АКТ планової перевірки додержання Головним управлінням Державної служби України з питань праці у Київській області вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру від 25 листопада 2016 р. № 13/84-Д-2016

13.03.2017

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної регуляторної служби України
_______________ К.М. Ляпіна
«___» ________ 2016 р.

АКТ
планової перевірки
додержання Головним управлінням Державної служби України з питань праці у Київській області вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

«25» листопада 2016 р.                                                                           № 13/84-Д-2016

Керуючись ст. 9-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), на виконання Плану проведення перевірок Державною регуляторною службою України додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, установленого порядку їх видачі на 2016, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 23.03.2016 № 498, а також наказу Державної регуляторної служби України від 25.11.2016 № 84 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

Корнійчука
Дмитра
Вячеславовича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, голови комісії;

Круліковської
Оксани
Віталіївни,

завідувача сектором Державної регуляторної служби України в Київській області, члена комісії

(далі – Комісія) з 07.11.2016 по 11.11.2016 проведено планову перевірку додержання Головним управлінням Державної служби України з питань праці у Київській області (далі – Головне управління) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) за період з 02.01.2016 по 06.11.2016.

Загальні відомості

 Відповідно до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки віднесено до документів дозвільного характеру(п. 48 Переліку).

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, визначаються Законом.

Статтею 4-1 Закону встановлено, що порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними (регіональними, місцевими) органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Абзацами другим та третім частини 1 статті 4 Закону, серед іншого, визначено, що необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види, дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру, встановлюються виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру.

Статтею 21 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання. Одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Положенням про Про Державну службу України з питань праці, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 визначено, що Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття.

Статтею 21 Закону передбачено, що Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2014 № 1107 був затверджений Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – Порядок).

Пунктом 7 Порядку зазначено, що дозвіл видається: – Держпраці – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені  у пунктах 1, 3-5 додатка 2 до Порядку;– територіальним органом Держпраці – на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім, випадків зазначених у п. 1, 3-5 додатку 2 до Порядку, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку.Територіальним органом дозвіл видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Документи, необхідні для отримання Дозволу, та порядок їх подання до Держпраці України та її територіальних органів визначені пунктом 9 Порядку.

Хід перевірки

 При проведенні перевірки Комісією підлягали вивченню:

 • Положення про Головне управління Держпраці у Київській області, затверджене наказом Держпраці України від 06.05.2015 № 15;
 • Розподіл функціональних обов’язків між начальником, першим заступником начальника та заступниками начальника Головного управління Держпраці у Київській області, затверджений наказом Головного управління Держпраці у Київській області від 05.10.2015 № 21/1;
 • Положення про відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Київській області, затверджене Наказом Головного управління Держпраці у Київській області від 02.06.2015 № 1;
 • Посадова Інструкція начальника відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Київській області, затверджене Наказом Головного управління Держпраці у Київській області від 02.06.2015 № 1;
 • Посадова Інструкція начальника відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Київській області, затверджене Наказом Головного управління Держпраці у Київській області від 02.06.2015 № 1;
 • Посадова Інструкція головного спеціаліста відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Київській області, затверджене Наказом Головного управління Держпраці у Київській області від 02.06.2015 № 1;
 • Дозвільні справи 420 шт.;
 • Статистична інформація за період 02.01.2016 по 06.11.2016.

Результати перевірки

 І. Як документ дозвільного характеру дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки включено до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (Закон України № 3392-VI, п. 48 Переліку).

Статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить 10 робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

У пункті 10 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зазначено, що строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів,  зазначених у пункті 9 цього Порядку.

Оформленням дозволів фактично займається відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Київській області.

Разом з цим, в Положенні про відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Київській області функція розгляду заяв та оформлення зазначених дозволів відсутня.

Незважаючи на те, що м. Київ та Київська область є різними територіальними одиницями, Головне управління Держпраці у Київській області займається оформленням дозволів і суб’єктам господарювання у м. Києві.

Пунктом 7 Порядку визначено, що дозвіл територіальним органом Держпраці видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, тому підстави видачі Головним управлінням Держпраці у Київській області суб’єктам господарювання м. Києва відсутні.

Заяви на отримання дозволу приймаються від суб’єктів господарювання :– м. Києва – через Центр надання адміністративних послуг м. Києва;- Київської області – подаються безпосередньо до Головного управління Держпраці у Київській області.Таким чином, Головним управлінням Держпраці у Київській області порушуються вимоги п. 14 статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».  02.01.2016 по 04.11.2016 до Управління надійшло:

Документ дозвільного характеру Кількість поданих заяв Кількість виданих документів дозвільного характеру Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру
дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 3353 3011 256

    На момент перевірки 86 дозвільних справ знаходилось в стадії розгляду.В ході перевірки було вивчено 420 випадково відібраних дозвільних справ.

При зазначеному вибірковому перегляді справ порушень законодавства в частині додержання порядку прийняття від суб’єкта господарювання (державного адміністратора) заяви та документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, додержання порядку та строків прийняття рішень про видачу, про відмову у видачі документів дозвільного характеру не виявлено.

 

ПРИПИС
Головному управлінню Держпраці у Київській області
про усунення порушень вимог законодавства
з питань видачі документів дозвільного характеру

 1. Начальнику Головного Управління Держпраці у Київській області забезпечити приведення нормативних документів (Положення про Головне Управління, Положення про відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Київській області, посадових інструкцій тощо) стосовно видачі ДДХ дозволів на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки юридичним та фізичним особам – підприємцям, місцем державної реєстрації яких є м. Київ;
 2. Керівництву Головного Управління Держпраці у Київській області вжити невідкладних заходів для безумовного виконання положень статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в частині прийняття документів виключно через ЦНАП;
 3. Інформацію про вжиті заходи надати до Державної регуляторної служби України протягом 30 днів з дня отримання акта перевірки.

Голова комісії

                              Д.В. Корнійчук

 Член комісії

                              О. В. Круліковська

 

З актом перевірки ознайомлено
і один примірник отримано: