АКТ планової перевірки додержання Міністерством екології та природних ресурсів України вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи) від 20 липня 2016 р. № 5/32-Д-2016

13.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної регуляторної служби України

_______________ К.М. Ляпіна

 «___» ________ 2016 р.

 

 

 

АКТ 
планової перевірки 
додержання Міністерством екології та природних ресурсів України 
вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи)

20 липня 2016 р.                                                                                         № 5/32-Д-2016

Керуючись ст. 9-1 Закону України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), на виконання Плану проведення Державною регуляторною службою України перевірок додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру на 2016 рік, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 23.03.2016 № 498, а також наказу Державної регуляторної служби України від 23.06.2016 № 32 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

КОРНІЙЧУК

Дмитро

Вячеславович

головного спеціаліста відділу аналізу стану  дотриманням законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань  ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю ДРС України

СТРОКАЧА

Костянтина

Григоровича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану  дотриманням законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань  ліцензування та дозвільної системи Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю ДРС України

 

(далі – Комісія), з 11.07.2016 по 15.07.2016 проведено планову перевірку додержання Міністерством екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди України) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, а саме дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи за період з 01.07.2015 по 01.07.2016.

 Загальні відомості

 Відповідно до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами віднесено до документів дозвільного характеру.

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, визначаються Законом.

Статтею 4-1 Закону встановлено, що порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними (регіональними, місцевими) органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

            Статтею 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» передбачено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 (далі – Положення), Мінприроди України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 затверджено Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи (далі – Порядок).

Пунктом 4 Положення на Мінприроди України, серед іншого, покладено завдання з видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи (далі – дозвіл).

У структурі Мінприроди України функціонує Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (далі –Управління), діяльність якого у відповідності до функціональних повноважень, затверджених наказом Мінприроди України від 21.05.2015 № 165, безпосередньо спрямовує, координує та контролює заступник Міністра–керівник апарату.

Згідно з положенням про Управління, затвердженим Міністром екології та природних ресурсів України, до основних завдань Управління, серед іншого, віднесена видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи.

Відповідно до положення про відділ атмосферного повітря (далі – Відділ) Управління, затвердженого Міністром екології та природних ресурсів України, забезпечення розгляду матеріалів щодо анулювання, переоформлення та видачі дублікатів дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи віднесено до функцій відділу.

Згідно з пунктом 5 Порядку суб’єкт господарювання для отримання дозволу подає до Мінприроди України у письмовій та в електронній формі документи, підготовлені відповідно до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Мінприроди України від 09.03.2006 № 108, а також вміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян.

Відповідно до пункту 6 Порядку Мінприроди України передають Держсанепідслужбі відповідну заяву та документи на отримання дозволу.

Держсанепідслужба протягом 15 календарних днів з дати надходження документів приймає рішення щодо можливості або неможливості видачі дозволу, які надсилається Мінприроди України.

Наказом Мінприроди України (попередній – від 06.02.2014 № 37)      від 14.09.2015 №327 затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг із видачі Мінприроди України дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи.

 Хід перевірки

 В ході роботи комісії перевірено:

  1. додержання порядку прийняття від суб’єкта господарювання заяви та документів, необхідних для видачі (переоформлення, видачі дублікатів і копій) документів дозвільного характеру (зокрема, щодо комплектності поданих документів);
  2. додержання встановленого законодавством розміру плати, що стягується з суб’єкта господарювання за видачу документа дозвільного характеру;
  3. додержання порядку та строків прийняття рішень про видачу (анулювання, переоформлення, видачу дублікатів) документів дозвільного характеру, про відмову у видачі документів дозвільного характеру;
  4. додержання порядку та строків видачі (переоформлення, видачі дублікатів) документів дозвільного характеру, надання письмового повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру, рішення про анулювання документів дозвільного характеру;
  5. додержання порядку формування та користування реєстром документів дозвільного характеру;
  6. забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб’єктам господарювання інформації для провадження ними господарської діяльності;
  7. забезпечення безоплатного консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб’єкта господарювання.

При проведенні перевірки Комісією підлягали вивченню такі матеріали:

1) Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32;

2) Розподіл функціональних обов’язків між Міністром та заступником Міністра – керівником апарату, затверджений наказом Мінприроди України від 21.05.2015 №165;

3) Положення про Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря Міністерства екології та природних ресурсів України, затверджене Міністром екології та природних ресурсів;

4) Положення про відділ атмосферного повітря Управління державного екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря Міністерства екології та природних ресурсів України, затверджене Міністром екології та природних ресурсів;

– дозвільні справи суб’єктів господарювання.

