Акт планової перевірки додержання Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог законодавства у сфері ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорії складності від 09 грудня 2016 р.№ 10/82-Л-2016

13.03.2017

 

Акт
планової перевірки
додержання Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
вимог законодавства у сфері ліцензування
будівництва об’єктів IV і V категорії складності 

09 грудня 2016 р.

№ 10/82-Л-2016

 Відповідно до статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) та на виконання Плану проведення перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування на ІV квартал 2016 року, затвердженого наказом Державної регуляторної служби України від 19.09.2016 № 62, а також наказу Державної регуляторної служби України від 23.11.2016 № 82 «Про проведення планової перевірки» комісією у складі:

КОРНІЙЧУКА

Дмитра

Вячеславовича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, голови комісії;

МОРОЗ

Інни

Валеріївни,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, члена комісії;

СТРОКАЧА

Костянтина

Григоровича,

головного спеціаліста відділу аналізу стану дотримання законності органами контролю та нагляду за додержанням вимог законодавства з питань дозвільної системи та ліцензування Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю, члена комісії;

(далі – Комісія) з 28.11.2016 по 09.12.2016 проведено планову перевірку додержання Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Держархбудінспекцією) вимог законодавства у сфері ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорії складності за період з 15.04.2016 по 27.11.2016.

Загальні відомості

Пунктом 9 статі 7 Закону передбачено, що ліцензуванню підлягає господарська діяльність з будівництва об’єктів  IV і V категорії складності (з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність»). Статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, що господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.Відповідно до цієї ж статті, порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України, а органом ліцензування є орган державного архітектурно-будівельного контролю.Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (далі – Положення ) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294. Підпунктом 5 пункту 4 Положення визначено, що Держархбудінспекція здійснює ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 (далі – Порядок).Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування” та “Про регулювання містобудівної діяльності”, встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності.Відповідно до пункту 3 Порядку:– кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності у будівництві встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності, які затверджуються в установленому законодавством порядку; – при органі ліцензування утворюється ліцензійна комісія, що діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку Мінрегіонбудом.Перелік документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, визначений пунктом 5 Порядку.Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності затверджені постановою Кабінету Міністрів Украни від 30.03.2016 № 256.

На виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2015 № 1164 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

У відповідності до Розподілу функціональних обов’язків та повноважень між Головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України, його першим заступником та заступником, затвердженого наказом Держархбудінспекції від 18.01.2016 № 22, перший заступник Голови Держархбудінспекції організовує та забезпечує:- ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності та контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов.Функції з розгляду заяв та інших документів, що подаються суб’єктами господарювання для одержання ліцензій на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, покладені на Управління ліцензування, обстеження та паспортизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідно до положення про управління, затвердженого наказом Держархбудінспекції від 05.05.2014 № 84 та зміни від 08.08.2016 № 547. Безпосередній розгляд в установленому порядку заяв суб’єктів господарювання про отримання, переоформлення, анулювання ліцензії та внесення змін до переліку робіт, здійснюється відділом ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідно до положення про нього, затвердженого наказом Держархбудінспекції від 05.05.2014 № 84 та від 08.08.2016 № 547. 

 Хід перевірки

 В ході роботи комісії перевірці підлягали:

 1. Ліцензійні справи;

 2. Доступності інформації у сфері ліцензування;

 3. Порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування;

 4. Делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування;

 5. Порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду;

 6. Порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії;

 7. Порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

8.                Повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування;

9.                Дотримання органом ліцензування вимог законодавства при формуванні ліцензійних справ;

 1. Порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення;

В ході перевірки Комісією було вивчено:

 1. Порядок обліку заяв та виданих ліцензій Держархбудінспекцією на провадження господарської діяльності, пов’язаної будівництва об’єктів IV і V категорії складності;
 2. Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294;
 3. Положення про Управління ліцензування, обстеження та паспортизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України, затверджене наказом Держархбудінспекції від 05.05.2014 № 84;
 4. Положення про відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України, затверджене наказом Держархбудінспекції від 05.05.2014 № 84;
 5. Розподіл функціональних обов’язків та повноважень між Головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України, його першим заступником та заступником, затвердженим наказом Держархбудінспекції від 18.01.2016 № 22;
 6. Ліцензійні справи.

