АКТ планової перевірки додержання Головним управлінням Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Київській області вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру від 09 листопада 2016 р. № 12/68-Д-2016

13.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної регуляторної служби України
_______________ К.М. Ляпіна
«___» ________ 2016 р.

АКТ
планової перевірки
додержання Головним управлінням Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Київській області
вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

«09» листопада 2016 р.                                                                           № 12/68-Д-2016

 

Керуючись ст. 9-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), на виконання Плану проведення перевірок Державною регуляторною службою України додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, установленого порядку їх видачі на 2016, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 23.03.2016 № 498, а також наказу Державної регуляторної служби України від 12.10.2016 № 68 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

Корнійчука

Дмитра
Вячеславовича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, голови комісії;

Мельника

Андрія

Миколайовича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, члена комісії

(далі – Комісія) з 20.10.2016 по 26.10.2016 проведено планову перевірку додержання Головним управлінням Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Київській області (далі – Головне управління) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

Загальні відомості

Відповідно до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі та рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, віднесено до документів дозвільного характеру.

Відповідно до Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затвердженого наказом Держгеокадастру від 03.03.2015           № 24 (далі – Положення про Головне управління), Головне управління є територіальним органом Держгеокадастру України та йому підпорядковане.

Головне управління відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює:

– проведення в установленому порядку державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою;

– передачу відповідно до закону земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування для всіх потреб в межах області.

У структурі Головного управління функції опрацювання документів дозвільного характеру покладені на:

 – Управління державної землевпорядної експертизи (висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі);

 – Управління державного земельного кадастру (рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прийом заяв на видачу документів дозвільного характеру (висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі та рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності) Головним управлінням здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг.

Головне управління Держгеокадастру у Київській області здійснює свої повноваження у сфері надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації відповідно до угоди між ними від 30.12.2015.

Згідно наказу Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 22.01.2016 № 11 у роботі Центру беруть участь працівники Управління державного земельного кадастру та Управління державної землевпорядної експертизи Головного управління Держгеокадастру у Київській області

Хід перевірки

 При проведенні перевірки Комісією підлягали вивченню такі матеріали:

  • Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затверджене наказом Держгеокадастру від 03.03.2015 № 24;
  • Розподіл функціональних обов’язків між начальником, першим заступником начальника та заступниками начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області, затверджений наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 10.09.2015 № 59, та погодженого Головою Держгеокадастру України;
  • Положення про Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Київській області, затверджене в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області Приходько Л.О. 30.05.2016;
  • Положення про Управління державної землевпорядної експертизи, затверджене в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області Приходько Л.О. 30.05.2016;
  • Дозвільні справи стосовно отримання висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі;
  • Дозвільні справи стосовно отримання рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності;
  • Журнал обліку заяв на отримання висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі;
  • Статистична інформація за період 02.01.2016 по 20.10.2016.

Результати перевірки

 І. Висновок державної експертизи землевпорядної документації

щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

Як документ дозвільного характеру висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизи включено до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (Закон України № 3392-VI, п. 5 Переліку).

Статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить 10 робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Статтею 18 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» визначено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать, зокрема, затвердження методики проведення державної експертизи.

Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації затверджена наказом Держкомзему України від 03.12.2004 №391, її зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за№ 1618/10217 (далі – Методика).

Статтею 39 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» встановлено, що строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об’єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи. Проведення державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі, покладено на Управління державної землевпорядної експертизи.            Заяви на проведення експертизи приймаються від суб’єктів господарювання виключно через Центр надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації та не пізніше наступного робочого дня передаються до Управління.            Відповідно до наказу Держземагентства України від 10.04.2014 №129 Головним управлінням здійснюється реєстрація усіх видів документів виключно у системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ Степ 2.0».           

Статистична інформація за період 02.01.2016 по 20.10.2016

Документ дозвільного характеру Кількість поданих заяв Кількість заяв залишених без розгляду Кількість виданих документів дозвільного характеру Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру
Висновок державної експертизи землевпорядної документації 96 1* 73

* заяву суб’єкта господарювання про проведення державної експертизи землевпорядної документації залишено без розгляду на підставі листа суб’єкта господарювання про повернення документації із землеустрою без проведення державної експертизи 

В ході перевірки було вибірково вивчено 60 дозвільних справ.

При вибірковому вивченні дозвільних справ порушень вимог законодавства в частині додержання порядку прийняття заяви та документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, додержання порядку та строків прийняття рішень про видачу, відмову у видачі документів дозвільного характеру не виявлено.

ІІ. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

Як документ дозвільного характеру рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності включено до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (Закон України № 3392-VI, п. 114 Переліку).

Статтею 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить 10 робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 9 Статті 118 Земельного кодексу України передбачено, що відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Положення Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 № 15 (далі – Положення).

Положенням передбачено, що Держгеокадастр відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в межах, визначених Земельним кодексом України, безпосередньо або через визначені в установленому порядку його територіальні органи.

Прийом заяв на видачу документів дозвільного характеру (рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності) Головним управлінням здійснюється виключно через Центр надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації.

Заяви на видачу рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, реєструються в загальному порядку як вхідна документація, окремий журнал не ведеться.

Відповідно до наказу Держземагентства України від 10.04.2014 №129 Головним управлінням здійснюється реєстрація усіх видів документів виключно у системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ Степ 2.0».

 Статистична інформація за період 02.01.2016 по 20.10.2016: 

Документ дозвільного характеру Кількість поданих заяв Кількість заяв залишених без розгляду Кількість виданих документів дозвільного характеру Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру
Наказ про надання земельної ділянки 41  5 33

На час перевірки на розгляді перебувало 3 проекти з землеустрою.

 

В ході перевірки було вибірково вивчено 30 дозвільних справ.

При вибірковому вивченні дозвільних справ порушень вимог законодавства в частині додержання порядку прийняття заяви та документів, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, додержання порядку та строків прийняття рішень про видачу, відмову у видачі документів дозвільного характеру не виявлено.

 Акт складено у двох примірниках. 

Голова комісії

    Д.В. Корнійчук 

Член комісії

 А.М. Мельник

 

 

 

З актом ознайомлений і 
один примірник отримав: