АКТ перевірки додержання Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності № 18/133-К-2017 від 19.12.2017

28.12.2017

 

АКТ

перевірки додержання

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

 (найменування органу державного нагляду (контролю)

 

вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності” у частині здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
18/133-К-2017

 

 

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Кіровоградській області

(повне найменування органу державного нагляду (контролю)

 

м. Кропивницький                                «19» грудня 2017 р.
  (місцезнаходження)                                                                                                  (дата підписання)

Тип заходу                                          плановий           .

                                                            (плановий, позаплановий)

Строк проведення перевірки:   з  «06»  грудня  2017  р.  до  «19»  грудня  2017  р.

Місце, за яким проводилася перевірка:  25006, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, тел. (0522) 24 63 36, (0522) 24 63 39, e-mail:  gudpss@kr.consumer.gov.ua                                                                      .

поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,

номер телефону/телефаксу, адреса електронної пошти)

Підстава для проведення перевірки: Наказ Державної регуляторної служби України від «09» листопада 2017 р. №133 «Про проведення планової перевірки»

Період діяльності органу державного нагляду (контролю), який перевірявся (у разі проведення планової перевірки):

з «02» січня 2017 р. до «30» листопада 2017 р.

Перевірка проводилася комісією:

 

Оніщенко Наталія Аркадіївна

 

завідувач Сектору Державної регуляторної служби у Кіровоградській області, голова комісії

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

(посада)

 

 

Ратушна оксана Михайлівна

 

 

головний спеціаліст Сектору Державної регуляторної служби у Кіровоградській області, член комісії

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

(посада)

 

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб органу державного нагляду (контролю) та/або його територіального органу:

 

 

Багрій Андрій Вікторович

 

Перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

(посада)

 

 

Медуниця Олена Анатоліївна

 

Провідний юристконсульт відділу правового забезпечення Головного управління Держпрод-споживслужби в Кіровоградській області

 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

(посада)

 

Сосонський

Олександр Миколайович

 

Провідний юристконсульт відділу правового забезпечення Головного управління Держпрод-споживслужби в Кіровоградській області

   (прізвище, ім’я, по батькові)

 

(посада)

 

 

 

Олійник Дмитро Сергійович

 

головний спеціаліст відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, антитютюнового законодвстваУправління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

   (прізвище, ім’я, по батькові)

 

(посада)

 

 

Питання, які перевірено:


п/п

Суть питання

Результат перевірки

1.

Строки та порядок затвердження планів перевірок, їх змісту, строків оприлюднення планів та звітів про їх виконання

Відповідає вимогам законодавства

 

2.

Наявність та оприлюднення на веб-сайті органу державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів щодо державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності (крім актів з обмеженим доступом), визначені законом відомості про здійснення державного нагляду (контролю), а також загальні консультації щодо вимог до провадження відповідної господарської діяльності та/або щодо здійснення державного нагляду (контролю)

Відповідає вимогам законодавства

 

3.

Порядок повідомлення суб’єкту господарювання про плановий захід

За результатами вибіркового вивчення матеріалів єдиних справ планових перевірок, порушень вимог частини четвертої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не виявлено.

4.

Строки проведення заходів державного нагляду (контролю)

За результатами вибіркового вивчення матеріалів єдиних справ планових перевірок, порушень вимог частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не виявлено.

5.

Порядок складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень

За результатами вибіркового вивчення матеріалів єдиних справ перевірок виявлені наступні порушення:

– відсутність частини необхідної інформації у розпорядчих документах щодо усунення порушень (приписах).

Абзацами три-одинадцять частини дев’ятої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено чіткий перелік відомостей, які повинен містити розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

В результаті проведення вибіркового вивчення справ виявлено, що в розпорядчих документах (приписах) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, відсутня частина необхідної інформації, передбаченої законом, а саме: тип заходу (плановий чи позаплановий); форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) порушення; посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід; прізвище, ім’я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу;

– складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень за результатами проведення планової перевірки суб’єктів господарювання у сфері додержання вимог санітарного законодавства в умовах встановленого до 31 грудня 2017 року мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,

