АКТ планової перевірки додержання Житомирською обласною державною адміністрацією вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру від 16.03.2017 №4/19-Д-2017

15.05.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної регуляторної
служби України
_______________ К.М. Ляпіна
«___» ___________ 2017 р.

 

 

АКТ
планової перевірки додержання
Житомирською обласною державною адміністрацією
вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

16.03.2017                                                                                                       №4/19-Д-2017

 

Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та Плану перевірок Державною регуляторною службою України додержання законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, установленого порядку їх видачі на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.12.2016 №2156 та на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 21.02.2017 № 19 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

ГАЛИЦЬКОГО Володимира Сергійовича,

завідувача сектору ДРС України у Житомирській області, голови комісії;

ВЕДІЩЕВА

Максима Олександровича,

головного спеціаліста сектору ДРС у Житомирській області, члена комісії,

з 27 лютого по 03 березня 2017 року проведено планову перевірку додержання Житомирською обласною державною адміністрацією вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) за період з 02 січня 2016 по 26 лютого 2017 року.

І. При проведенні перевірки Комісією підлягали вивченню:

– Положення про управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 03.08.2015 №229;

– Положення про відділ регулювання природокористування управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, затверджене наказом начальника Управління екології та природних ресурсів від 10.09.2015 №16-ОД;

– наказ Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації від 05.09.2016 р. №32-ОД “Про розподіл обов’язків між начальником управління та його заступниками”;

– наказ Управління екології. та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації від 10.08.2015 р. №10-ОД “Про затвердження Технологічних та Інформаційних карток адміністративної послуги” із змінами, внесеними наказом Управління екології. та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації від 12.01.2017 р. №2-ОД “Про внесення змін до наказу управління від 10.08.2015 №10-ОД”.

 

ІІ. Інформація про раніше проведені перевірки додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру: 

Державною регуляторною службою України у зв’язку з колективною заявою ПП “Баланс Еко”, ТОВ “ЕКО-МБ” та СП “Клаксон” від 29.03.2016 № 68 та на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 04.05.2016 № 17 «Про проведення позапланової перевірки» з 10.05.2016 по 16.05.2016 проведено позапланову перевірку Житомирської обласної державної адміністрації стосовно додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, а саме: дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

У ході позапланової перевірки було виявлено порушення посадовими особами Управління екології та  природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації як структурного підрозділу, якому делеговано повноваження з видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру:

– абз. 9 п. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, яким встановлено, що при повторному розгляді документів не допускається відмова  у видачі   документа  дозвільного  характеру  з  причин,  раніше  не зазначених  у  письмовому  повідомленні  заявнику, за   винятком неусунення  чи  усунення не в повному обсязі заявником причин,  що стали підставою для попередньої відмови (перевіркою виявлено 6 фактів порушення зазначеної норми);

–  абз. 8 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, яким встановлено, що повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання перевіркою (перевіркою виявлено 4 факти порушення зазначеної норми);

– абз.8 п. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, яким визначено, що  письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру надається суб’єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або у випадках, передбачених законом, – в електронній формі за допомогою засобів телекомунікацій із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі документа дозвільного характеру, що відповідно до абз. 3 п. 1 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, складає десять  робочих днів (перевіркою виявлено 1 факт порушення зазначеної норми);

– абз. 6 п. 5 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», яким встановлено, що відмова у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законами, не допускається (перевіркою виявлено 1 факт порушення зазначеної норми).

За результатами позапланової перевірки Житомирській обласній державній адміністрації внесено припис про усунення недоліків та порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, виявлених під час проведення позапланової перевірки.

ІІІ. Результати перевірки:

Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності встановлено статтею 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про дозвільну систему), відповідно до якої виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється, зокрема, строк видачі документа дозвільного характеру або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі.

Ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що дозвільними органами є органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами передбачено Переліком документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, який затверджено Законом України від 19.05.2011 №3392-VI (позиція Переліку 30).

Ч. 5 ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» встановлено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Згаданим Законом строк видачі дозволу не встановлено.

Житомирською обласною державною адміністрацією повноваження з видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами делеговано своєму структурному підрозділу – Управлінню екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.

Відповідно до п. 5.53 Положення про управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (далі – Положення), затвердженого розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 03.08.2015 №229, Управління виконує завдання щодо видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктам господарювання, об’єкти яких відносяться до другої та третьої групи. Згідно п.16 Положення, Управління є юридичною особою публічного права. П.1 Положення визначено, що Управління є структурним підрозділом обласної державної адміністрації,  підзвітне і підконтрольне голові обласної державної адміністрації, Міністерству екології та природних ресурсів України. Відповідно до п. 9.1 Положення начальник Управління здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, забезпечує належні умови праці в управлінні.

