АКТ перевірки додержання Управлінням Державної служби праці у Миколаївській області вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності» у частині здійсненнядержавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності № 4/112-K-2017 від 10.11.2017

28.12.2017

Примірник № ____

АКТ
перевірки додержання
Управлінням Державної служби праці у Миколаївській області
(найменування органу державного нагляду (контролю)

вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності» у частині здійсненнядержавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності№ 4/112-K-2017

 

Управління Державної служби праці у Миколаївській області
(повне найменування органу державного нагляду (контролю)

 

м. Миколаїв                                                     «10» листопада 2017 року (місцезнаходження)                                                                   (дата підписання)

Тип заходу плановий

(плановий, позаплановий)

 

Строк проведення перевірки:

з 31 жовтня 2017 року до «10» листопада 2017 року

 

Місце, за яким проводилася перевірка:

54003, м.Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40/1

(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,
(0512) 50-01-34, 14mk@dsp.gov.ua
номер телефону/телефаксу, адреса електронної пошти)

 

Підстава для проведення перевірки:

Наказ Державної регуляторної служби України від «25» жовтня

2017 року №112.

 

Період діяльності органу державного нагляду (контролю), який перевірявся (у разі проведення планової перевірки):

з «02» січня2017 року до «30» жовтня 2017 року

 

Перевірка проводилася комісією:

 

Пройдисвіт Олексій Олегович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний спеціаліст сектору Державної регуляторної служби у Миколаївській області, голові комісії

(посада)

 

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб органу державного нагляду (контролю) та/або його територіального органу:

 

Скуратовська Яна Олександрівна

(прізвище, ім’я, по батькові)

Перший застукпник начальника Управлінням Державної служби праці у Миколаївській області
(посада)

Питання, які перевірено:

Порядковийномер

Суть питання

Результат перевірки

1

Строки та порядок затвердження планів перевірок, їх зміст, строки оприлюднення планів та звітів про їх виконання

Виявлено порушення

2

Наявність та оприлюднення на веб-сайті органу державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів щодо державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності (крім актів з обмеженим доступом), визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю), а також загальні консультації щодо вимог до провадження відповідної господарської діяльності та/або щодо здійснення державного нагляду (контролю)

Відповідає вимогам законодавства

3

Порядок повідомлення суб’єкту господарювання про плановий захід

Відповідає вимогам законодавства

4

Строкпроведення заходів державного нагляду (контролю)

Відповідає вимогам законодавства

5

Порядок складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень

Відповідає вимогам законодавства

6

Порядок зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання

Відповідає вимогам законодавства

7

Порядок відбору зразків та проведення експертизи (у разі застосування)

Відповідає вимогам законодавства

Виявлені порушення вимог законодавства в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

Порядковий номер

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

Перелік документів, копії яких додаються до акта перевірки:

Порядковий номер

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

Про оформлення документів

Наказ Упраівління Держпраці у Миколаївській обалсті від 04.04.2016

1

2

Про призначення начальника Управління Держпраці у Миколаївській області

Наказ Держпраці від 21.04.2016 № 26-кт

1

3

Про погордження позапланових

 

 

перевірок

Лист Держпраці від 03.08.2017 № 1044/3/5.2.ДП17

7

4

Положення про Управління Держпраці у Миколаївській області

Наказ Держпраці від 22.06.2017 № 75

15

5

Акт перевірки субєкта господарювання (виробничого об`єкта)

07.04.2017 № 183

3

6

Акт перевірки субєкта господарювання (виробничого об`єкта)

05.09.2017 № 566

3

 

Голова та члени комісії:

 

_____________

(підпис)

Пройдисвіт Олексій Олегович

(прізвище, ім’я, по батькові)

«10» листопада 2017 року(дата підписання акта)

 

Акт перевірки складено у 2 примірниках.

 

Другий примірник акта перевірки отримав:

 

Скуратовська Яна Олександрівна

(прізвище, ім’я, по батькові керівника органу державного нагляду (контролю) або уповноваженої ним особи та/або його відокремленого підрозділу)

______________

(підпис)

«10» листопада 2017 року

(дата підписання акта)