Роз’яснення щодо застосування регуляторними органами вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” стосовно оприлюднення проектів регуляторних актів

05.04.2018

Роз’яснення

щодо застосування регуляторними органами вимог

Закону України “Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності” стосовно оприлюднення

проектів регуляторних актів

 

Порядок та способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, визначено у статтях 9 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Згідно із статтею 13 Закону повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації розробника цього документу, а у разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет.

Непорозуміння найчастіше виникають при застосуванні кінцевої частини цієї норми, а саме, щодо можливості розміщення зазначених регуляторних документів тільки на офіційній сторінці розробника в мережі Інтернет.

ДРС як уповноважений орган щодо здійснення державної регуляторної політики залишається на позиції, що за наявності у розробника як друкованого засобу масової інформації (далі – ДЗМІ), так і власної офіційної сторінки в мережі Інтернет, норма Закону дозволяє розробнику визначити на свій розсуд, яким способом оприлюднити проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу.

Таким чином, розробник незалежно від наявності у нього власних ДЗМІ може оприлюднювати зазначені регуляторні документи:

  у ДЗМІ та на офіційному сайті в мережі Інтернет;

  у ДЗМІ;

  на офіційному сайті в мережі Інтернет.

ДЗМІ можуть бути власними або визначеними розробником. За наявності у розробника власного або офіційно визначеного ДЗМІ перевага надається офіційним друкованим засобам масової інформації.

В мережі Інтернет проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу до нього розміщуються на офіційній сторінці розробника або на офіційній сторінці в мережі Інтернет органу державної влади, до сфери управління якого він належить (згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів влади»).