийняття рішення дозвільним органом

Станом на 19.08.2016 порушено строк на

1.

ТОВ

«Точка інтер»

01020-000211605-111.

 

24.05.2016

25.05.2016

08.06.2016

15.07.2016

(відмова, розпорядження КМДА №551)

25 робочих дні

Таким чином, перевіркою встановлено, що виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) як дозвільним органом при розгляді заяв ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «Точка Інтер» та ТОВ «На Ко» про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами порушено строк видачі документів дозвільного характеру, встановленого статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

За порушення строку видачі документу дозвільного характеру статтею 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) встановлено адміністративну відповідальність.

Посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як дозвільного органу при розгляді заяв ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «Точка Інтер» та ТОВ «На Ко» про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами було вчинене адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 16610 КУпАП (порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру) в частині порушення дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 16610 КУпАП, підвідомчі суду (судді). Згідно зі ст. 38 КУпАП якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.Згідно зі статтею 247 (КУпАП) провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю якщо на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення закінчились строки, передбачені статтею 38 КУпАП.

При розгляді заяв ТОВ «Фоззі Фуд» 01026-000172745-064, 01026-000172735-064, 01026-000172738-064, 01025-000172732-064, 01030-000173700-064, 01030-000173788-064, 01030-000173790-064, 01030-000173784-064, 01030-000173785-064, 01030-000173793-064, 01104-000176141-064, 01030-000176247-064, 01030-000176244-064, 01030-000176245-064, 01030-000176246-064, 01030-000183425-064, 01030-000183423-064, 01030-000183427-064, 01030-000184067-064, 01010-000191732-111, 01104-000195862-111, 01104-000195860-111, 01104-000195861-111 встановлено, що всі заяви було подано у 2015 році, а тому складення протоколів про адміністративне правопорушення по цих епізодах є неможливим.

ТОВ «Фоззі-Фуд» №№ 01104-000198581-111, 01104-000198578-111, 01104-000198582-111, 01104-000198579-111 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами адміністративні правопорушення, передбачені ст. 16610 КУпАП, було вчинено посадовими особами дозвільного органу 29.01.2016. Строк накладення стягнень за ці правопорушення закінчився 28.04.2016, а тому складення протоколів про адміністративне правопорушення по цих епізодах є неможливим.

Також при розгляді заяв ТОВ «Сінево Україна» №№ 01301-000206517-111, 01301-000206518-111 та ТОВ «Точка Інтер» 01020-000211605-111 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами адміністративні правопорушення, передбачені ст. 16610 КУпАП, було вчинено посадовими особами дозвільного органу 21.04.2016 та 09.06.2016. Строк накладення стягнень за ці правопорушення закінчився, а тому складення протоколів про адміністративне правопорушення по цих епізодах є неможливим.

У зв’язку з вчиненням посадовою особою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 16610 КУпАП, при розгляді заяви ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», та ТОВ «На Ко» про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами складено протоколи про адміністративне правопорушення.

 

 

ПРИПИС

виконавчому органу Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації)

про усунення порушень законодавства

з питань видачі документів дозвільного характеру

 

  1. Керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1 Вжити заходів для усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру в частині (строку видачі документів дозвільного характеру встановленого ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

1.2. У подальшій роботі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити безумовне та неухильне дотримання строку видачі документів дозвільного характеру, встановленого ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

1.3. Розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), причетних до порушення строку видачі документів дозвільного характеру встановленого ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

  1. Інформацію про вжиті відповідно до п.п. 1.1 та 1.3 цього Припису заходи надати до Державної регуляторної служби України протягом 30 днів з дня отримання цього Акта перевірки.

 

 

Акт складено у двох примірниках.

 

Голова комісії

І.В. Мороз

 

 

Член комісії

 

О.М. Соскін

 

 

 

 

 

З актом ознайомлений і

один примірник отримав:  ________________________________________