Наказом Управління від 05.09.2016 №32-ОД “Про розподіл обов’язків між начальником управління та його заступниками”, обов’язок щодо організації роботи з видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище (крім суб’єктів господарювання які віднесені до першої групи) та з видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктам господарювання об’єкти яких відносяться до другої та третьої груп покладено на заступника начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.

Таким чином, з  02 січня 2016 по 26 лютого 2017 року на території Житомирської області роботу Житомирської обласної державної адміністрації як дозвільного органу в питаннях викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забезпечувало Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, яке і мало забезпечити дотримання Житомирської обласною державною адміністрацією вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» при видачі відповідних документів дозвільного характеру.

Абз. 1 ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється, у тому числі, строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру.

Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», дозвільним органом документ дозвільного характеру має бути оформлений протягом 10 робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з абз. 8 ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до абз. 9 ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», при повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

Пунктом 1 ст. 9 Закону України “Про адміністративні послуги” встановлено, що адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг. Пунктом 8 ст. 12  цього ж закону визначено, що суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг.

Згідно пункту 5 статті 10  Закону України “Про адміністративні послуги”, адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.

Відповідно до п. 6 Порядку проведення й оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 із змінами), Мінприроди та дозвільні центри передають Держсанепідслужбі, її територіальним органам відповідно заяву та документи на отримання дозволу.

Законом України від 15.05.2015 року №191-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” внесено зміни до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, відповідно до яких дозвільні центри ліквідовано, а адміністративні послуги з питань видачі документів дозвільного характеру надаються через адміністратора центру надання адміністративних послуг.

Держсанепідслужба, її територіальні органи протягом 15 календарних днів з дати надходження документів приймають рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу, яке надсилається Мінприроди та дозвільним центрам відповідно.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 “Про оптимізацію системи органів центральної виконавчої влади” утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державної ветеринарної та фітосанітарної служби і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2016 № 748 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”,  у тексті Порядку (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 із змінами)  слова “територіальний орган Мінприроди” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “орган, який видав дозвіл”  у відповідному відмінку і числі.

Таким чином, строк надання адміністративної послуги — видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами становить 10 робочих днів без урахування 15-ти денного строку, протягом якого Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, її територіальні органи приймають рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу.

Відповідно до п. п. 1. п. 5  Положення про управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 03.08.2015 №229, Управління виконує завдання щодо взаємодії з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевих державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, територіальним органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

В ході проведення перевірки Управління комісією запитувалась інформація щодо видачі документів дозвільного характеру — дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради, Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, також було використано інформацію з відкритих джерел інформації.

 На виконання Закону України від 03.11.11 № 3993-VI «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» укладено угоду між Житомирською облдержадміністрацією та Житомирською міською радою про співпрацю з видачі документів дозвільного характеру регіональними дозвільними органами через міський дозвільний центр як складову частину Центру надання адміністративних послуг за адресою: м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 4/2.

На офіційній веб-сторінці Житомирської міської ради розміщено інформацію щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради (http://zt-rada.gov.ua/pages/p8208), технологічні картки адміністративних послуг та бланки відповідних заяв, у тому числі – інформаційну картку адміністративної послуги — Видачі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

 

Інформаційна картка адміністративної послуги — Видачі  Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної  адміністрації дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затверджена наказом управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації 10.08.2015№10-ОД  (у редакції наказу 12.01.2017 №2-ОД).

Пунктом 4 розділу 9 зазначеної інформаційної картки “Вичерпний перелік документів, на підставі яких, можливе  отримання адміністративної послуги” передбачено необхідність подання заявником “Повідомлення місцевої держадміністрації або міської ради (міст обласного значення) про наявність або відсутність зауважень  громадських організацій та окремих громадян, щодо наміру суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами”.

В той же час, відповідно до абзацу 10 частини 1 статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється в тому числі перелік  та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно  подати  для  одержання документа дозвільного характеру.

Статтею 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” встановлено, що Порядок проведення та  оплати  робіт,  пов’язаних  з  видачею дозволів  на  викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  обліку підприємств, установ, організацій та  громадян – суб’єктів підприємницької діяльності,  які отримали  такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України № 302 від 13.03.02 ”Про затвердження порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи” визначено перелік та зміст документів, які додаються заявником до заяви на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Пунктом 7 зазначеного порядку встановлено, що місцеві     держадміністрації  розглядають  зауваження громадських  організацій,  у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних  днів  з  дати опублікування  інформації   про   намір  суб’єкта  господарювання отримати дозвіл повідомляють про це орган, який видав дозвіл. Таким чином, встановлення додаткової вимоги до заявників а саме необхідності подання “Повідомлення місцевої держадміністрації або міської ради (міст обласного значення) про наявність або відсутність зауважень  громадських організацій та окремих громадян щодо наміру суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами” не відповідають Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Пунктом 10  Інформаційної картки  адміністративної послуги — Видачі  Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної  адміністрації дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами “Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги” передбачається подання заявником документів державному адміністратору.

