АКТ планової перевірки додержання Івано-Франківською обласною державною адміністрацією вимог законодавства у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти від 23 грудня 2016 року № 11/87-Л-2016

13.03.2017

АКТ
планової перевірки
додержання Івано-Франківською обласною державною адміністрацією вимог законодавства у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 

23 грудня 2016 року                                                                                  № 11/87-Л-2016

Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та Плану перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства і сфері ліцензування на             IV квартал 2016 року, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 19.09.2016 № 62, на підставі наказу Державної регуляторної служби України від 08.12.2016 № 87 «Про проведення планової перевірки» завідувачем Сектору Державної регуляторної служби України у Івано-Франківській області Соболевським Андрієм Романовичем з 12 по      23 грудня 2016 року проведено планову перевірку додержання Івано-Франківською обласною державною адміністрацією (далі – ІФОДА) вимог законодавства у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти за період з 02 січня по 12 грудня  2016 року.

 Загальні відомості

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону освітня діяльність закладів освіти підлягає ліцензуванню.

Згідно з пунктом 5 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, органом ліцензування освітньої діяльності закладів освіти визначена, зокрема, Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, які набрали чинності 02.02.2016 (день публікації у друкованому виданні «Офіційний вісник України»).

Організація роботи з ліцензування та державної атестації навчальних закладів відповідно до «Положення про департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації», затвердженого розпорядженням голови ІФОДА від 16.02.2016 № 58, покладено на Департамент освіти науки та молодіжної політики ІФОДА (далі – Департамент). Згідно із розпорядженням голови ІФОДА від  18.03.2015     № 160 «Про функціональні повноваження голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної державної адміністрації» діяльність Департаменту спрямовує заступник голови ІФОДА Пасічняк Ігор Михайлович.

Функції, пов’язані з ліцензуванням освітньої діяльності закладів освіти згідно з положенням, затвердженим розпорядженням голови ІФОДА від 11.02.2015 № 55 (далі – Положення РЕР), покладено на Івано-Франківську регіональну експертну раду, яка є постійно діючим органом при Департаменті, який забезпечує додержання вимог до ліцензування юридичних осіб – навчальних закладів та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги відповідно до законодавства України у сфері дошкільної,  загальної середньої, позашкільної, а також професійно-технічної освіти та атестації навчальних закладів.

У відповідності до пункту 10 Положення РЕР, рішення у сфері ліцензування приймаються Івано-Франківською регіональною експертною радою з питань ліцензування та атестації навчальних закладів. При цьому, у відповідності до пункту 9  Положення РЕР, рішення та висновки Івано-Франківської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів носять рекомендаційний характер.

 План перевірки

 В ході планової перевірки були перевірені наступні питання:

 • формування та ведення ліцензійних справ;
 • забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування;
 • подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів;
 • порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування;
 • делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування;
 • порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду;
 • порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії;
 • порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
 • повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування;
 • розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатом вимог у сфері ліцензування;
 • порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення.

 Результати перевірки

 Згідно листа ІФОДА  від 14.12.2016 № 9961/1/1-16/01-131 за період з 02.01.2016 по 12.12.2016 звернень щодо видачі ліцензій та порушень вимог законодавства у сфері ліцензування освітньої діяльності до ІФОДА не надходило.

 1. Формування та ведення ліцензійних справ

 Протягом періоду, що підлягав перевірці, ліцензійні справи не заводились. 

 1. Забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування

 Згідно з вимогам пункту 8 частини другої статті 6 Закону, орган ліцензування розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Частиною п’ятою статті 21 Закону встановлено, що до набрання чинності положень про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування, серед іншого, оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

У відповідності до  вимог пункту 6 частини другої статті 6 Закону орган ліцензування  здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування.

Проте, на  офіційному веб-сайті ІФОДА, як органу ліцензування, відсутня будь яка інформація про нормативно-правові акти у сфері ліцензування, форма заяв про проведення ліцензування освітніх послуг, розміри та порядок внесення плати за видачу ліцензій, перелік навчальних закладів та суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності, тощо.

 Таким чином, доступність інформації у сфері ліцензування ІФОДА не забезпечена, що є порушенням вимог пункту 6 частини другої статті 6 Закону. 

 1. Подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів

 Строк подання щорічного ліцензійного звіту Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, встановлений пунктом 9 частини другої статті 6 Закону, на час проведення перевірки ще не підійшов.

 1. Порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування

 Повноваження органу ліцензування визначено статтею 6 Закону.

Частиною 3 ст. 6 Закону визначено, що рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника органу або його заступника згідно з розподілом повноважень.

Таким чином, відповідно до розпорядження голови ІФОДА від  18.03.2015 № 160 «Про функціональні повноваження голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної державної адміністрації» рішення ІФОДА, як органу ліцензування мали б оформлятися розпорядженням голови ІФОДА.

Перевіркою встановлено, що жодного рішення у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти ІФОДА, як органом ліцензування, протягом періоду, що підлягав перевірці, не прийнято. 

 1. Делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування

 Відповідно до абзацу 1 частини 4 статті 6 Закону рішенням органу ліцензування на його територіальні підрозділи можуть бути покладені обов’язки з виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.

Надання таких повноважень оформлюється організаційно-розпорядчим актом органу ліцензування. Такий акт на наступний день після його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу ліцензування і направляється у письмовому вигляді до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Оскільки у Івано-Франківської обласної державної адміністрації немає територіальних органів, тому і повноваження у сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти не можуть бути делеговані.

 1. Порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду

 За період, який перевірявся, рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду не приймалися.

 1. Порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії

 За період, який підлягав перевірці, рішення про відмову у видачі ліцензій та переоформлення ліцензій не приймались.

 1. Порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

 За період, який перевірявся, заяви про звуження (зменшення ліцензійного обсягу) або розширення (збільшення ліцензійного обсягу) провадження ліцензіатами виду господарської діяльності у сфері освіти, що підлягає ліцензуванню, не надходили.

 1. Повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування

 Частина 7 статті 13 Закону передбачає, що у разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії, про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів.

За період, який підлягав перевірці, рішення про видачу ліцензій та переоформлення ліцензій не приймались. 

 1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатом вимог у сфері ліцензування

 У період з 02.01.2016 по 12.12.2016 звернення фізичних осіб стосовно порушень ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування до ІФОДА не надходили.

 1. Порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення

 За період, який перевірявся, рішення про анулювання ліцензій не приймалися.

 

Акт складено у двох примірниках.

Завідувач Сектору Державної регуляторної служби в Івано-Франківській області

 

 А.Р. Соболевський

Один примірник акта перевірки отримано: __________________________