На Полтавщині виявлено 102 рішення органів місцевого самоврядування, прийнятих з порушенням законодавства

15.01.2021

pexels-photo-590022

За результатами проведеного Сектором Державної регуляторної служби у Полтавській області у 2020 році моніторингу офіційних веб-сайтів органів місцевого самоврядування Полтавського регіону виявлено 102 регуляторних акта, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вимог.

Підготовлено 100 звернень ДРС до органів місцевого самоврядування з пропозиціями стосовно вжиття відповідних заходів реагування щодо виявлених регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням установлених законом вимог. Зокрема: 52 звернень міським радам; 31 – сільським радам; 17 – селищним радам.

Із загальної кількості виявлених регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, прийнято органами місцевого самоврядування за відсутності встановлених діючим законодавством України повноважень, з них:

24 стосуються питань регулювання земельних відносин;

10 продажу, списання, відчуження майна;

8 розміщення тимчасових споруд;

1 конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

4 торгівлі на ринках;

9 оренди майна комунальної власності;

21 сфери розвитку інфраструктури та благоустрою;

4 врегулювання питань розміщення рекламних засобів;

21 інші.

Слід зазначити, що відповідно до узагальненої інформації, отриманої під час поточної роботи Сектору (організації методичних семінарів та робочих зустрічей, листування, аналізу сайтів, телефонних консультацій тощо), стає зрозуміло, що у переважній більшості органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади Полтавської області у штаті відсутня відокремлена посада спеціаліста у сфері державної регуляторної політики, що суттєво впливає на якість реалізації норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Враховуючи зазначене, з метою безумовного виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Полтавської області вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Сектором підготовлено проекти листів за підписом керівництва Служби на адреси органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади Полтавської області щодо посилення співпраці з територіальним органом ДРС на стадії підготовки проектів регуляторних актів.