Звіт про надходження на адресу ДРС запитів на інформацію за грудень 2015 року

05.05.2016

Всього надійшло запитів на інформацію, у тому числі від:

За грудень

2015 року

За 2015 рік

фізичних осіб

5

55

юридичних осіб

4

27

об’єднань громадян без статусу юридичної особи

15

представників ЗМІ

Всього:

9

97

Зміст запитів

Регуляторна політика

4

22

Дозвільна система та ліцензування

3

18

Державний нагляд (контроль)

7

Діяльність ОВВ

2

22

Інше

28

 Всі запити на інформацію розглянуто та надано відповідь у встановлений законодавством строк.