АКТ позапланової перевірки додержання Державною службою України з питань праці вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру від 20 лютого 2017 р. № 2/7-Д-2017

13.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної регуляторної служби України
_______________ К.М. Ляпіна
«___» ________ 2017 р.

АКТ
позапланової перевірки
додержання Державною службою України з питань праці вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

20 лютого 2017 р.                                                                                          № 2/7-Д-2017

Керуючись ст. 9-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), скаргами ТОВ «Торуфа-України» від 01.12.2016 (вх. ДРС № 9312/0/19-16 від 02.12.2016) та від 06.01.2017 (вх. ДРС № 185/0/19-17 від 10.01.2017), та наказу Державної регуляторної служби України від 20.01.2017 № 7 «Про проведення позапланової перевірки» комісією у складі:

Корнійчука

Дмитра
Вячеславовича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, голови комісії;

Мороз

Інни

Валеріївни,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, члена комісії;

(далі – Комісія) з 31.01.2017 по 06.02.2017 проведено позапланову перевірку додержання Державною службою України з питань праці вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру ТОВ «Торуфа-України».

Загальні відомості

Відповідно до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки віднесено до документів дозвільного характеру (п. 48 Переліку).

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, визначаються Законом.

Статтею 4-1 Закону встановлено, що порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними (регіональними, місцевими) органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Абзацами другим та третім частини 1 статті 4 Закону, серед іншого, визначено, що необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види, дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, встановлюються виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру.

Статтею 21 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Цією ж статтею передбачено, що Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2014 № 1107 був затверджений Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок).

Пунктом 7 Порядку зазначено, що дозвіл видається: Держпраці – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені  у пунктах 1, 3-5 додатка 2 до Порядку. територіальним органом Держпраці – на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці другому цього пункту, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку.

Документи, необхідні для отримання Дозволу, та порядок їх подання до Держпраці України та її територіальним органам визначені пунктом 9 Порядку.

Хід перевірки

 При проведенні перевірки Комісією підлягали вивченню такі матеріали:

  • Положення про Державну службу України з питань праці, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96;
  • Положення про відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Держпраці, затверджене Головою Держпраці від 30.09.2015;
  • Положення про відділ документального забезпечення та архівної справи управління документального забезпечення, звернень громадян та доступу до публічної інформації Держпраці, затверджене Головою Держпраці 15.09.2016;
  • Дозвільна справа ТОВ «Торуфа-України».

Результати перевірки

 І. Як документ дозвільного характеру дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки включено до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (Закон України № 3392-VI, п. 48 Переліку).

Статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить 10 робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 10 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки встановлено, що строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів,  зазначених у пункті 9 цього Порядку.            Безпосередній прийом заяв від суб’єктів господарювання на отримання документів дозвільного характеру забезпечує відділ документального забезпечення та архівної справи Управління документального забезпечення, звернень громадян та доступу до публічної інформації Держпраці.           

Ведення дозвільних справ, ведення дозвільного реєстру забезпечує відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг            ТОВ «Торуфа –України» зверталось до Держпраці з заявами на видачу дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки від 01.11.2016 вх. № 11586/0/2-ДП 16 та від 20.12.2016 вх. № 13639/0/2-ДП 16. 1)        ТОВ «Торуфа –України» подало Заяву на отримання документу дозвільного характеру від 01.11.2016 вх. № 11586/0/2-ДП-16; Держпраці листом від 10.11.2016 № 11189/1/12-ДП-16 (на 9 робочий день) повідомило ТОВ «Торуфа-України», що подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог, а саме у висновку зазначено, що шкідлива речовина етантіол відноситься до 3 класу небезпеки, що не відповідає дійсності.2)        ТОВ «Торуфа –України» повторно подало Заяву на отримання документу дозвільного характеру від 20.12.2016 вх № 13639/0/2-ДП 16; Держпраці листом від 26.12.2016 № 13073/1/12-ДП-16 (на 5 робочий день) повідомило ТОВ «Торуфа-України» що Держпраці отримало заяву на одержання дозволу та висновок  експертизи охорони праці.            Статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.            Враховуючи зазначене, Держпраці порушено вимоги статті 4-1 Закону, оскільки Держпраці у строк 10 днів не прийняла рішення про видачу або відмову у видачі документу дозвільного характеру.Разом з цим, у ході перевірки з’ясовано, що у зв’язку з колізією законодавства Держпраці не видає передбачені законодавством документи дозвільного характеру, а саме:   Закон «Про перелік документів дозвільного характеру» передбачає видачу дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;            Статтею 33 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, зокрема, видає дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.            Натомість статтею 21 Закону України «Про охорону праці», визначено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (не на їх початок).

  

ПРИПИС
Державній службі України з питань праці
про усунення порушень
вимог законодавства
з питань видачі документів дозвільного характеру

  1. Голові Держпраці вжити заходів для забезпечення врегулювання колізії законодавства у частині видачі документів дозвільного характеру;
  2. Інформацію про вжиті заходи надати до Державної регуляторної служби України протягом 30 днів з дня отримання акта перевірки. 

Голова комісії

                                       Д.В. Корнійчук

 Член комісії

                                       І. В. Мороз

 З актом перевірки ознайомлено і один примірник отримано: