Щодо додержання законодавства органами місцевого самоврядування

16.01.2024

Державна регуляторна служба України за результатами опрацювання відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проєктів регуляторних актів, розробниками яких є органи місцевого самоврядування, звернулась до обласних військових адміністрацій з листом від 16.01.2024 № 227/20-24 про наступне.  

Законодавство надає місцевим радам повноваження, спрямовані на вирішення значного обсягу питань місцевого значення як економічного, так і соціального характеру, в межах певної територіальної громади.

Згідно із статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети в межах своїх повноважень приймають рішення, які є підзаконними нормативно-правовими актами.

Стаття 17 Закону України «Про правотворчу діяльність» передбачає, що підзаконний нормативно-правовий акт видається суб’єктом правотворчої діяльності на основі та на виконання Конституції України, законів, чинних міжнародних договорів України та спрямований на їх реалізацію, а також має відповідати Конституції України, законам, чинним міжнародним договорам України, підзаконним нормативно-правовим актам вищої юридичної сили та узгоджуватися між собою.

Проте мають місце численні випадки розроблення місцевими радами та їх виконавчими комітетами проєктів регуляторних актів на основі законодавчих та нормативно-правових актів, що втратили чинність. Зокрема, це стосується проєктів рішень у сферах управління відходами та водовідведення, врегулювання земельних відносин, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, благоустрою території населених пунктів тощо.

У зв’язку з цим, ДРС звертає увагу, що втратили чинність:  

  • Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» 28 квітня 2021 р. на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»;
  • Закон України «Про відходи» 09 липня 2023 р. на підставі Закону України «Про управління відходами»;
  • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 01 жовтня 2023 р. на підставі Закону України «Про систему громадського здоров’я»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2022 р. № 677 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 483»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2023 р. № 835 «Про затвердження Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 918 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів»;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2023 р. № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів»;
  • наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2016 р. № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 04 квітня 2023 р. № 716 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики»;
  • наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 березня 2023 р. № 586 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548».

Також 07 серпня 2023 р. набрав чинності Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод», яким, у тому числі, внесено зміни до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», який з 12.01.2023 має назву «Про питну воду та питне водопостачання».

Крім того, до повноважень місцевих рад відноситься ухвалення рішень про затвердження правил благоустрою території населених пунктів на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 р. за № 1529/31397. Водночас зазначені Типові правила містять значну кількість посилань на Державні будівельні норми (ДБН) та Державні стандарти України (ДСТУ), дію яких на теперішній час скасовано та на заміну їм прийнято інші. Проте у проєктах правил благоустрою території населених пунктів органи місцевого самоврядування продовжують посилатися на недіючі ДБН і ДСТУ і не приймають до уваги скасування їх дії.

Крім викладеного, звертаємо увагу, що ДРС оновлено станом на 01 січня 2024 р. перелік актів (проєктів актів) органів місцевого самоврядування, що надходять на розгляд до Державної регуляторної служби України, на які не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розміщений на офіційному вебсайті ДРС https://www.drs.gov.ua у рубриці «Регуляторна політика» (підрубрика «Актуальна інформація»).

Враховуючи вищевикладене, ДРС наголошує на обов’язковому додержанню органами місцевого самоврядування ними законодавства при розробленні проєктів регуляторних актів.