Відповідно Закону України від 15.05.2015 року №191-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” внесено зміни до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, відповідно до яких дозвільні центри ліквідовано, а адміністративні послуги з питань видач і документів дозвільного характеру надаються через адміністратора центру надання адміністративних послуг. Таким чином, Інформаційна картка в зазначеній частині потребує приведення у відповідність до законодавства

На офіційній веб-сторінці Управління в мережі Internet (http://ecology.zt.gov.ua/) розміщено інформацію про “гарячу лінію” з нагальних проблем природоохоронної галузі та вирішення інших питань діяльності Управління в режимі реального часу.

Відповідно до п. 1.9 Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві КНД 211.2.3.014095, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 №7, відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу.

Згідно п. 1.3 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців (затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 09.03.2006 №108 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за №341/12215), документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців (далі – Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів), є невід’ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди.

Склад та зміст документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, визначено розділом 2 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та  фізичних осіб-підприємців.

 

Інформація щодо розгляду заяв на отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за період з 02.01.2016 по 26.02.2017 року наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

рік

Кількість зареєстрованих звернень (через ЦНАП)

Кількість виданих документів дозвільного характеру

Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру

Кількість повторних звернень

2016

324

259

59

34

2017

76*

39

2

0

* на дату закінчення перевірки рішення щодо 35 заявників не прийнято (не закінчився визначений законодавством термін розгляду).

 В результаті перевірки виявлено наступні порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру:

 

Дата отримання документа (дата реєстрації в ЦНАП)*

Дата передачі дозвільному органу

Кінцевий строк надання адміністра-тивної послуги*

Фактична дата повідомлення заявника (надання відповіді)*

Примітка

1

Укртепло Житомир (повторне)

 

11.03.2016

14.03.2016

21.03.2016

(5 р/д)

24.03.2016

Закон порушено. Дозвіл видано з порушенням строків видачі документів дозвільного характеру

2

КП “Новоград-Волинськтеплокомуненерго” (повторне)

 

18.01.2016

19.01.2016

26.01.2016

(5 р/д)

25.01.2016

Закон порушено. При розгляді повторного звернення у видачі дозволу відмовлено з підстав, не зазначених у попередній відмові

3

ТОВ “Три ведмеді” (повторне)

 

18.02.2016

18.02.2016

25.02.2016

(5 р/д)

24.02.2016

Закон порушено. При розгляді повторного звернення у видачі дозволу відмовлено з підстав, не зазначених у попередній відмові

 

01.03.2016

01.03.2016

09.03.2016

(5 р/д)

10.03.2016

Закон порушено. При розгляді повторного звернення у видачі дозволу порушено строки повідомлення про відмову

4

Приватне підприємство “Компанія Вудхаус”

 

04.05.2016

20.05.2016

03.06.2016

( 10 р/д)

03.06.2016

Закон порушено. При розгляді звернення у видачі дозволу дозвільним органом відмовлено з підстав, не зазначених в Законі

 

21.07.2016

21.07.2016

28.07.2016

(5 р/д)

25.07.2016

Закон порушено. При розгляді звернення у видачі дозволу дозвільним органом відмовлено з підстав, не зазначених в Законі

5

Товариство з обмеженою відповідальністю “АССАГАЙ” (дозвільна справа 2443)

 

17.02.2016

26.02.2016

14.03.2016

(10 р/д)

22.03.2016

Закон порушено. При розгляді звернення у видачі дозволу дозвільним органом порушено строки видачі документа дозвільного характеру

6

Товариство з обмеженою відповідальністю “АССАГАЙ” (дозвільна справа 2444)

 

17.02.2016

26.02.2016

14.03.2016

(10 р/д)

22.03.2016

Закон порушено. При розгляді звернення у видачі дозволу дозвільним органом порушено строки видачі документа дозвільного характеру

7

Товариство з обмеженою відповідальністю “Еко Нова” (повторне)

 

12.02.2016

15.02.2016

22.02.2016

(5 р/д)

19.02.2016

Закон порушено. При розгляді звернення у видачі дозволу дозвільним органом відмовлено з підстав, не зазначених в Законі

 

01.09.2016

02.09.2016

09.09.2016

(5 р/д)

15.09.2016

Закон порушено. При розгляді повторного звернення у видачі дозволу відмовлено з підстав, не зазначених у попередній відмові

Закон порушено. При розгляді повторного звернення у видачі дозволу порушено строки повідомлення про відмову

 Довідково:

– в січні 2016 р.:1-3, 7-10 (а субота 16 січня – робочий день) святкові та вихідні дні; в березні 2016 робочий день понеділок 7 березня перенесено нa суботу 12 березня.