Результати перевірки ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів  IV і V категорії складності

 За період з 15.04.2016 по 27.11.2016 

Кількість заяв, поданих здобувачами ліцензій Кількість заяв, залишених без розгляду Кількість виданих ліцензій Кількість відмов у видачі ліцензій Кількість внесених змін до переліку робіт Кількість переоформлених ліцензій Кількість анульованих ліцензій Кількість суб’єктів господарювання, яким зупинено дію ліцензії Кількість суб’єктів господарювання, яким відновлено дію ліцензії
За заявою ліцензіата У зв’язку з несплатою У звязку з непереоформленням За результатами перевірки
4387 491 3384 338 113 61 296 6 3 146 580 115
 • Формування та ведення ліцензійних справ

Формування ліцензійних справ здійснює Управління ліцензування, обстеження та паспортизації.

Для здійснення контролю відповідно до наказу Держархбудінспекції від 14.11.2014 № 436 «Про організацію роботи з ліцензування» (із змінами) та від 19.09.2016 № 659 «Про організацію роботи з ліцензування» за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, ліцензійні справи передаються до територіальних структурних підрозділів Держархбудінспекції.

Територіальні підрозділи забезпечують зберігання ліцензійних справ.

У разі надходження до Держархбудінспекції заяв, листів від ліцензіатів про зміни в документах, що подавалися для отримання ліцензії (зміна місця знаходження тощо), про переоформлення ліцензії, внесення змін до переліку видів робіт, анулювання ліцензії вказані листи (заяви) опрацьовуються в установленому порядку в Управлінні ліцензування, обстеження та паспортизації та передаються до відповідних територіальних структурних підрозділів для врахування в роботі та долучення до ліцензійної справи.

Розподіл обов’язків щодо формування, актуалізацію та зберігання ліцензійних справ визначено наказом Держархбудінспекції від 14.11.2014 № 436 (із змінами) та від 19.09.2016 № 659 «Про організацію роботи з ліцензування».

Під час перевірки було переглянуто 150 ліцензійних справ які зберігались у територіальному підрозділі Київської області.

При перевірці ліцензійних справ виявлені порушення законодавства у сфері ліцензування, а саме:

– статті 17 Закону, якою передбачено зберігання в ліцензійних справах, зокрема, завірених органом ліцензування копій (фотокопій) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата. В усіх переглянутих випадках зазначені рішення в ліцензійній справі відсутні;

частини сьомої статті 11 Закону, якою передбачено, що з документів, поданих для одержання ліцензії на паперових носіях, органом ліцензування обов’язково виготовлюється електронна копія шляхом сканування. В усіх переглянутих випадках електронні копії документів відсутні.

 1. Забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування

 Інформація з питань ліцензування постійно розміщується у офіційному виданні Держархбудінспекції «Вісник Держархбудінспекції України», на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції (http://www.dabi.gov.ua/) у розділі «Напрямки діяльності»  «Ліцензування» розміщена інформація з питань ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, а саме інформація про:

 • порядок отримання ліцензії;
 • зразки форм документів, що подаються для отримання ліцензії та вчинення інших дій з питань ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності;
 • зразок заповнення заяви про отримання ліцензії;
 • роз’яснення щодо заповнення Відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи, які подаються здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;
 • практичний коментар щодо заповнення Відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи, які подаються здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;
 • нову форму ліцензії;
 • казначейські реквізити для плати за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 • переоформлення ліцензії;
 • нормативно-правові документи з питань ліцензування;

У розділі «Поточна діяльність» розміщуються накази Держархбудінспекції щодо організації роботи з питань ліцензування, у тому числі щодо проведення планових заходів контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

Інформація щодо виданих ліцензій та вчинення дій до чинних ліцензій (переоформлення, зміна місця знаходження ліцензіата, внесення змін до переліку робіт до ліцензії, анулювання тощо) розміщується у розділі «Реєстр виданих ліцензій».

Орган ліцензування виконує вимоги п. 6 статті 3 Закону в частині забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування.

 1. Подання уповноваженому органу щорічних ліцензійних звітів

 Оскільки щорічний ліцензійний звіт подається до 30 січня року, наступного за звітним, звіт за 2016 рік ще не подавався.

 1. Порядок прийняття та оформлення органом ліцензування рішень у сфері ліцензування

Ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність».

Відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – Порядок ліцензування), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 (із змінами). Порядок ліцензування розроблений відповідно до Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування» та «Про регулювання містобудівної діяльності» та встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності.

Порядком ліцензування визначена процедура розгляду поданих заяв і документів та прийняття органом ліцензування відповідних рішень з врахуванням специфіки здійснення будівельної діяльності.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності (далі – Ліцензійні умови) та перелік видів робіт з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню (далі – перелік робіт) затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256.

Пунктом 5 Ліцензійних умов визначено перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Пунктами 7, 8 та 9 Порядку встановлені строки, відведені на прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, які суперечать ч. 8 статті 13 Закону.

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.

Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, зазначені у пункті 5 Порядку, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.

Рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт приймається протягом семи робочих днів з дати надходження висновку ліцензійної комісії, про що письмово повідомляється заявник.

У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб’єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово повідомляє заявника.

Таким чином, органом ліцензування рішення про видачу ліцензії у загальному підсумку приймається за 27 робочих днів.

Частиною 8 статті 13 Закону передбачено, що строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви на отримання ліцензії.

Виконуючи вимоги Порядку орган ліцензування порушує вимоги ч. 8 статті 13 Закону. 

 1. Делегування органом ліцензування його територіальним підрозділам повноважень органу ліцензування

 Органом ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності відповідно до постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 є Держархбудінспекція. Відповідно до положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294, територіальні органи Державної архітектурно-будівельної інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі є структурними підрозділами апарату Держархбудінспекції.

Таким чином, оскільки територіальні органи Держархбудінспекції не мають статусу юридичної особи, відсутня необхідність делегування повноважень Держархбудінспекції.

Разом з цим, відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень, на територіальні структурні підрозділи покладено обов’язки щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.

Розподіл функціональних обов’язків та повноважень органу ліцензування між Управлінням ліцензування, обстеження та паспортизації та територіальними структурними підрозділами апарату Держархбудінспекції затверджено наказом Держархбудінспекції від 14.11.2014 № 436 «Про організацію роботи з ліцензування» (із змінами) та від 19.09.2016 № 659 «Про організацію роботи з ліцензування».

 1. Порядок прийняття заяв про отримання ліцензії та підстав для залишення їх без розгляду

Відповідно до пункту 151 Інструкції з діловодства в Державній архітектурно-будівельній інспекції України, затвердженої наказом від 04.12.2015 №1241, усі документи, що надходять до Держархбудінспекції, приймаються централізовано Відділом документообігу Управління роботи з персоналом та документообігу Держархбудінспекції.

Відповідно до пункту 164 вказаної інструкції заяви щодо анулювання, отримання, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, внесення змін у перелік видів робіт до ліцензії реєструються у Відділі документообігу. Після реєстрації вказані вище документи передаються на опрацювання до Управління ліцензування, обстеження та паспортизації Держархбудінспекції для подальшої роботи.

Пунктом 6 Порядку ліцензування визначена процедура та підстави для залишення заяв про отримання ліцензії без розгляду, якою передбачено, що в у разі, коли суб’єкт будівельної діяльності подав документи не в повному обсязі, в них виявлено невідповідність вимогам цього Порядку та законодавства або відповідно до пункту 51 цього Порядку виявлено недостовірні відомості, орган ліцензування повертає їх заявникові разом із відповідним письмовим або в електронному вигляді повідомленням за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку (відповідно до способу подачі заяви про видачу ліцензії) у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії, тобто орган ліцензування не приймає рішення по суті заяви.

Разом з цим, пунктом 1 розділу 2 Статті 6 Закону визначено, що орган ліцензування отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії (в електронній формі та/або на паперовому носії), оформлення, переоформлення та видачу інших документів, що стосуються сфери повноважень органу ліцензування.

Розділом 3 статті 6 Закону визначено, що рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника органу або його заступника згідно з розподілом повноважень.

Враховуючи зазначене, органом ліцензування порушується норма статті 6 Закону щодо прийняття рішення органом ліцензування при залишені заяви без розгляду.  

 1. Порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії

Порядок розгляду заяв про отримання ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії та підстави для відмови у видачі ліцензії визначено Порядком ліцензування.

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів ІV і V категорій складності та переоформлення ліцензії затверджена наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 10.06.2016 № 371 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів ІV і V категорій складності» (із змінами).