Головним управлінням Держпродспожив-служби у Кіровоградській області в 2017 році проведено 5 планових перевірок у сфері дотримання санітарного законодавства суб’єктами господарювання (комунальними підприємствами). В результаті проведення вибіркового вивчення 3 справ виявлено, що за результатами перевірок складено розпорядчі документи про усунення порушень у сфері санітарного законодавства. Разом з тим, статтею 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлюється до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Дія мораторію не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) у сферах, визначених статтею 6 зазначеного закону. До таких сфер, реалізація яких належить до повноважень Держпродспо-живслужби України та її територіальних органів, відноситься сфера безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів. Таким чином, планові перевірки дотримання суб’єктами господарювання санітарного законодав-ства Головним управлінням Держпрод-споживслужби у Кіровоградській області у 2017 році здійснені з порушенням вимог, встановлених законом, а, відповідно, розпорядчі документи органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення таких заходів державного нагляду (контролю), складені та застосовані неправомірно.

6

Порядок зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктам господарювання.

 

Відповідно до отриманої інформації (лист Головного управління Держпродспо-живслужби в Кіровоградській області № 10-13/5034 від 14.12.2017) зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктам господарювання в період, що підлягає перевірці, не здійснювалось.

7

Порядок відбору зразків та проведення експертизи (у разі застосування)

 

 

Відповідно до отриманої інформації (лист Головного управління Держпродспо-живслужби в Кіровоградській області № 10-13/5034 від 14.12.2017), відбір зразків та проведення експертизи в період, що підлягає перевірці, не здійснювалось

Виявлені порушення вимог законодавства в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

 

№ з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1.

Відсутність частини необхідної інформації у розпорядчих документах органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю).

 

Позапланова перевірка ФОП Обушко О.М. – єдина справа 27

Планова перевірка ТОВ «Фон-Сан» – єдина справа № 11

Планова перевірка ТОВ «Соколівський м’ясокомбінат «Українські ковбаси» – єдина справа № 12

частина 9

стаття 7

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

2.

Неправомірне складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень за результатами проведення планової перевірки суб’єктів господарювання у сфері додержання вимог санітарного законодавства в умовах встановленого до 31 грудня 2017 року мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

Планова перевірка Дмитрівського СКП «Сількомунгосп» – єдина справа № 31

Планова перевірка СВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – єдина справа 40

Планова перевірка Знам’янського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – єдина справа 47 

стаття 2

 

Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

 

 

Перелік документів, копії яких додаються до акта перевірки:

 

№ з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1.

Запит голови комісії

Лист від 06.12.2017 № 1

2

2.

Запит голови комісії

Лист від 06.12.2017 № 2

1

3.

Лист Начальника Головного управління Держпродспожив-служби в Кіровоградській області І. Бойчука

Лист від 14.12.2017 № 10-13/5025

1

4.

Лист Начальника Головного управління Держпродспожив-служби в Кіровоградській області І. Бойчука

Лист від 14.12.2017 № 10-13/5034

1

5.

Лист Начальника Головного управління Держпродспожив-служби в Кіровоградській області І. Бойчука

Лист від 14.12.2017 № 10-13/5035

2

6.

Лист Начальника Головного управління Держпродспожив-служби в Кіровоградській області І. Бойчука

Лист від 15.12.2017 № 10-13/5079

1

7.

Положення про Головне управління Держпродспожив-служби в Кіровоградській області

Наказ Держпродспоживслужби від 17.07.2017 № 565

12

8.

Про призначення начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

Наказ Держпродспоживслужби від 27.01.2017 № 34-к

1

9.

Про розподіл функціональних повноважень керівництва Головного управління

Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області  від 11.10.2017 № 278

9

10.

Про внесення змін до розподілу функціональних повноважень

Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області  від 23.10.2017 № 320

1

11.

Єдина справа № 27 (позапланова перевірка ФОП ОБУШКО О.М.)

Лист ФОП Обушко О.М. щодо проведення позапланового заходу від 15.09.2017 № 09/15;

наказ про здійснення позапланового заходу від 18.09.2017 № 219;

направлення на проведення заходу від 18.09.2017 № 99;

акт перевірки від 19.09.2017;

припис № 4 від 19.09.2017;

відповідь на припис № 4 ФОП Обушко О.М. від 10.10.2017;

внутрішній опис документів єдиної справи;

титульний лист єдиної справи.

24

12.