Результати перевірки

 В ході перевірки встановлено, що станом на 11.07.2016 діє 789 дозволів.

За період з 01.07.2015 по 01.07.2016 до Мінприроди України надійшло 316 заяв від суб’єктів господарювання на отримання дозволів, за результатами розгляду яких Мінприроди України прийняті відповідні рішення – по 210 заявах видано дозволи, 80 дозволів переоформлено, видано 2 дублікати дозволів та 78 відмов у видачі дозволів. Також за вказаний вище період 134 пакети документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин, які надійшли від суб’єктів господарювання були передані згідно з законодавством в Державну санітарно-епідеміологічну службу України (Держпродспоживслужба України – з квітня 2016).

 1) Додержання порядку прийняття від суб’єкта господарювання заяви та документів, необхідних для видачі (переоформлення, видачі дублікатів і копій) документів дозвільного характеру (зокрема, щодо комплектності поданих документів)

При ознайомленні з заявами суб’єктів господарювання про видачу дозволу та документами, які додаються до заяв, встановлено, що Мінприроди України дотримується вимог Закону, Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та Порядку.

  • Додержання встановленого законодавством розміру плати, що стягується із суб’єкта господарювання за видачу документа дозвільного характеру

Відповідно до Порядку дозвіл суб’єкту господарювання видається безоплатно.

 

3) Додержання порядку та строків прийняття рішень про видачу (анулювання, переоформлення, видачу дублікатів) документів дозвільного характеру, про відмову у видачі документів дозвільного характеру

В ході вибіркової перевірки комісією вивчено двадцять дозвільних справ та встановлено, що Мінприроди України дотримується порядку та строків прийняття рішень при видачі, анулюванні, переоформленні дозволів, а також при відмові у видачі дозволу.

 

4) Додержання порядку та строків видачі (переоформлення, видачі дублікатів) документів дозвільного характеру, надання письмового повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру, рішення про анулювання документів дозвільного характеру

Комісією встановлено, що Мінприроди України дотримується порядку та строків видачі, переоформлення дозволу, надання письмового повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу, рішення про анулювання документів дозвільного характеру.

5) Додержання порядку формування та користування реєстром документів дозвільного характеру

            Відповідно до ст. 6 Закону реєстр документів дозвільного характеру (далі – Реєстр) – єдина автоматизована загальнодержавна система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання. Реєстр ведуть державні адміністратори та дозвільні органи (центральні органи виконавчої влади). Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою.

Однак в ході перевірки встановлено, що Мінприроди України не веде реєстр, чим порушує вимоги ст. 6 Закону.

6) Забезпечення оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб’єктам господарювання інформації для провадження ними господарської діяльності

Мінприроди України забезпечено оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам господарювання інформації для отримання дозволу та провадження ними господарської діяльності на офіційному сайті Мінприроди України (http://menr.gov.ua).

7) Забезпечення безоплатного консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб’єкта господарювання

Мінприроди України здійснює консультування суб’єктів господарювання з питань отримання дозволу безоплатно в письмовій формі та по телефону (044) 206-31-30 розміщеному на офіційному сайті Мінприроди України (http://www.menr.gov.ua/index.php/services/ministry/197-inform/827 upravlinnia-derzhavnoho-ekolohichnoho-ta-heolohichnoho-monitorynhu) спеціалістами відділу в робочі дні.

 

 

ПРИПИС

про усунення Міністерством екології та природних ресурсів України 
порушень законодавства 
з питань видачі документів дозвільного характеру

 Міністру екології та природних ресурсів України:

1.1 Вжити заходів для усунення порушень вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру в частині ведення реєстру документів дозвільного характеру у відповідності до ст. 6 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

1.2. Розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Мінприроди України, причетних до порушення вимог ст. 6 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

  1. Заступнику Міністра екології та природних ресурсів України – керівнику апарату у подальшій роботі Мінприроди України забезпечити безумовне ведення реєстру документів дозвільного характеру у відповідності до ст. 6 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
  2. Інформацію про вжиті відповідно до п.п. 1.1 та 1.2 цього Припису заходи надати до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва протягом 30 днів з дня отримання акта перевірки.

 Акт складено у двох примірниках.

 

Голова комісії

                        Д.В. Корнійчук 

 Член комісії

                       К.Г. Строкач 

 

 

 

З актом ознайомлений і

один примірник отримав: