АКТ перевірки додержання виконавчим комітетом Житомирської міської ради вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності № 21/144-К-2017 від 05.12.2017

28.12.2017

Примірник № ____

АКТ
перевірки додержання

виконавчим комітетом Житомирської міської ради

вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності” у частині здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
№ 21/144-К-2017

виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(повне найменування органу державного нагляду (контролю)

     місто Житомир                                                  “05” грудня 2017 р.
     (місцезнаходження)                                                                                                                                 (дата підписання)

Тип заходу плановий                                          

Строк проведення перевірки: з  “22”листопада  2017 р. до 05” грудня 2017 р.

Місце, за яким проводилася перевірка:

10014, м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 4/2
(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,
(0412) 48-12-12, (0412) 48-11-85, mvk@zt-rada.gov.ua
номер телефону/телефаксу, адреса електронної пошти)

Підстава для проведення перевірки:

Стаття 9-1 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Порядок проведення перевірок державними органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, План перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на ІV квартал 2017 року, затверджений наказом ДРС від 25.09.2017 №95 та наказу ДРС від 20.11.2017 №144 “Про проведення планової перевірки”.

Період діяльності органу державного нагляду (контролю), який перевірявся (у разі проведення планової перевірки):

з 02” січня 2017 р. до “20” листопада 2017 р.

Перевірка проводилася комісією:

Галицький Володимир Сергійович

 

Голова комісії, завідувач сектору Державної регуляторної служби в Житомирській області

Ведіщев Максим Олександрович

Член комісії, головний спеціаліст сектору Державної регуляторної служби в Житомирській області

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб органу державного нагляду (контролю) та/або його територіального органу:

Сухомлин Сергій Іванович

Житомирський міський голова

Кондратюк Сергій Миколайович

Заступник Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Ткачук Дмитро Григорович

Заступник Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Черниш Євгеній Миколайович

Директор юридичного департаменту Житомирської міської ради

Питання, які перевірено:

Порядковий номер

Суть питання

Результат перевірки

1

Додержання строків та порядку затвердження планів перевірок, їх змісту, строків оприлюднення планів та звітів про їх виконання

Виявлено порушення частини першої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

2

Наявність та оприлюднення на веб-сайті органу державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів щодо державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності (крім актів з обмеженим доступом), визначених законом відомостей про здійснені заходи державного нагляду (контролю), а також загальних консультацій щодо вимог до провадження відповідної господарської діяльності та/або щодо здійснення державного нагляду (контролю); порядку повідомлення суб’єкту господарювання про плановий захід

Виявлено порушення частини третьої та четвертої статті 8 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

3

Додержання строків проведення заходів державного нагляду (контролю)

Порушень не виявлено

4

Дотримання  порядку складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень

Порушень не виявлено

5

Додержання  порядку зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання

Порушень не виявлено

6

Додержання порядку відбору зразків та проведення експертизи

Порушень не виявлено

Виявлені порушення вимог законодавства в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

Порядковий номер

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

План здійснення державного архітектурно-будівельного контролю шляхом проведення  планових перевірок об’єктів будівництва відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Житомирської міської ради на І квартал 2017 року (наказ начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Житомирської міської ради від 30.12.2016 р. № 11) затверджено пізніше визначеного Законом терміну.

Частина перша статті 5

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

2

Планами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю шляхом проведення  планових перевірок об’єктів будівництва відділом з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Житомирської міської ради на І квартал 2017 року (наказ начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю  Житомирської міської ради від 30.12.2016 р. № 11), та на 2-4 квартал 2017 року (наказ начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю  Житомирської міської ради від 17.03.2017 №19 ) визначено плановий період — квартал.

Частина перша статті 5

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

3

Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради не містить нормативно-правові акти,  дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)  Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю  Житомирської міської ради

Частина третя статті 8

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Перелік документів, копії яких додаються до акта перевірки:

Порядковий номер

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

Наказ ДРС “Про проведення планової перевірки”

від 20.11.2017 №144

2

2

Посвідчення  комісії для проведення планової перевірки виконавчого комітету Житомирської міської ради

Від 20.11.2017  № 21/144-Ж

1

3

Запит комісії до виконавчого комітету Житомирської міської ради

Від 23.11.2017 №1

2

4

Запит комісії до виконавчого комітету Житомирської міської ради

Від 29.11.2017 №2

1

5

Запит комісії до виконавчого комітету Житомирської міської ради

Від 01.12.2017 №3

1

6

Розпорядження міського голови “Про визначення відповідальних осіб для роботи з комісією Державної регуляторної служби України”

Від 27.11.2017 №982

1

8

Лист виконавчого комітету Житомирської міської ради “Про надання інформації на запит комісії”

Від 27.11.2017 №21/7175

 

3

 

9

Копія рішення 13 сесії 7 скликання Житомирської міської ради “Про зміну найменування Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради та затвердження Положення в новій редакції”

Від 06.09.2016 №339

6

10

Копія рішення 18 сесії 7 скликання Житомирської міської ради “Про внесення змін до положень виконавчих органів міської ради”

Від 29.12.2016 №514

30

11

Копія наказу начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради

Від 30.12.2016 №11

2

12

Копія наказу начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради

Від 17.03.2017 №19

2

13

Лист виконавчого комітету Житомирської міської ради “Про надання інформації на запит комісії”

Від 01.12.2017 №21/7305

3

14

Копія сторінки офіційного веб-сайту Житомирської міської ради

http://zt-rada.gov.ua/?3506[0]=171

1

15

Лист виконавчого комітету Житомирської міської ради “Про надання інформації на запит комісії”

Від 01.12.2017 №21/7321

1

16

Копія договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Від 25.10.2013 №53/19/1-12/19-А(1-3)

7

17

Копія додаткової угоди до договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Від 19.05.2017 №53/19/1-12/19-А(1-3)

2

18

Копія акту-повідомлення про порушення умов договору перевізником на автобусному маршруті загального користування

Від 20.10.17 №741/23

2

19

Копія акту-повідомлення про порушення умов договору перевізником на автобусному маршруті загального користування

Від 20.10.2017 №739/23

2

20

Копія акту-повідомлення про порушення умов договору перевізником на автобусному маршруті загального користування

Від 20.10.2017 №768/23

2

21

Копія Положення про управління транспорту і зв’язку  Житомирської міської ради

додаток 11 до рішення міської ради від 21.12.2016 №496

6

Голова та члени комісії:

_____________

(підпис)

Галицький Володимир Сергійович

“___” _________________ 20__ р.

(дата підписання акта)

_____________

(підпис)

Ведіщев Максим Олександрович

“___” _________________ 20__ р.

(дата підписання акта)

Акт перевірки складено у ___ примірниках.

Другий примірник акта перевірки отримав:

 

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника органу державного нагляду (контролю) або уповноваженої ним особи та/або його відокремленого підрозділу)

 

 

__________

(підпис)

 

“___” ____________ 20__ р.

(дата підписання акта)