АКТ планової перевірки додержання Міністерством екології та природних ресурсів України вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності поводження з небезпечними відходами від 27.02.2017 № 1/12-Л-2017

07.11.2017