Роз’яснення стосовно застосування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час прийняття рішень органів місцевого самоврядування про встановлення плати за землю

13.04.2021

Рішення органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів можуть мати ознаки регуляторних актів.

У разі наявності ознак регуляторного акту, органи місцевого самоврядування при прийнятті таких рішень про встановлення місцевих податків і зборів повинні дотримуватись процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

28 березня 2021 року набрав чинності Закон України від 02.03.2021 № 1293 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні». 

Цим Законом підрозділ 6  розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пунктом 11, відповідно до якого тимчасово, до 1 січня 2035 року, установлено, що в частині плати за землю за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, що використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями (крім інвестиційних проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин) відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», органи місцевого самоврядування можуть: 

  • встановлювати ставки земельного податку та орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі, меншому ніж розмір земельного податку, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території;
  • звільняти від сплати земельного податку.

До таких рішень органів місцевого самоврядування та/або рішень про внесення змін до таких рішень не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпунктів 12.3.312.3.4 і 12.3.7 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 цього Кодексу та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Тобто, у період з 28 березня 2021 року до 1 січня 2035 року до рішень органів місцевого самоврядування про встановлення ставок земельного податку та орендної плати за землю та/або звільнення від сплати земельного податку,  а також внесення відповідних змін до рішень виключно в частині плати за землю за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, що використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями (крім інвестиційних проектів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин), відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» вимоги щодо реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» можуть не застосовуватись.

У разі прийняття органами місцевого самоврядування рішень, положеннями яких одночасно встановлюються декілька місцевих податків та зборів або встановлюється  плата за землю (у тому числі, передбачається  зменшення ставок земельного податку та/або орендної плати, та/або звільнення від сплати земельного податку відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні»), такі рішення потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».