Всі проекти регуляторних актів потребують реалізації процедур, передбачених Законом», — Голова ДРС Олексій Кучер

23.10.2021

«Близько 46% респондентів констатують той факт, що ОМС зовсім не залучають підприємницьку громадськість до обговорень проектів регуляторних актів», — про це заявив Голова ДРС Олексій Кучер, коментуючи проміжні результати онлайн-опитування щодо проблемних питань, які виникають у відносинах між органами влади та суб’єктами господарювання.

За словами очільника Служби, майже 50% опитуванних зазначили, що взагалі не володіють інформацією з цього приводу.

Тоді, як  відповідно до статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій є складовою забезпечення здійснення державної регуляторної політики.

Метою такого оприлюднення є практична реалізація одного з ключових принципів державної регуляторної політики, а саме принципу прозорості та врахування громадської думки, який передбачає:

  • відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності;
  • обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями;
  • обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

«Всі проекти регуляторних актів потребують реалізації процедур, передбачених Законом», — наголосив Олексій Кучер та запропонував ознайомитись з роз’ясненнями щодо практичного застосування вимог Закону. 

РО