АКТ перевірки додержання Головним управлінням Держпродспоживслужби у Миколаївській області вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності» у частині здійсненнядержавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності № 4/131-К-2017 від 17.11.2017

28.12.2017

Примірник № ____

АКТ
перевірки додержання
Головним управлінням Держпродспоживслужби у Миколаївській області
(найменування органу державного нагляду (контролю)

вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності» у частині здійсненнядержавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності№ 4/131-К-2017

Головне управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області
(повне найменування органу державного нагляду (контролю)

м. Миколаїв                                                     «17» листопада 2017 року (місцезнаходження)                                                                   (дата підписання)

Тип заходу плановий

(плановий, позаплановий)

Строк проведення перевірки:

з «10» листопада 2017 року до «17» листопада 2017 року

Місце, за яким проводилася перевірка:

54003, м. Миколаїв, пр. Центральний, 288

(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,
(0512) 24-00-23,dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua
номер телефону/телефаксу, адреса електронної пошти)

Підстава для проведення перевірки:

Наказ Державної регуляторної служби України

від «09» листопада 2017 року №131

Період діяльності органу державного нагляду (контролю), який перевірявся (у разі проведення планової перевірки):

з «02» січня2017 року до «09» листопада 2017 року

Перевірка проводилася комісією:

Пройдисвіт Олексій Олегович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головний спеціаліст сектору Державної регуляторної служби у Миколаївській області, голові комісії

(посада)

Перевірка проводилась у присутності посадових осіб органу державного нагляду (контролю) та/або його територіального органу:

Циган Ірина Миколаївна

(прізвище, ім’я, по батькові)

Заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області
(посада)

Питання, які перевірено:

Поряд-ковийномер

Суть питання

Результат перевірки

1

Строки та порядок затвердження планів перевірок, їх зміст, строки оприлюднення планів та звітів про їх виконання

Відповідає вимогам законодавства

2

Наявність та оприлюднення на веб-сайті органу державного нагляду (контролю) нормативно-правових актів щодо державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності (крім актів з обмеженим доступом), визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю), а також загальні консультації щодо вимог до провадження відповідної господарської діяльності та/або щодо здійснення державного нагляду (контролю)

Відповідає вимогам законодавства

3

Порядок повідомлення суб’єкту господарювання про плановий захід

Відповідає вимогам законодавства

4

Строкпроведення заходів державного нагляду (контролю)

Відповідає вимогам законодавства

5

Порядок складення та застосування розпорядчих документів щодо усунення порушень

Відповідає вимогам законодавства

6

Порядок зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання

Відповідає вимогам законодавства

7

Порядок відбору зразків та проведення експертизи (у разі застосування)

Відповідає вимогам законодавства

Виявлені порушення вимог законодавства в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

Порядковий номер

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

Перелік документів, копії яких додаються до акта перевірки:

Порядковий номер

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

Наказ Держпродспоживслужби «Про затвердження Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області»

Від10 серпня 2017 року №664

 

2

Наказ Держпродспоживслужби  «Про виконання обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області»

Від07 листопада 2017 року №952-к

 

3

Актпланової перевірки характеристик продукції ТОВ «Гараж Мобайл Груп»

Від17.08.2017 року

№ 000041 

 

4

Актпланової перевіркиТОВ ТЗПП «Альянс»

Від 21.06.2017 року

№000023

 

5

Актпозапланової перевіркиВознесенської центральноїрайонної аптеки №42 підприємства комунальної власності області «Фармація»

Від 21.04.2017 року

№ 007

 

6

Актпозапланової перевіркиФОП Раєвський С.Б.

Від05.09.2017 року

№ 136/5

17

7

Актпланової перевіркиКП «Снігурівський ринок»

Від10.07.2017 року

№14.4.4.1/1474

27

Голова та члени комісії:

 

_____________

(підпис)

Пройдисвіт ОлексійОлегович

(прізвище, ім’я, по батькові)

«17» листопада 2017 року(дата підписання акта)

 

Акт перевірки складено у 2 примірниках.

 

Другий примірник акта перевірки отримав:

 

Циган Ірина Миколаївна

(прізвище, ім’я, по батькові керівника органу державного нагляду (контролю) або уповноваженої ним особи та/або його відокремленого підрозділу)

_____________(підпис)

«17» листопада 2017 року

(дата підписання акта)