АКТ перевірки додержання Державною екологічною інспекцією у Харківській області вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності” в частині здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» 25.01.2019 № 1/2-К-2019

18.02.2019