Інформація щодо погодження проектів регуляторних актів з уповноваженим органом щодо здійснення державної регуляторної політики у 2012 році

29.03.2013

Протягом 2012 року органами виконавчої влади розроблено та надано на погодження до уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики (далі – уповноважений орган) 2018 проектів регуляторних актів (з них розробниками 1792-х проектів виступали центральні органи виконавчої влади, 226-х – місцеві), що  на майже 19 відс. більше, ніж у 2011 році. 

При цьому, на рівні центральних органів виконавчої влади у 2012 році відзначається збільшення на 38 відс. кількості поданих на погодження до уповноваженого органу проектів регуляторних актів. Натомість на рівні місцевих органів виконавчої влади цей показник знизився на 43 відс. у порівнянні з 2011 роком, що пояснюється забезпеченням уповноваженим органом погодження проектів регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади лише з липня 2012 року.

Підвищення рівня регуляторної активності з боку центральних органів виконавчої влади було характерним майже для усіх регуляторних органів за винятком Нацкомфінпослуг, Мінкультури, МОНу, МНС, Антимонопольного комітету України та Держстату.

По окремих регуляторних органах було зафіксовано суттєве збільшення кількості розроблених ними регуляторних актів. Так, більш ніж у 2 рази збільшилась кількість розроблених проектів регуляторних актів Міненерговугілля (з 17 проектів регуляторних актів розроблених у 2011 році до 51  – у 2012 році), Фондом державного майна (відповідно з 28 – до 65), Держгірпромнаглядом (з 32 – до 85), Мінфіном – на 92,3 відс. (з 89 – до 172),    ДПА  – на 82 відс. (з 39 – до 71), Мінекономрозвитку – на 72,6 відс. (з 81 – до 127), МОЗу – на 61 відс. (з 62 – до 100) та  Мінінфраструктури – на 59 відс. (з 71 – до 113).

Звертає на себе увагу той факт, що переважна більшість розроблених у 2012 році міністерствами та відомствами проектів (по яких виявлено  підвищення регуляторної активності) становлять проекти власних регуляторних актів.

Зокрема, питома вага власних регуляторних актів від загальної кількості розроблених проектів Держгірпромнагляду становить 88 відс., для Мінінфраструктури – 68 відс., для Мінфіну – 67 відс., для Мінагрополітики – 63 відс., для МОЗу – 53 відсотка.

Наведене може свідчити про повернення до практики підзаконного відомчого регулювання господарської діяльності замість прогресивного та більш стабільного законодавчого регулювання господарської  діяльності.

Проведений уповноваженим органом моніторинг прийнятих у 2012 році регуляторних актів центральними та місцевими органами виконавчої влади виявив факти прийняття окремими регуляторними органами центрального рівня та місцевими органами майже усіх регіонів регуляторних актів без погодження з уповноваженим органом.

У відповідності до вимог Закону у 2012 році на погодження до  уповноваженим органу подавалось 226 розроблених місцевими органами виконавчої влади проектів регуляторних актів, з яких  в погодженні 92-х – було відмовлено.

В той же час, за наданою Радою Міністрів АР Крим, Севастопольською, Київською міськдержадміністраціями та облдержадміністраціями інформацією про здійснення цими органами регуляторної діяльності протягом 2012 року місцевими органами виконавчої влади було розроблено та прийнято 850 регуляторних актів.

Водночас питома вага прийнятих у 2012 році Радою Міністрів АР Крим, облдержадміністраціями та Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями регуляторних актів без погодження із уповноваженим органом також значно зросла у порівнянні із попереднім роком – відповідно з 48 до 74 відс. від загальної кількості прийнятих регуляторних актів.

При цьому, прийняття регуляторних актів із зазначеним порушенням вимог Закону  здійснювалось практично у всіх регіонах України (за винятком Миколаївської облдержадміністрації), а у 10-ти регіонах (Волинською, Житомирською, Івано-Франківською, Львівською, Рівненською, Сумською, Тернопільською, Херсонською облдержадміністраціями, Київською і Севастопольською міськдержадміністраціями) жоден з прийнятих у 2012 році та розміщених на офіційних веб-сайтах регуляторних актів не проходив погодження із уповноваженим органом.

Слід відзначити, що за інформацією лише Луганської облдержадміністрації минулого року в області органами виконавчої влади було прийнято 700 регуляторних актів (5 регуляторних актів – облдержадміністрацією, 695 регуляторних актів –  районними державними адміністраціями області).

В той же час,  протягом 2012 року місцевими органами виконавчої влади Луганської області на погодження до уповноваженого органу було надано лише 18 проектів регуляторних актів, з яких лише 6 проектів регуляторних актів були погоджені, а в погодженні 12 – було відмовлено з причин невідповідності їх вимогам та принципам державної регуляторної політики.

Разом з тим,  у 2012 році на рівні центральних органів виконавчої влади кількість регуляторних актів, прийнятих без погодження з уповноваженим органом, істотно зменшилась (лише поодинокі випадки виявлено у регуляторній діяльності МОЗу, Мінрегіону, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Фонду державного майна).