Звіт про надходження на адресу ДРС запитів на інформацію за грудень 2023 року

10.01.2024

Всього надійшло запитів на інформацію, у тому числі від:

За грудень
2023 року

 За 2023 рік

фізичних осіб

4 50

юридичних осіб

3 32

об’єднань громадян без статусу юридичної особи

0 0

представників ЗМІ

0 0

Всього:

7 82

Зміст запитів

За грудень
2023 року

 За 2023 рік

Регуляторна політика та дерегуляція

3 23

Дозвільна система та ліцензування

1 6

Державний нагляд (контроль)

1 20

Діяльність ОВВ (ДРС)

0 6

Інше

2 27

Всього:

7 82