Роз’яснення про віднесення до категорії регуляторних актів проектів нормативно-правових актів щодо критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та необхідності їх погодження з Державною регуляторною службою України

10.07.2018

 

Роз’яснення

про віднесення до категорії регуляторних актів проектів  нормативно-правових актів щодо критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та необхідності їх погодження з Державною регуляторною службою України

 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінетом Міністрів України постановою від 10.05.2018 № 342 затверджено Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)  (далі – Критерії).

Орган державного нагляду (контролю) відповідно до вимог законодавства з урахуванням зазначеної Методики, даних про настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності суб’єктів господарювання, пропозицій громадських об’єднань визначає у віднесеній до його відання сфері Критерії, які затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного органу державного нагляду (контролю).

Згідно із законодавством Критерії міститимуть, зокрема, сферу державного нагляду (контролю), у якій застосовуються критерії, відповідні цілі державного нагляду (контролю) та оцінку ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності; вичерпний перелік критеріїв; показники критеріїв, за якими визначається ступінь ризику; положення щодо періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Таким чином, у разі, якщо відповідні проекти нормативно-правових актів будуть розроблені у повній відповідності з Методикою розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) та не міститимуть будь-яких інших норм регуляторного характеру, такі проекти можуть не мати ознак регуляторного акта

Однак, проекти постанов Кабінету Міністрів України про встановлення Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, підлягають обов’язковому погодженню з ДРС як центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

При цьому наголошуємо, що під час розгляду таких проектів ДРС проводитиме їх аналіз на відповідність вимогам Закону України   «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342.