Прийняття Службою рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики

05.10.2012

Виконуючи завдання Президента України та Уряду, направлених, зокрема, на дерегуляцію господарської діяльності, а також з метою попередження порушення законних прав суб`єктів господарювання та унеможливлення нанесення їм економічних збитків під час здійснення господарської діяльності Держпідприємництвом України прийнято три рішення про необхідність усунення виявлених порушень принципів державної регуляторної політики.

Рішення № 1 від 08.06.2012 передбачало необхідність виключення з редакції Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389, норми щодо застосування до суб`єктів господарювання санкцій за самовільне використання морської води в розмірі ставок аналогічним ставкам збору за спеціальне використання поверхневих вод для показника «Інші водні об`єкти», встановлених статтею 325 Податкового кодексу України.

Наведене вище обумовлено тим, що відповідно до вимог підпункту 324.4.9 пункту 324.4 статті 324 Податкового кодексу України збір за спеціальне використання води не справляється за морському воду, крім води з лиманів.

Рішення № 1 Міністерством екології та природних ресурсів України виконано шляхом затвердження наказу від 15.06.2012 № 320 «Про внесення змін до пункту 9.1 Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів» (далі – Наказ № 320), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2012 № 997/21309.

Прийняте Держпідприємництвом України рішення № 2 від 05.09.2012 передбачає розробку Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України проекту акта про внесення змін до абзацу другого пункту 4.6 розділу 4 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.1999 № 112 (далі – Положення) з метою виключення з його редакції норми, яка передбачає отримання дозволу на виконання робіт з розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, оскільки на даний час законодавством не передбачена необхідність отримання даного дозвільного документу.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” рішення  спеціально уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Однак Держгірпромнагляд не виконав рішення Держпідприємництва у зазначений строк. 

Таким чином, виходячи зі змісту повноважень Держпідприємництва, регламентованих частиною п’ятою статті 28 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повідомляємо, що дія наказу Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.1999 № 112 “Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” зупиняється з 06 листопада 2012 року.

Ураховуючи вищевикладене, на виконання вимог частини восьмої статті 28 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Держпідприємництво надіслало Міністерству юстиції України листа про необхідність зупинення дії вищезазначеного Положення, про що також буде опубліковано в газеті “Урядовий кур’єр”.

Рішення № 3 від 11.09.2012 передбачає скасування Міністерством інфраструктури України Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об`єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об`єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування, затвердженого наказом Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 № 414 (далі – Порядок), як такого, що не відповідає Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», зокрема, в частині відсутності правових підстав для видачі дозволу на розміщення спеціальних конструкцій вздовж автомобільних доріг у межах населених пунктів, а також згод на розміщення спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства поза межами населених пунктів як таких, що не передбачені жодним законом України.

 Зазначене рішення Держпідприємництва не виконано у двомісячний строк. Керуючись, повноваженнями Держпідприємництва, регламентованими частиною п’ятою статті 28 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повідомляємо, що дія наказу Державної служби Автомобільних доріг України від 29.09.2005 № 414 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об’єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об’єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування”  зупиняється з 12 листопада 2012 року.

В свою чергу, на виконання вимог частини восьмої статті 28 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Держпідприємництво надіслало Міністерству юстиції України листа про необхідність зупинення дії вищезазначеного Положення, про що також буде опубліковано в газеті “Урядовий кур’єр”.