Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній регуляторній службі України

25.07.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної регуляторної служби України
від 02.12.2022 року № 209

(зі змінами, внесеними наказом Державної регуляторної служби України
від 25.07.2023 року № 117)

   

Перелік відомостей,

що становлять службову інформацію у Державній регуляторній службі України

1. Внутрішньовідомча службова кореспонденція, доповідні, службові записки, протоколи і доручення, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій Державної регуляторної служби України, а також з процесом прийняття рішень, та які передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Інформація, що міститься в наказах Державної регуляторної служби України, листах, матеріалах контрольних заходів та інших документах, які знаходяться у користуванні Державної регуляторної служби України та пов’язані із здійсненням наглядових (контрольних) функцій. Така інформація може бути оприлюднена за рішенням керівництва Державної регуляторної служби України після прийняття остаточного рішення за фактами, яких стосується інформація, якщо це не завдасть шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочинам.

3. Особові справи (в тому числі архівні) державних службовців Державної регуляторної служби України.

4. Інформація про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, стосовно яких проведено спеціальну перевірку відомостей при призначенні на посаду, в частині, яка міститься в довідці за результатами перевірки.

5. Документи Державної регуляторної служби України, що містять службову інформацію з обмеженим доступом інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

6. Вхідні, вихідні, внутрішні документи, що надходять та/або створюються на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо співпраці з викривачами корупції. Документи, складені та/або отримані в процесі службового розслідування, перевірки, що проводяться з метою виявлення можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

7. Відомості щодо паролів доступу користувачів до інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, що експлуатуються в Державній регуляторній службі України.

8. Зведені відомості щодо категоріювання, обстеження, випробовування та дослідної експлуатації систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, де циркулює інформація з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю, в Державній регуляторній службі України.

9. Відомості та інформація з питань мобілізаційної роботи в Державній регуляторній службі України.

10. Внутрішні документи з питань діяльності з внутрішнього аудиту (документи, які створюються чи надходять під час проведення внутрішнього аудиту, матеріали що слугують підготовці офіційних і робочих документів внутрішнього аудиту, матеріали внутрішнього аудиту, що надаються правоохоронним органам на їх запит, матеріали внутрішньої і зовнішньої оцінки діяльності з внутрішнього аудиту, документи з питань ризик-орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту), окрім внутрішніх нормативно-правових документів з питань діяльності з внутрішнього аудиту, що створюються в Державній регуляторній службі України, документів з питань звітності підрозділу внутрішнього аудиту та матеріалів внутрішнього аудиту з питань використання бюджетних коштів в Державній регуляторній службі України.

11. Інша внутрішня інформація та внутрішні документи, які тимчасово, на час дії в країні воєнного стану, комісією з питань роботи із службовою інформацією Державної регуляторної служби України можуть бути віднесені до відомостей, що становлять службову інформацію.

12. Проекти директив для участі у заходах міжнародного характеру, які затверджуються актами Кабінету Міністрів або Президента України, та вказівок, які затверджуються відповідальним органом за погодженням із МЗС (крім тих, що становлять державну таємницю).

  _______________________________