 

Як видно у таблиці 1, при оформленні документів дозвільного характеру за заявами:

– Товариства з обмеженою відповідальністю “Укртепло-Житомир” Управлінням було порушено вимогу абз. 8 п.5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” – повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру;

– Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради “Новоград-Волинськтеплокомуненерго” Управлінням було порушено вимогу абз. 9 п. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”повторно відмовлено суб’єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику;

– Товариство з обмеженою відповідальністю “Три ведмеді” – Управлінням було порушено вимоги абз. 8 п. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” – повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру та абз. 9 п. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”повторно відмовлено суб’єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику;

– Приватного підприємства “Компанія Вудхаус” Управлінням було порушено вимогу абз. 6 п. 5 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» – відмовлено у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених Законом.

– Товариства з обмеженою відповідальністю “АССАГАЙ” Управлінням було порушено вимогу абз. 4 п. 1 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» – порушено 10-ти денний строк видачі документа дозвільного характеру;

– Товариства з обмеженою відповідальністю “Еко Нова” Управлінням було порушено вимоги абз. 6 п. 5 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» – відмовлено у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених Законом; абз. 8 п. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” – повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру; абз. 9 п. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”повторно відмовлено суб’єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику.

Водночас, необхідно зауважити, що Управлінням (лист від 19.02.2016 № 368/1-4/2-4-0471) повторно відмовлено у видачі ТОВ “Еко Нова” документу дозвільного характеру — дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. В тексті відмови зазначено наступне: “факт категоричної незгоди на провадження господарської діяльності ТОВ “Еко Нова” громадськості Баранівського району, про що свідчать неодноразові звернення громади регіону до Баранівської районної державної адміністрації, баранівської райради, Баранівської міської ради упродовж 2014-2015р.”.  Згідно із пунктом 7  Порядку проведення й оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 із змінами), місцеві держадміністрації розглядають зауваження громадських організацій, у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл повідомляють про це орган, який видав дозвіл. Орган, який видає дозвіл, аналізує зауваження та у разі необхідності пропонує суб’єкту врахувати їх під час підготовки дозволу до видачі.

 Баранівською районною державною адміністрацією, за результатами повідомлення ТОВ “Еко Нова” в засобах масової інформації, на дату складання цього акту, громадські слухання не проведено.

 

 Виявлені в ході перевірки порушення законодавства, вчинені посадовими особами Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації мають ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, проте, з урахуванням змісту статей 38 та 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протоколи про адміністративне правопорушення не складались.

 

ПРИПИС
Житомирській обласній державній адміністрації
про усунення порушень вимог законодавства
з питань видачі документів дозвільного характеру

У ході перевірки дотримання Житомирською обласною державною адміністрацією дотримання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру було виявлено порушення посадовими особами Управління екології та  природних ресурсів Житомирської ОДА як структурного підрозділу, якому делеговано повноваження ОДА з видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру:

– абз. 9 ч. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, яким встановлено, що при повторному розгляді документів не допускається відмова  у видачі   документа  дозвільного  характеру  з  причин,  раніше  не зазначених  у  письмовому  повідомленні  заявнику, за   винятком неусунення  чи  усунення не в повному обсязі заявником причин,  що стали підставою для попередньої відмови (перевіркою виявлено 2 факти порушення зазначеної норми);

–  абз. 8 ч. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, яким встановлено, що повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання перевіркою (перевіркою виявлено 2 факти порушення зазначеної норми);

– абз. 6 ч. 5 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», яким встановлено, що відмова у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законами, не допускається (перевіркою виявлено 4 факт порушення зазначеної норми);

– абз. 4 ч. 1 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», яким встановлено 10-ти денний строк видачі документа дозвільного характеру (перевіркою виявлено 3 факти порушення зазначеної норми).

 

У зв’язку з вищевикладеним, Житомирській обласній державній адміністрації:

  1. Вжити заходів для усунення у роботі Житомирської ОДА зазначених вище порушень законодавства;
  2. Розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні зазначених вище порушень законодавства;
  3. Здійснити аналіз причин та умов, що сприяли вчиненню зазначених вище порушень законодавства посадовими особами структурних підрозділів Житомирської ОДА;
  4. У подальшій роботі забезпечити неухильне дотримання Житомирською ОДА як дозвільним органом вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;
  5. Інформацію про вжиті відповідно до п. п. 1-3 Припису заходи надати до Державної регуляторної служби України протягом 30 днів з дня отримання Акта перевірки та цього припису як невід’ємної частини цього Акта.

Акт складено у двох примірниках.

 

 Голова комісії                      _________________    В.С.Галицький
                                                                      (підпис)
Член комісії                         _________________    М.О.Ведіщев
                                                                      (підпис)

З актом ознайомлений і один примірник отримав: ______________________