Відповідно до інформаційних карток підставами для відмови у видачі ліцензії є:

 • невідповідність поданих суб’єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим Переліком робіт;
 • виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Відповідно до інформаційних карток підставами для відмови у переоформленні ліцензії є:

 • подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом про ліцензування;

– невідповідність спадкоємця вимогам Ліцензійних умов.

Пунктами 7, 8 та 9 Порядку встановлені строки, відведені на прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, які суперечать ч. 8 статті 13 Закону.

Відділ ліцензування Управління ліцензування, обстеження та паспортизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.

Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, зазначені у пункті 5 Порядку, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.

У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб’єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово повідомляє заявника.

Таким чином, органом ліцензування рішення про відмову у видачі ліцензії у загальному підсумку приймається за 23 робочих днів.

Частиною 2 статті 13 Закону передбачено, що у разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії, орган ліцензування надсилає копію рішення про відмову у видачі ліцензії здобувачу ліцензії у строк, що не перевищує п’яти робочих днів..

Виконуючи вимоги Порядку орган ліцензування порушує вимоги статті 13 Закону.

 1. Порядок розгляду заяв про звуження або розширення провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Порядком ліцензування та Ліцензійними умовами не передбачено процедура звуження або розширення провадження ліцензіатом господарської діяльності з будівництва об’єктів ІV і V категорій складності.

Разом з цим відповідно до Порядку ліцензування протягом строку дії ліцензії до переліку робіт за рішенням органу ліцензування, прийнятим на підставі письмового або в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку звернення заявника, можуть вноситися зміни.

Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з внесення змін до переліку видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів ІV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню, затверджені наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 10.06.2016 № 371 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів ІV і V категорій складності» (із змінами).

За перевіряй мий період до органу звернулось 113 ліцензіатів з проханням внести зміни до переліку робіт.

Порушень п. 8 та п. 9 Статті 15 Закону не виявлено. 

 1. Повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування

Відповідно до Порядку ліцензування повідомлення здобувачів ліцензії про прийняті органом ліцензування рішення у сфері ліцензування направляються письмово або в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку (відповідно до способу подачі заяви про видачу ліцензії).

Враховуючи технічні можливості розділу «Реєстр виданих ліцензій» офіційного веб-сайту Держархбудінспекції, для оперативного інформування здобувача ліцензії  повідомлення про прийняте рішення щодо видачі ліцензії направляється також за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку на електронну адресу здобувача ліцензії, вказану у заяві.

Порушення термінів повідомлення суб’єктів господарювання про прийняте рішення не виявлено. 

 1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування

Звернення фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування розглядаються відповідно до законодавства та Інструкції з діловодства в Державній архітектурно-будівельній інспекції України, затвердженої наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 04.12.2015 №1241.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у разі надходження обґрунтованого звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, таке звернення направляється до Державної регуляторної служби України для погодження позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у відповідній частині.

За період з 15.04.2016 по 27.11.2016 до Держархбудінспекції надійшли звернення:

 • Слідчого управління Головного управління у місті Києві Національної поліції України (вх. № 40-6504 від 04.04.2016) щодо порушення Ліцензійних умов ТОВ «КВВ Строй». Державною регуляторною службою України відмовлено у погодженні позапланової перевірки листом від 29.04.2016 № 2842/0/20-16;
 • Народного депутата України Реки А.О. (вх. № 40-7831 від 20.04.2016) – надана відповідь листом від 27.04.2016 № 40-401-6/4069.
 • Громадської організації «Народний контроль України» (вх. № 40-10039 від 23.05.2016) надана відповідь листом Держархбудінспекції від 14.06.2016 № 40-211-16/5590.

Орган ліцензування своєчасно реагує на звернення фізичних та юридичних осіб стосовно порушення ліцензіатами вимог законодавства у сфері ліцензування. 

 1. Порядок прийняття органом ліцензування рішень про анулювання ліцензії та надання витягу з такого рішення.

Порядок прийняття рішень про анулювання ліцензії визначений Порядком ліцензування.

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень органу ліцензування, затверджених наказом Держархбудінспекції від 19.09.2016 № 659 «Про організацію роботи з ліцензування», територіальні структурні підрозділи забезпечують інформування суб’єктів господарювання про анулювання ліцензії.

Порушень законодавства з питань ліцензування не виявлено.

 

Голова комісії 

                              Д.В. Корнійчук

 Члени комісії

                                 К.Г. Строкач

                                 І.В. Мороз