АКТ планової перевірки додержання вимог законодавства у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Київською міською державною адміністрацією від 16 вересня 2016 р. № 6/51-Л-2016

13.03.2017

АКТ
планової перевірки
додержання вимог законодавства у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти
Київською міською державною адміністрацією

16 вересня 2016 р.                                                                                      № 6/51-Л-2016

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та Плану перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування на ІІІ квартал 2016 року, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 17.06.2016 № 29, на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 16.08.2016 № 51 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

МОРОЗ

Інни

Валеріївни,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, голови комісії;

МЕЛЬНИКА

Андрія

Миколайовича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, члена комісії,

(далі – Комісія) з 29 серпня по 16 вересня 2016 року проведено планову перевірку додержання Київською міською державною адміністрацією (КМДА) вимог законодавства у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти.

Загальні відомості

 Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону освітня діяльність закладів освіти підлягає ліцензуванню.

Згідно з пунктом Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, органом ліцензування освітньої діяльності закладів освіти визначена, зокрема, КМДА.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, а набрали чинності 02.02.2016 (день публікації у друкованому виданні «Офіційний вісник України»).

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.06.2016 № 406 повноваження на здійснення організаційних заходів щодо розгляду заяв про отримання ліцензії на право провадження освітньої діяльності закладів освіти, виду, переоформлення, анулювання ліцензій, формування, ведення та забезпечення зберігання ліцензійних справ, ведення обліку заяв та виданих ліцензій, передачу відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщення інформації про прийняті рішення з питань ліцензування, а також підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з цих питань, здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти покладені на Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Цим же розпорядженням заступник голови КМДА Старостенко Г.В. уповноважена підписувати ліцензії на право провадження освітньої діяльності закладів освіти.

Функції, пов’язані з ліцензуванням освітньої діяльності закладів освіти згідно з положенням, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 08.07.2016 № 470к, здійснюються відділом з питань звернень громадян, ліцензування та атестації навчальних закладів, який є структурним підрозділом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Дорадчі органи, які залучаються до розгляду питань у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти, КМДА не створювала.

У період з 02.01.2016 по 31.08.2016 КМДА було розглянуто:

Кількість заяв, поданих здобувачами ліцензій

Кількість заяв, залишених без розгляду

Кількість виданих ліцензій

Кількість переоформлених ліцензій

Кількість відмов у видачі ліцензій

Кількість анульованих ліцензій

34*

0

2

20

0

0

*в тому числі заяви, які були подані у період, що охоплює перевірка, але рішення за якими були винесені після початку її проведення.

 План перевірки

В ході роботи Комісією були перевірені наступні питання:

1) формування та ведення ліцензійних справ;

2) забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування;

3) подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів;

4) порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування;

5) делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування;

6) порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду;

7) порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії;

8) порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

9) повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування;

10) розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування;

11) порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення.

Результати перевірки

 1. Формування та ведення ліцензійних справ

Кожний перевірений набір документів, які входять до ліцензійної
справи, знаходиться в окремому поліетиленовому файлі, які розміщені в
папці-реєстраторі (типу «Korona»).

Індивідуальних ознак ліцензійні справи не мають.

Справи зберігаються у відділі з питань звернень громадян, ліцензування та атестації навчальних закладів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

У відповідності до вимог частини сьомої статті 11 Закону електронні копії документів, поданих для одержання ліцензії на паперових носіях, виготовляються та зберігаються в системі електронного обігу «АСКОД».

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 17 Закону у ліцензійній справі зберігаються документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону.

Частиною п’ятнадцятою статті 13 Закону передбачено, що у випадку виникнення підстави для переоформлення ліцензії, органу ліцензування, серед іншого, разом із заявою подається ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії.

Натомість, у порушення вимог пункту 1 частини другої статті 17 Закону у наборі документів, які знаходяться у ліцензійних справах, з якими ліцензіати зверталися за переоформленням ліцензії, знаходяться не ліцензії, які переоформлювались, а їх копії.

Таким чином, КМДА не дотримано вимоги частини першої статті 17 Закону у частині формування ліцензійних справ.

 1. Забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування

Згідно з вимогам пункту 8 частини другої статті 6 Закону орган ліцензування розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Також частиною четвертою статті 9 Закону встановлено, що органи ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному веб-сайті.

Частиною п’ятою статті 21 Закону встановлено, що до набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування, серед іншого, оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

На головній сторінці офіційного веб-сайту КМДА (https://kievcity.gov.ua) у рубриці «Адмінпослуги» розділу «Е-місто» знаходиться посилання «Ліцензії».

За посланням «Ліцензії» (https://es.kievcity.gov.ua/subcategory/2/5) матеріали, передбачені Законом для розміщення на офіційному веб-сайті органу ліцензування, які стосуються ліцензування освітньої діяльності закладів освіти, відсутні.

Проте, на головній сторінці офіційного веб-сайту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (http://don.kievcity.gov.ua/), який не є органом ліцензування, знаходиться окрема рубрика «Діяльність», яка містить у собі розділ «Ліцензування ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ», де розміщені посилання на:

– «Нормативно-правові акти»;

– «Форма заяв про проведення ліцензування освітніх послуг»;

– «Розміри та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу»;

– «Перелік навчальних закладів та суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності»;

– «Контакти»;

Текст ліцензійних умов розміщено за посиланням http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=184807&cat_id=179390 у розділі «Нормативно-правові акти».

Інформація про прийняті КМДА рішення у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти знаходиться за посиланням «Перелік навчальних закладів та суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності».

Рішення про видачу ліцензій оприлюднюються на офіційному веб-сайті КМДА за посиланням https://kievcity.gov.ua/news/?c=3. Публікація рішень здійснюється у хронологічному порядку без виокремлення рішень у сфері ліцензування в окрему групу рішень.

Таким чином, інформація, яка згідно з вимогами Закону повинна бути розміщена на офіційному веб-сайті органу ліцензування не структурована, розміщена частково на веб-сайті КМДА, часткова на веб-сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Комісія вважає, що доступність інформації у сфері ліцензування відповідно до Закону КМДА не забезпечена.

 1. Подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів

У зв’язку із початком виконання КМДА функцій органу ліцензування з 02.02.2016, строк подання щорічного ліцензійного звіту, встановлений пунктом 9 частини другої статті 6 Закону на час проведення перевірки ще не підійшов.

 1. Порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування

Рішення у сфері ліцензування оформлюються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), яке підписується Головою КМДА.

Рішення КМДА є індивідуальними, тобто приймаються окремо по кожному ліцензіату (здобувачу ліцензії).

Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії, анулювання ліцензії за період, який перевірявся, КМДА не приймалися. У зв’язку із зазначеним, порушення вимог, встановлених до змісту рішень у цих випадках (частина третя статті 12, частина шоста статті 13, частина п’ята статті 16 Закону) КМДА не допускались.

У ході перевірки Комісією були виявлені випадки порушення КМДА десятиденного строку прийняття рішення про видачу ліцензії, встановленого частиною восьмою статті 13 Закону:

Справа

Ліцензіат

Дата подання заяви в ЦНАП

Дата надходження в Департамент

Номер рішення

Дата прийняття рішення (ч.8 ст. 13)

Гранична дата прийняття рішення

50062-001237077-763-02

ТОВ “Дошкільний навчальний заклад “Ерудитландія”

02.07.2016

04.07.2016

№ 773

31.08.2016

18.07.2016

50023-001216626-763-02

ТОВ “Школа монтессорі нової епохи”

21.06.2016

22.06.2016

№ 729

25.08.2016

07.07.2016

Також Комісією виявлені випадки порушення КМДА тижневого строку для прийняття рішення про переоформлення ліцензій, які були чинними на день набрання чинності, встановленого частиною 6 статті 21 Закону:

Справа

Ліцензіат

Дата подання заяви в ЦНАП

Дата надходження в Департамент

Номер рішення

Дата прийняття рішення

Гранична дата прийняття рішення

50020-001049201-763-04

ТОВ «Світограй»

25.02.2016

26.02.2016

№ 765

31.08.2016

04.03.2016

50057-001214662-763-04

ТОВ «Плейрум»

20.06.2016

21.06.2016

№ 675

15.08.2016

29.06.2016

50040-001226983-763-04

ТОВ “Навчально-виховний комплекс “Святошинська гімназія”

29.06.2016

30.06.2016

№ 673

15.08.2016

07.07.2016

50309-001230600-763-04

Приватний дошкільний начальний заклад «Міжнародний дитячий садок» Мередіан»

30.06.2016

01.07.2016

№ 766

31.08.2016

08.07.2016

 

Згідно з положеннями частини п’ятнадцятої статті 13 Закону підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця.

Нормами Закону не містять вимоги щодо строків прийняття органом ліцензування рішення у такому випадку.

Однак, положеннями частини другої статті 10 Закону України «Про адміністративні послуги» встановлено, що у разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Процедура з переоформлення ліцензії є адміністративною послугою у контексті Закону України «Про адміністративні послуги».

Таким чином, строк прийняття рішення про переоформлення ліцензії у випадку, встановленому частиною 15 статті 13 Закону, становить 30 календарних днів з дня подання суб’єктом відповідного звернення.

Комісією був виявлений ряд випадків порушення цього строку:

Справа

Ліцензіат

Дата подання заяви в ЦНАП

Дата надходження в Департамент

Номер рішення

Дата прийняття рішення

Гранична дата прийняття рішення

50336-001127776-763-02

ТОВ “Навчально-виховний комплекс “Яскравий”

27.04.2016

28.04.2016

№ 669

15.08.2016

30.05.2016

50336-001127751-763-04

ТОВ “Навчально-виховний комплекс “Яскравий”

27.04.2016

28.04.2016

не прийняте

30.05.2016


 1. Делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.06.2016 № 406 повноваження на здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти покладені виключно на Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

 1. Порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду

Згідно з вимогами пункту 1 частини першої статті 10 Закону документи, подання яких до органу ліцензування та видача яких органом ліцензування передбачені цим Законом, відбувається у порядку, встановленому статтею 9 Закону України «Про адміністративні послуги» через Центр надання адміністративних послуг м. Києва.

Комісією було з’ясовано, що у порушення вимог статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» КМДА не були затверджені інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності закладів освіти.

На сайті Центру надання адміністративних послуг
м. Києва до цього часу розміщені інформаційні картки, які
містять посилання на нормативно-правові акти, що втратили чинність
у зв’язку із вступом в дію Законом (http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/AdminServices/List?departmentId=c36ac6a5-79f7-4b7e-9310-184104704e59&subDeptId=744d0d93-0cb3-40a5-844b-f1b82945d319).

Документи, прийняті адміністратором Центру надання адміністративних послуг м. Києва, передаються за Актом прийому-передачі документів до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Подача заяв в електронному вигляді за допомогою засобів зв’язку не здійснюється у зв’язку із відсутністю відповідного порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

За період, який перевірявся, рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду КМДА не приймалися.

 1. Порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії

Розгляд, поданих для отримання ліцензії документів, здійснюється посадовими особами відділу з питань звернень громадян, ліцензування та атестації навчальних закладів, який є структурним підрозділом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

У разі відсутності підстав для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмови у видачі ліцензії, відповідальним виконавцем готується проект розпорядження про видачу ліцензії, який в електронному вигляді разом із поданими документами вноситься до в системи електронного обігу «АСКОД».

За допомогою можливостей цієї системи структурні підрозділи КМДА здійснюють погодження проекту розпорядження шляхом внесення до неї відповідних відміток.

Після завершення цієї процедури проект рішення роздруковується та направляється на підпис Голові КМДА.

У зв’язку із відсутністю технологічної картки адміністративної послуги з видачі ліцензії, яка б мала містити інформацію про порядок надання адміністративної послуги, строки виконання етапів погодження проекту рішення структурними підрозділами КМДА не встановлені, що є причиною порушення КМДА десятиденного строку, відведеного частиною восьмою статті 13 Закону, для прийняття рішення про видачу ліцензії.

Заяви, подані ліцензіатами для переоформлення ліцензії, розглядаються в тому ж порядку.

Порушення строків прийняття рішення про переоформлення ліцензії, які зазначені у розділі 4 цього акту, сталися через ті ж причини, що й у випадках порушення строків прийняття рішення про видачу ліцензії.

 1. Порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

За період, який перевірявся, заяви про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню до КМДА не подавались.

 1. Повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування

За період, який перевірявся, обов’язок щодо направлення повідомлення про прийняте рішення у КМДА виник лише у випадках прийняття рішення про видачу ліцензії.

Згідно з вимогами частини сьомої статті 13 Закону про прийняте рішення про видачу ліцензії орган ліцензування повинен повідомити здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

Однак, Комісією був виявлений випадок порушення цього строку:

Справа

Ліцензіат

Номер рішення

Дата прийняття рішення (ч.8 ст. 13)

Дата повідомлення про прийняте рішення (ч.7 ст.13)

Гранична дата направлення повідомлення

Реквізити повідомлення

Зміст повідомлення (ч.10 ст. 13)

50062-001237077-763-02

ТОВ “Дошкільний навчальний заклад “Ерудитландія”

№ 773

31.08.2016

07.09.2016

05.09.2016

063-7797

не відповідає (відсутні розрахункові реквізити)

Крім порушення строків, встановлених частини сьомої статті 13 Закону, були допущені порушення вимог частини десятої статті 13 Закону щодо змісту повідомлення, а саме не зазначені розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії.

 1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування

У період з 02.01.2016 по 29.08.2016 звернення фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування до КМДА не надходили.

 1. Порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення

За період, який перевірявся, КМДА рішення про анулювання ліцензій не приймалися.

 

Акт складено у двох примірниках. 

Голова комісії

І.В. Мороз

 лен комісії

 А.М. Мельник

 

 Один примірник акта перевірки отримано: