Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній регуляторній службі України

03.03.2020

Затверджено

наказом Державної регуляторної служби України
від 30.12.2016 року № 96

(зі змінами, внесеними наказом Державної регуляторної служби України
від 03.03.2020 року № 28)

 

   

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній регуляторній службі України

1. Внутрішньовідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій Державної регуляторної служби України, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Інформація, що міститься в наказах Державної регуляторної служби України, листах, матеріалах контрольних заходів та інших документах, які знаходяться у користуванні Державної регуляторної служби України та пов’язані зі здійсненням наглядових (контрольних) функцій. Така інформація може бути оприлюднена за рішенням керівництва Державної регуляторної служби України після прийняття остаточного рішення за фактами, яких стосується інформація, якщо це не завдасть шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочинам.

3. Особові справи (в тому числі архівні) державних службовців Державної регуляторної служби України.

4. Інформація про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, стосовно яких проведено спеціальну перевірку відомостей при призначенні на посаду в частині, яка міститься в довідці за результатами перевірки.

5. Документи Державної регуляторної служби України, що містять службову інформацію з обмеженим доступом інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

6. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення.

7. Відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів та ключів, які використовуються в комп’ютерних мережах, де обробляється інформація, в тому числі конфіденційного характеру.

8. Відомості про стан і зміст програмних засобів захисту інформації в Державній регуляторній службі України, якщо вони не становлять державної таємниці.

9. Відомості та інформація з питань мобілізаційної роботи в Державній регуляторній службі України.

10. Документи, складені за результатами проведення внутрішніх аудитів (аудиторські звіти та додатки до них, висновки, рекомендації тощо).

  _______________________________