АКТ перевірки додержання Головним управлінням ДСНС України у м. Києві вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №27/150-К-2017 від 22.12. 2017

28.12.2017

 

 

АКТ
перевірки
додержання
Головним управлінням ДСНС України у м. Києві
(найменування органу державного нагляду (контролю)

вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності” у частині здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
27/150-К-2017

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у м. Києві

(повне найменування органу державного нагляду (контролю)

      м. Київ                                                                                    22грудня 2017 р.
     (місцезнаходження)                                                                                                                                         (дата підписання)

Тип заходу                                        плановий
                                                                  (плановий, позаплановий)

Строк проведення перевірки: з “11 грудня  2017 р. до “22 грудня 2017 р.

Місце, за яким проводилася перевірка: 01601,
місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 13, телефон: (044) 272-28-71, факс: (044) 272-53-22,
email: kyiv@mns.gov.ua

Підстава для проведення перевірки: Наказ Державної регуляторної служби України від «27» листопада 2017 р. № 150 «Про проведення планової перевірки»

Період діяльності органу державного нагляду (контролю), який перевірявся (у разі проведення планової перевірки):

з “01” листопада 2016 р. по “01грудня 2017 р.

Перевірка проводилася комісією:

           Соскін Олександр Маркович

(прізвище, ім’я, по батькові)

завідувач Сектору Державної регуляторної служби у м. Києві

(посада)

 

 

 

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб органу державного нагляду (контролю) та/або його територіального органу:

 

Ватолін Андрій Геннадійович

(прізвище, ім’я, по батькові)

начальник Головного управління ДСНС у м. Києві

(посада)

 

Можевенко Дмитро Сергійович

(прізвище, ім’я, по батькові)

начальник Управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС у м. Києві

(посада)

 

Карпенко Сергій Анатолійович

(прізвище, ім’я, по батькові)

заступник начальника Управління – начальник відділу пожежної безпеки Управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС у м. Києві

(посада)

 

 

 

Питання, які перевірено:

Порядковий номер

Суть питання

Результат перевірки

1

Строки та порядок затвердження планів перевірок, їх змісту, строків оприлюднення планів та звітів про їх виконання

Порушень законодавства не виявлено

2

Наявність та оприлюднення на веб-сайті органу державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів щодо державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності (крім актів з обмеженим доступом), визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю), а також загальні консультації щодо вимог до провадження відповідної господарської діяльності та/або щодо здійснення державного нагляду (контролю)

Порушень законодавства не виявлено

Зазначені нормативно-правові акти, інформація та відомості оприлюднені на веб-сайті ДСНС у порядку та в строки, передбачені законодавством.

3

Порядок повідомлення суб’єкту господарювання про плановий захід

 

Порушень законодавства не виявлено

За результатами вибіркової перевірки наглядових справ планових перевірок встановлено, що письмове повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу здійснюється у порядку та у строки,встановленому частиною четвертою статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

4

Строки проведення заходів державного нагляду (контролю)

 

Порушень законодавства не виявлено

За результатами вибіркової перевірки наглядових справ порушень строків здійснення планових та позапланових перевірок не виявлено

 

5

Порядок складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень

 

Порушень законодавства не виявлено

За результатами вибіркового вивчення матеріалів наглядових справ порушень вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», в частині складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень не виявлено

 

6

Порядок зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання

 

Порушень законодавства не виявлено

За результатами вибіркової перевірки наглядових справ встановлено, що зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання здійснюється відповідно до процедури, визначеної частиною сьомою статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

7

Порядок відбору зразків та проведення експертизи (у разі застосування)

 

За інформацією ГУ ДСНС у  м. Києві в період , який перевірявся, відбір зразків продукції та проведення їх експертизи не здійснювалися

 

Виявлені порушення вимог законодавства в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

Порядковий номер

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

Перелік документів, копії яких додаються до акта перевірки:

Порядковий номер

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

Голова та члени комісії:

 

_____________

(підпис)

Соскін Олександр Маркович

(прізвище, ім’я, по батькові)

“___” _________________ 2017 р.

(дата підписання акта)

 

Акт перевірки складено у 2 (двох) примірниках.

Другий примірник акта перевірки отримав:

 

_________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника органу державного нагляду (контролю) або уповноваженої ним особи та/або його відокремленого підрозділу)

______________

(підпис)

“___” ________________ 20__ р.

(дата підписання акта)