На Кіровоградщині почалася робота щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік

09.03.2017

kirovogradВідповідно до Податкового кодексу України, рішення про встановлення місцевих податків та зборів, у межах своїх повноважень, приймають сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Органами місцевого самоврядування Кіровоградської області вже розпочалася робота над розробкою проектів рішень місцевих рад щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік, розрахунку витрат суб’єктів підприємництва на реалізацію таких владних рішень.

Фахівцями Сектору Державної регуляторної служби у Кіровоградській області здійснюється робота щодо надання консультацій та методологічної допомоги органам місцевого самоврядування при підготовці проектів рішень рад, які є регуляторними актами, а також аналізів регуляторного впливу таких проектів та тестів малого бізнесу.

Так, головним спеціалістом Сектору Оксаною Ратушною днями проведено консультації для секретарів та бухгалтерів Бовтишської та Веселівської сільських рад Олександрівського району Кіровоградської області з питань підготовки рішень про встановлення податків і зборів, які носять ознаки регуляторних актів.

Зазначені заходи ініційовані сільськими головами вказаних рад з метою отримання працівниками апаратів практичних навичок в розробці проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу до них.

На зустрічі визначено порядок розробки та громадського обговорення таких рішень, залучення суб’єктів малого підприємництва до розрахунків М-тестів, проведення відстеження регуляторних актів.

Під час консультацій розрахунок аналізу впливу регуляторного акту та М-тесту, як складової частини такого аналізу, розглянуто на прикладі проекту рішення селищної ради про встановлення ставок єдиного податку.

Оксана Ратушна також розповіла про особливості розрахунку аналізу регуляторного впливу та М-тесту до проектів регуляторних актів іншого спрямування. Зокрема, присутні навчалися робити розрахунок прямих та адміністративних витрат як для великих і середніх, так і для малих і мікро- підприємств, а також бюджетних витрат, які орган місцевого самоврядування понесе в наслідок регулювання.

Робота щодо консультування фахівців органів місцевого самоврядування проводиться при взаємодії з відповідними органами фіскальної служби. Так, 6 березня поточного року відбулася робоча зустріч фахівців Сектору з керівниками підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби України у Кіровоградській області на якій обговорено зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України № 1791, приведення рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків на 2017 рік відповідно до вимог зазначеного Закону, адміністрування таких податків.

Зазначено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону не застосовуються Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Зазначена інформація доводиться до суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування при наданні фахівцями Державної регуляторної служби України методологічної та консультаційної допомоги з питань регуляторної діяльності.