Єдина справа № 11 (планова перевірка ТОВ «ФОН-САН»)

Повідомлення про проведення планового заходу від 01.09.2017 № 3058;

наказ про здійснення позапланового заходу від 08.09.2017 № 198;

направлення на проведення заходу від 08.09.2017 № 83;

акт перевірки № 8 від 15.09.2017;

припис № 2 від 18.09.2017;

заява від директора ТОВ «ФОН-САН» від 04.10.2017 щодо погодження програми проведення лабораторного контролю;

програма проведення лабораторного контролю;

відповідь на припис № 2 директора ТОВ «ФОН-САН» від 04.10.2017;

внутрішній опис документів єдиної справи;

титульний лист єдиної справи.

29

13.

Єдина справа № 12 (планова перевірка ТОВ «СОКОЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ «УКРАЇНСЬКІ КОВБАСИ»)

Повідомлення про проведення планового заходу від 01.09.2017 № 3057;

наказ про здійснення позапланового заходу від 08.09.2017 № 199;

направлення на проведення заходу від 08.09.2017 № 84;

акт перевірки № 7 від 15.09.2017;

припис № 1 від 18.09.2017;

заява від директора ТОВ «СОКОЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ «УКРАЇНСЬКІ КОВБАСИ» від 04.10.2017 № 87 щодо погодження програми проведення лабораторного контролю;

програма проведення лабораторного контролю;

відповідь на припис № 1 директора ТОВ «ФОН-САН» «СОКОЛІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ «УКРАЇНСЬКІ КОВБАСИ» від 05.10.2017  № 88;

внутрішній опис документів єдиної справи;

титульний лист єдиної справи.

30

14.

Витяг з плану заходів державного нагляду (контролю) в сфері безпечнос-ті харчових продуктів та ветеринарії Головного управління Держпродспожив-служби в Кіровоградській області на 2017 рік

Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 01.12.2016 р. № 111

3

15.

Єдина справа № 31 (Планова перевірка ДМИТРІВСЬКОГО СКП «СІЛЬКОМУНГОСП»)

Повідомлення про проведення планового заходу від 08.09.2017 № 02-7;

наказ про здійснення позапланового заходу від 20.09.2017 № 226;

направлення на проведення заходу від 20.09.2017 № 103;

акт перевірки;

припис № 02-5 від 28.09.2017;

лист від директора ДМИТРІВСЬКОГО СКП «СІЛЬКОМУНГОСП» від 05.10.2017 № 15 про усунення порушень санітарного законодавства;

лист від директора ДМИТРІВСЬКОГО СКП «СІЛЬКОМУНГОСП» від 01.12.2017 № 18 про усунення порушень санітарного законодавства;

внутрішній опис документів єдиної справи;

титульний лист єдиної справи.

16

16.

Єдина справа № 40

(Планова перевірка СВІТЛОВОДСЬКОГО ВКГ ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД»)

Повідомлення про проведення планового заходу від 26.09.2017 № 3355;

наказ про здійснення позапланового заходу від 26.09.2017 № 235;

направлення на проведення заходу від 26.09.2017 № 112;

акт перевірки;

припис № 2 від 19.10.2017;

лист від директора СВКГ ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» від 20.11.2017 про усунення недоліків;

внутрішній опис документів єдиної справи;

титульний лист єдиної справи.

12

17.

Єдина справа № 47 (Планова перевірка ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ВКГ ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД»)

Повідомлення про проведення планового заходу від 02.10.2017 № 3465;

наказ про здійснення позапланового заходу від 02.10.2017 № 244;

направлення на проведення заходу від 02.10.2017 № 119;

акт перевірки;

припис № 02-8 від 30.10.2017;

лист від директора ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ВКГ ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» від 07.12.2017 про усунення недоліків;

внутрішній опис документів єдиної справи;

титульний лист єдиної справи.

15

18

Витяг з плану заходів державного нагляду (контро-лю) за дотриманням санітар-ного законодавства та у сфері безпечності харчових продук-тів та ветеринарії на 2017 рік

Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від 01.12.2016 № 111

6

 

 

Голова та члени комісії:

 

_____________

(підпис)

Оніщенко Наталія Аркадіївна

(прізвище, ім’я, по батькові)

19грудня 2017 р.

(дата підписання акта)

 

_____________

(підпис)

Ратушна Оксана Михайлівна

(прізвище, ім’я, по батькові)

19грудня 2017 р.

(дата підписання акта)

Акт перевірки складено у 2 примірниках.

Другий примірник акта перевірки отримав:

 

_________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника органу державного нагляду (контролю) або уповноваженої ним особи та/або його відокремленого підрозділу)

__________

(підпис)

“___” ________________ 20__ р.

(дата підписання акта)