2. Акти Кабінету Міністрів України

Державна регуляторна політика

Постанова КМУ від 11.02.2004 № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

Постанова КМУ від 11.03.2004 № 308  «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Розпорядження КМУ від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади»

Постанова КМУ і Національного Банку України від 14.04.2004 № 471 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413-р «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку “Ведення бізнесу” (“Doing Business”) та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»

Дозвільна система

Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 27.01.2010 № 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди»

Постанова Кабінету Міністрів України  вiд 07.12.2016 № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №47 «Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про документи дозвільного характеру»

Ліцензування

Постанова КМУ від 08.11.2000 №1669 «Про експертно-апеляційну раду при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва»

Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609  «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова КМУ від 16.03.2016 № 182  «Про затвердження Порядку проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування»

Постанова КМУ від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі»

Державний нагляд (контроль)

Постанова КМУ від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова КМУ від 04.11.2015 № 902 «Деякі питання проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Постанова КМУ від 16.03.2016 №182 “Порядок проведення спеціально уповноваженим органом планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування” 

Постанова КМУ від 24.05.2017 № 361 “Порядок проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”